Rosyjska projekcja siły na granicy z Ukrainą [ANALIZA]

26 kwietnia 2021, 11:48
Zrzut ekranu 2021-04-26 o 13.42.53
Ćwiczenia wojsk rosyjskich na Krymie, kwiecień 2021 / Fot. mil.ru
Reklama

W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadziła duży przerzut sił i środków w rejon zaanektowanego Krymu oraz na tereny położone blisko Ukrainy. Choć działanie Moskwy zdaje się być demonstracją siły i oficjalnie rozpoczęto wycofywanie wojsk, to część z nich zapewne pozostanie w rejonie działań, a przerzut rosyjskich wojsk stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się bliżej potencjałowi, jakim dysponuje Moskwa. Analiza Marcina Gawędy.

Przez kilka tygodni obserwowaliśmy ściąganie na granicę z Ukrainą, głównie w rejon obwodu woroneskiego i na Krym, znaczących sił i środków różnych okręgów wojskowych i różnych rodzajów broni. Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że była to swoista projekcja siły, nastawiona na osiągnięcie celów geopolitycznych, jako środek nacisku i demonstracji. Osiągnięto zapewne również cele militarne, np. przepracowano masowe przemieszczanie wojsk, w tym komponentu morskiego (desantowego), co najmniej na kilka kolejnych miesięcy wzmocniono nadgraniczne zgrupowanie ciężkim sprzętem (ogłoszono oficjalnie, że część ciężkiego sprzętu 41 Armii z Centralnego OW pozostanie np. w polowej bazie w Pogonowo, aż do ćwiczeń „Zapad-2021”), przeprowadzono skomplikowane manewry jednostek różnych okręgów i podporządkowania z użyciem automatycznych systemów dowodzenia etc.

Przemieszczanie sił należy scharakteryzować jako masowe, ale stosunkowo wolne, rozciągnięte w czasie. Wszak pierwsze eszelony kolejowe, prawdopodobnie elementy 7 Dywizji Desantowo-Szturmowej (Górskiej) zaobserwowano już w marcu. Przemieszczanie odbywało się głównie transportem kolejowym, częściowo również kołowym, np. na Krym, w przypadku jednostek położonych bliżej, w zakresie przerzutu sprzętu nie odnotowano natomiast większej aktywności lotnictwa transportowego.

Reklama
Reklama

Od początku niejasne były intencje Kremla, brano pod uwagę różne scenariusze, włącznie z narastaniem sił w celu ewentualnej eskalacji konfliktu na Ukrainę, np. z Półwyspu Krymskiego. Eksperci podkreślali, że o ile nie można z całą pewnością wykluczyć przygotowań do interwencji w Donbasie, np. w maju, to wiele poszlak świadczyło o tym, że pełnoskalowa inwazja jeszcze w kwietniu była raczej mało prawdopodobna, a przemieszczanie sił i środków miało charakter demonstracyjny. Oczywiście należy założyć, że rosyjskie koncepcje i cele mogły ewoluować w kolejnych tygodniach, wraz z aktywnością białego wywiadu i reakcjami na niego krajów NATO, a samo przemieszczanie się sił miało również elementy celowej dezinformacji. Przykładowo przez długi czas legendowano przerzut sił ćwiczeniami Południowego OW (58 Armia), natomiast w ostatnich dniach już oficjalnie mówi się o wracaniu do baz również żołnierzy 41 Armii Centralnego OW – być może jest to odpowiedź na przenikanie do opinii publicznej informacji o przerzucaniu w kwietniu na zachód jednostek również z centralnej Rosji (duże zainteresowanie mediów i analityków przerzutem sił, w tym np. liczne zdjęcia satelitarne baz polowych w rejonie Woroneża i na Krymie).

image
Ćwiczenia wojsk rosyjskich na Krymie, kwiecień 2021 / Fot. mil.ru

Podkreślano również, że tzw. „maskirowka” – skryte przemieszczanie sił i środków, osłonięte działaniami dezinformacyjnymi – nie jest pełna i konsekwentna. Dość szybko zdemaskowano, że część sprzętu wojskowego ma wprawdzie zamalowane lub zaklejone tablice identyfikacyjne (ostatnie numery i cyfry, pozwalające przypisać sprzęt do konkretnego okręgu wojskowego), co sugerowałoby elementy skrytego przemieszczania się, z drugiej strony nie stosowano tego do wszystkich jednostek (eszelonów kolejowych i konwojów kołowych).

