Reklama

Siły zbrojne

20-lecie Wojskowego Instytutu Medycznego. Powstaną wojska medyczne [WIDEO]

Wojskowy Instytut Medyczny
Para prezydencka podczas wizyty w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym.
Autor. MInisterstwo Obrony Narodowej

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej został utworzony 27 listopada 2002 r. rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej. Był to element reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego na bazie Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. W dniu 27 stycznia odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z udziałem prezydenta RP Andrzej Dudy oraz ministra obrony, wicepremiera Mariusza Błaszczaka.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Zaproszonych gości powitał dyrektor WIM – PIB - gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak, który w swoim wystąpieniu przypomniał, że WIM powstał w szczególnych okolicznościach wzrostu napięć i zagrożeń na arenie międzynarodowej, toczącej się wojny z terroryzmem, w którą zaangażowane były również Siły Zbrojne RP. „Wojsko Polskie potrzebowało wtedy szpitala mającego potencjał jednostki badawczo-rozwojowej, potrafiącego skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby armii, wówczas nowego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej
Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej

Warto przypomnieć, że w „szpitalu na Szaserów", jak popularnie zwany jest WIM przez mieszkańców Warszawy, leczono m.in. ponad 300 rannych żołnierzy, a personel placówki wystawił szpital polowy w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Reklama

Czytaj też

W ciągu tych 20 lat powstały też nowe kliniki oraz budynki na terenie przy ul. Szaserów a także otwarto filę w Legionowie (początek 2022 r.). Obecnie WIM to 41 klinik i oddziałów zlokalizowanych na to 125 tys m2 powierzchni użytkowej, to także 4400 pracowników i ponad 100 tys. hospitalizacji rocznie.

W 2009 r. powstało na terenie szpitala Centrum Urazowe dla Województwa Mazowieckiego z 12 oddziałami i dyżurami baku krwi, które udziela pomocy m.in. 480 pacjentom z urazami wielonarządowymi rocznie. WIM uczestniczy także w programie Trauma System realizowanym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej

W jubileuszowym 2022 roku, Wojskowy Instytut Medyczny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku otrzymał status państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 października. Zmiana statusu działalności WIM oznacza znacząco większe, niż to miało miejsce do tej pory, możliwości w zakresie trybu, sposobu i warunków realizacji zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki bezpieczeństwa państwa. Zaplanowane do wykonania w perspektywie najbliższej dekady zadania naukowo-badawcze i inwestycyjne oraz przeznaczone na ten cel środki finansowe w kwocie ponad 100 mln zł, pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, pozwolą WIM podnieść skalę i jakość prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym przede wszystkim służących wsparciu potrzeb bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych.

Czytaj też

Instytut to oczywiście istotny element wojskowej służby zdrowia i tej działalności również poświęcono część wystąpień w trakcie jubileuszowej konferencji. Wspomniane zostały takie zadania, jak zabezpieczenie medyczne PKW, zabezpieczenie medyczne najważniejszych osób w państwie, udział w opracowaniu i aktualizacji koncepcji zabezpieczenia medycznego państw NATO. Podkreślono, że WIM współpracuje również z Wojskami Specjalnymi i personel medyczny szpitala wchodzi w skład trzeciego w Europie zespołu Special Operations Surgical Team (SOST).

Instytut prowadzi również działalność szkoleniową zarówno dla personelu medycznego, jak i żołnierzy SZ RP. W ramach szkoleń i ćwiczeń (np. Renegate/Sarex) w obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa z procedurami TCCC, MASCAL zapoznają się zarówno żołnierze, jak i przedstawiciele służb mundurowych oraz cywilnego ratownictwa medycznego.

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej

Wojskowy Instytut Medyczny pracuje także nad sieciowym modelem opieki zdrowotnej co ma zapewnić odpowiedni poziom różnej opieki medycznej także w sytuacjach kryzysowych, w tym również w czasie konfliktu zbrojnego. Rolą Instytutu jest nie tylko zabezpieczenie czasu "W" i czasu kryzysu, ale też to co wynika m.in. z dokumentów natowskich, przygotowanie cywilnego systemu medycznego do współpracy (kolokacji) z systemem wojskowym i do działania w warunkach wojennych, zarówno pod kontem przeszkolenie personelu medycznego, ale także wyposażenia podmiotów leczniczych w odpowiednie zasoby, środki, leki oraz permanentnej aktualizacji procedur. Wojskowa służba zdrowia nie jest w stanie sama zabezpieczyć obywateli kraju.

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej

W trakcie obchodów jubileuszu Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego prezydent RP w swoim wystąpieniu, nie tylko podziękował personelowi szpitala za jego wysiłki i poświęcenie podczas pandemii COVID-19, ale również za pomoc niesioną obecnie obywatelom Ukrainy, w tym rannym ukraińskim żołnierzom. W nawiązaniu do wojny za naszą wschodnią granicą i płynących z niej wnioskach prezydent Duda wspomniał o planach powołania nowego rodzaju wojsk – wojsk medycznych.

Czytaj też

Szerzej na temat powołania nowego komponentu wojsk, analizowanych modeli funkcjonowania i zadań wypowiedział się w wywiadzie dla Defence24.pl dyrektor WIM – PIB - gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak. "Jeżeli rozmawiamy o nowoczesnej armii (...) to również wojskowa służba zdrowia musi odpowiadać tym potrzebom (...) Zatem zadaniem wojskowej służby zdrowia będzie takie udzielanie pomocy medycznej, aby straty w zakresie wojskowych profesjonalistów były jak najmniejsze". Drugim ważnym elementem będzie przygotowanie specjalistów do służby - "zadaniem przyszłej wojskowej służby zdrowia będzie odpowiednie wyłonienie, z grona kandydatów ludzi posiadających specyficzne cechy kwalifikujących ich do konkretnego rodzaju zdolności operacyjnych. To jest współczesny model organizacji sił zbrojnych".

YouTube cover video
Reklama

Komentarze (2)

  1. Piotr Glownia

    WP musi rozwinąć się jako nowoczesna NATO/USA armia. Największym zagrożeniem dla rannych żołnierzy jest wykrwawienie się. Dlatego w USA od czasów wojny w Wietnamie powszechnie używa się śmigłowców zamiast furgonetek. Oczywiście furgonetki będą potrzebne, lecz dobrze opancerzone. Zakupy niemal cywilnych furgonetek przez WP wskazują, jak głęboko medycyna jest zaniedbana w WP. To szokuje, bo Polska jest ofiarą Holokaustu i na prawdę brak niemal co drugiego obywatela Polski dziś. Polska nie może pozwolić sobie na wysokie straty osobowe, czy z powodów gospodarczych (ewentualne straty na froncie) na wojsko z poboru. Przeżywalność jest fundamentalną podstawą formowania zawodowej obrony zbrojnej i przetrwania konfliktów dla Polski. Duże straty na froncie powiązane z masową mobilizacją rezerw, skończyły by się tragicznie dla rozwoju przemysłowo-gospodarczego Polski.

  2. wsw13

    Kiedyś był WAM w Łodzi i komu to przeszkadzał ?

Reklama