Reklama

Siły zbrojne

Anakonda: "Gra wojenna" brygady polsko-litewsko-ukraińskiej

Sztab Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, w ramach międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Anakonda-16, rozpoczął prowadzenie gry wojennej, której scenariusz zakładał jej udział w misji reagowania zapewnienia pokoju w fikcyjnym państwie.

Jak informuje oficer prasowy LITPOLUKRBRIG, kpt. Oleksandr Gain, brygada w ramach ćwiczeń zakończyła Wojskowy Proces Decyzyjny zgodnie ze standardami NATO oraz wydaje Rozkaz Operacyjny dla rozpoczęcia misji reagowania zapewnienia pokoju.

Oficerowie i podoficerowie z trzech państw założycielskich, pod nadzorem Zastępcy Dowódcy – płk Volodymyr’a Yudanov’a i Szefa Sztabu ppłk Eligijus’a Senulis’a przeprowadzili trudną analizę misji, stworzyli realistyczne warianty działania oraz przećwiczyli je w tzw. „grze wojennej”. Po dokonaniu oceny przez Dowódcę LITPOLUKRBRIG – Generała Brygady Adama Joksa, dokonano wyboru wariantu działania COA 2 jako najbardziej odpowiedniego dla powodzenia wykonania zadań.

"W pracowitym środowisku operacyjnym oficerowie sztabu spełnili oczekiwania kadry dowódczej LITPOLUKRBRIG i tym samym potwierdzili swoje umiejętności planowania dalekich misji zagranicznych, przy uwzględnieniu wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. Jestem zadowolony widząc wzrost profesjonalizmu i pracy zespołowej wśród żołnierzy z Polski, Litwy i Ukrainy, którzy stawiają sobie za cel kontynuowanie i powodzenie operacji. Jednakże, praca jeszcze nie została zakończona, przed nami cały tydzień pozorowania prawdziwej operacji, prowadzenie Polsko-Ukraińskiej jednostki oraz zdobycie certyfikacji jako Dowództwa” - podkreślił generał brygady Adam Joks. 

Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG utworzono 19 września 2014 roku, na mocy umowy ministrów obrony narodowej Polski, Litwy i Ukrainy. Pełna gotowość bojowa brygady, stacjonującej obecnie w Lublinie, planowana jest na styczeń 2017 roku. Docelowo będzie liczyć około 3,5-4 tys. żołnierzy. Przedstawiciele trzech państw tworzących brygadę są przyporządkowywani na stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy oraz szefa sztabu rotacyjnie, na okres trzech lat. Obecnie LITPOLUKRBRIG dowodzi Polak, generał brygady Adam Joks.

Reklama

Komentarze (1)

 1. df

  Co dokładnie ćwiczyły ukry? Działania ofensywne w małopolsce? Pacyfikację Przemyśla i Przeworska?

  1. Pop

   Niczego innego nie spodziewałbym się. Zamiast tworzyć wielonarodowe jednostki z przyjaciółmi np. z Węgrami to my wolimy z ukrami. Katastrofa.

  2. PP

   Ćwiczyli uspokajanie mniejszości narodowych za pomocą narzędzi gospodarskich. Są fachowcami w tej dziedzinie.

Reklama