Zwracano uwagę na następujące aspekty przerzutu sił i środków w okresie marzec-kwiecień, które były nietypowe w przypadku, gdyby planowano pełnoskalową interwencję:

- nie odnotowano niezwykłej/wyjątkowej aktywności sił powietrznych, np. samolotów i dronów rozpoznawczych

- nie odnotowano szczególnej aktywności w bazach marynarki wojennej, lotniskach, czy bazach wojskowych (rozśrodkowanie sprzętu, przesunięcie na inne pozycje, maskowanie, koncentracja materiałów pędnych, amunicji etc.)

- przez długi czas nie odnotowano ruchu na zachód sił z Wschodniego OW

- nie odnotowano nadzwyczajnej aktywności i rozbudowy na miejscu sił logistycznych (bazy materiałowe, paliwowe, kolumny cystern etc.)

- ruch kolejowy podejmowany był w ciągu dnia, łatwy do identyfikacji po numerach platform kolejowych w programach monitorujących ruch poszczególnych wagonów (np. serwis gdevagon)

- brak szczególnego maskowania, poza zamalowaniem tablic, praktycznie brak siatek maskujących na lorach kolejowych, sprzęcie, pojazdach etc.

Przez kilka tygodni kwietnia wszystkie te elementy nie nakładały się na siebie lub nie odnotowano ich wcale. To wszystko sugeruje, że kilkutygodniowe narastanie sił mogło być demonstracją, która miała zostać zauważona. Na przykład przygotowaniem sił do lokalnego kontruderzenia lub wejścia na Donbas, wzmocnieniem sił własnych permanentnie rozwiniętych nad granicą, jako element gry geopolitycznej i środek powstrzymania (odstraszania) SZU przed jakimikolwiek ofensywnymi operacjami w Donbasie, rozbudową własnych zdolności ofensywnych w terminie długofalowym itp.

Z tygodnia na tydzień stawało się jasne, że przemieszczanie sprzętu, także np. z Centralnego OW i rozbudowa obozów polowych w rejonie Woroneża (poligon Pogonowo) i na Krymie, powinno budzić niepokój i wykracza poza regionalne ćwiczenia wojskowe. Przede wszystkim obserwowano, że przemieszczany jest sprzęt ciężki, a więc wojsk pancerno-zmechanizowanych i artylerii.

Szczegółowa analiza poszczególnych eszelonów kolejowych, dzięki określaniu trasy początkowej (załadunku) i końcowej (wyładunku), pozwoliła określić, że poza grupami taktycznymi Południowego OW, przemieszczane na południe są również siły Zachodniego OW, a na zachód Centralnego OW. W ostatnich dniach zanotowano nawet przemieszczenia z Wschodniego OW (np. stacja radiolokacyjna Kasta-2E2 z pułku radiotechnicznego z Domny).

Jak już wspomniano na Krym przerzucono m.in. elementy 58 Armii, natomiast w rejon Woroneża (obóz polowy w Pogonowo) 41 Armii z Centralnego OW. Przemieszczany był ciężki sprzęt – artyleria polowa i rakietowa (2S3 Akacja, Msta-S, BM-21 Grad i zmodernizowane 2B26 Grad, BM-27 Uragan, wyrzutnie termobaryczne TOS-1), w tym najcięższa (samobieżne moździerze 240 mm 2S4 Tiulpan i armaty 203 mm 2S7M Małka) systemy rakietowe (Iskander-M) i przeciwlotnicze (Pancyr, Tor), czołgi (T-72M3, T-90), wozy bojowe desantu i piechoty (BMD-2, BMP-3, BTR-82), liczne ciężarówki, sprzęt sztabowy, inżynieryjno-saperski etc.

image
Ćwiczenia wojsk rosyjskich na Krymie, kwiecień 2021 / Fot. mil.ru

Narastanie sił rozłożone było w czasie. 30 marca szef sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy generał Rusłan Chomczak stwierdził, że FR ściąga poważne siły na granicę, co zagraża bezpieczeństwu Ukrainy, chociaż na razie wykluczył możliwość inwazji zbrojnej. Wzdłuż granicy i na Krymie, na 30 marca, ukraiński wywiad oceniał siły npla na 28 Batalionowych Grup Taktycznych (BGT), czyli de facto zazwyczaj wzmocnionych batalionów zmechanizowanych: w obwodzie briańskim 4 BGT, woroneskim 6 BGT, rostowskim 12 BGT, na Krymie 6 BGT. Wg gen. Chomczaka siły te mogły być wsparte jeszcze – szacunkowo – nawet o kolejne 25 BGT.

