Reklama

Siły zbrojne

Arabia Saudyjska: więcej kobiet będzie mogło służyć w wojsku?

Fot. PV2 Andrew W. McGalliard, United States Army, domena publiczna, commons.wikimedia.org
Fot. PV2 Andrew W. McGalliard, United States Army, domena publiczna, commons.wikimedia.org

Obywatelki Królestwa Arabii Saudyjskiej będą mogły dołączyć do tamtejszych sił zbrojnych i służyć wspólnie z mężczyznami. Inicjatywa związana z możliwością służby wojskowej kobiet w tamtejszych siłach zbrojnych jest częścią szerszego programu modernizacyjnego Królestwa. Znany jest on jako Wizja 2030, w ramach którego dąży się do wzmocnienia pozycji kobiet i zapewniania im większej liczby kierowniczych stanowisk oraz podkreśla znaczenie ich zaangażowania w różnych dziedzinach.

Decyzją Ministerstwa Obrony Królestwa Arabii Saudyjskiej w siłach zbrojnych kraju mogą służyć zarówno mężczyźni jak i kobiety. Według Arab News, Saudyjki będą mogły aplikować do wojsk lądowych, obrony przeciwlotniczej, marynarki wojennej, strategicznych sił rakietowych oraz służb medycznych Królestwa bazując na ujednoliconym systemie rekrutacyjnym. Wskazuje się, że kobiety mogą starać się o rekrutacje na wskazane stanowiska w wojsku zarezerwowane dla korpusu szeregowych, ale też dla kaprali i starszych kaprali, sierżantów oraz sierżantów sztabowych. Obecne otwarcie sił zbrojnych na ochotniczą służbę kobiet jest pokłosiem wdrażania w państwie programu „Wizja 2030” będącego elementem starań modernizacyjnych, podejmowanych przez księcia Mohammeda ibn Salmana.

Zainteresowane służbą wojskową Saudyjki muszą mieć od 21 do 40 lat, spełniać kryterium wzrostu od 155 cm i nie mogą być pracownikami rządowymi. Oczywiście sprawdzane będą kwestie związane z niekaralnością oraz zdolnością do służby wojskowej pod kątem zdrowia danej kandydatki. Inne ważne zastrzeżenia to potrzeba legitymowania się wykształceniem co najmniej średnim. Do wojska nie będą przyjmowane kobiety, które są w związku małżeńskim z obywatelem innego państwa. Trzeba wskazać, że w przypadku mężczyzn mowa jest o wieku w granicach 17-40 i minimalnym wzroście 160 cm.

Już 20 stycznia tego roku Arab News informowało, że w saudyjskich siłach zbrojnych powstała pierwsza sekcja otwarta na służbę kobiet. Pierwsze sygnały o otwieraniu się wojska w tym państwie dla kobiet-rekrutów pojawiły się jeszcze w latach 2018-2019. Już w 2018 r. do wojska miały trafiać zainteresowane kobiety z rejonu prowincji Rijadu, Mekki, al-Qassim i Mediny. Wówczas, informacja została niejako zasłonięta innymi elementami włączania kobiet do aktywności dotychczas zablokowanych dla nich w Królestwie. Co więcej, dotyczyła niejako wymiaru regionalnego, nie zaś systemowej dyskusji o siłach zbrojnych. Jeśli potwierdzą się informacje Arab News saudyjskie siły zbrojne mogą rozszerzyć werbunek chętnych do służby kobiet rekrutów. Trzeba też pamiętać, że Saudyjki coraz częściej pojawiają się również w przypadku niewojskowych służb mundurowych.

Oczywiście nadal trudno jest ustalić jakie efekty będzie miała sama debata nad służbą wojskową kobiet w siłach zbrojnych tak wysoce konserwatywnego, pod względem religijnym, państwa. Co więcej, nawet ciężko ustalić jak długo będzie trwał proces zmian świadomościowych wśród elit dowódczych w kraju. Jednak widać wyłom modernizacyjny, za którym stoi nowe spojrzenie księcia Mohammeda ibn Salmana. Chociaż z drugiej strony, nie można też akcentować jedynie pesymistycznych wizji w tym zakresie. Albowiem przykładem zwiększającej się roli kobiet w siłach zbrojnych państw Zatoki są chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ZEA kobiety mogą zgłaszać się na ochotnika do wojska, jeśli są w wieku od 18 do 30 lat i uzyskały zgodę ze strony swojej rodziny.

 (JR)

Reklama

Komentarze

    Reklama