Według ówczesnych szacunków liczebność sił npla na Krymie wzrosła do ok. 32 tys. żołnierzy (ostatecznie w chwili apogeum szacowano to zgrupowanie na ok. 40 tys.), a na wschodniej Ukrainie do 28 tys. żołnierzy w 14 brygadach, pułkach i jednostkach wzmocnienia. Raportowano, że na terytorium obwodu rostowskiego stacjonuje zgrupowanie 12 BGT, z czasem gotowości operacyjnej (bojowej) 1-2 dni.

Owe 28 BGT nad granicą, o których mówił gen. Chomczak, to przede wszystkim BTG ze składu stałych jednostek (dywizji) rozwiniętych po 2016 r., m.in. 3 i 144 dywizji. Część sił rozlokowana była więc w nadgranicznych poligonach permanentnie i ten stan się nie zmieni. Poligony Krynica i Soloti są zaledwie 30-40 km od granicy, a są tam skoncentrowane grupy taktyczne 3 Dywizji Zmech.

Należało więc uznać, że pozostałe siły (owe wspomniane 25 BTG i ewentualnie więcej) musi zostać przemieszczone i skoncentrowane w rejonie przygranicznych z innych części Rosji.

Jak się później okazało były to głównie części składowe Południowego OW (58 Armia), Zachodniego (WDW) i Centralnego OW (41 Armia), przerzucane na Krym (rejon wyładunku m.in. stacja Symferopol, Teodosja) i w rejon Woroneża/baza Pogonowo (rejon wyładunku m.in. stacja Masłowka).

Jak potwierdzają zdjęcia satelitarne, w rejonie woroneskim główną bazą polową jest znacznie rozbudowany w połowie kwietnia, poligon Pogonowo, na południe od Woroneża, ok. 250 km od granicy. W Pogonowo zaobserwowano namiotowe miasteczko, szpital polowy, kilkaset rodzajów sprzętu bojowego – artylerii, czołgów, środków przeciwlotniczych, bojowych wozów piechoty, transporterów, ciężarówek etc. Ciekawe, że uchwycono tam system komunikacji REDUT-2US, określany jako szczebla armijnego. Baza polowa w Pogonowo nie zostanie raczej zwinięta, ale będzie prawdopodobnie składowiskiem sprzętu ciężkiego (czołgi, artyleria etc.) 41 Armii, aż do ćwiczeń „Zapad-2021”.

Osobny niepokój wzbudzała na Ukrainie koncentracja na Krymie morskich sił desantowych, dzięki wzmocnieniu floty czarnomorskiej okrętami i kutrami desantowymi floty północnej, bałtyckiej i flotylli kaspijskiej. W momencie pełnej koncentracji floty desantowej analitycy ukraińscy szacowali, że połączona flota desantowa może jednocześnie przerzucić i desantować na ląd do 150 czołgów, 230 BMP/BTR i ponad 4 tys. żołnierzy.

22 kwietnia na poligonie Opuk doszło do swoistej projekcji siły i apogeum ćwiczeń – manewrów morskich sił desantowych, sił lądowych i desantowania wojsk powietrzno-desantowych. W sumie w ćwiczeniach w rejonie wschodniego Krymu wzięło udział blisko 10 tys. żołnierzy i setki sprzętu, w tym m.in.:

 • komponent desantu powietrznego - 2 tys. spadochroniarzy i ponad 60 bwd (30 BMD-2K-AU i 30 BTR-D i pojazdów na ich bazie) z 98 Dywizji Pow-Des desantowanych z pokładów 40 IŁ-76MD startujących z lotnisk w Engelsie i Taganrogu
 • komponent desantu morskiego – zgrupowanie taktyczne wysadzane na brzeg z pomocą floty desantowej (ok. 40 jednostek pływających, w tym również dużych okrętów desantowych) i śmigłowców (awangarda (rozpoznanie i saperzy) wysadzona z pomocą śmigłowców Ka-27 i Ka-29, aeromobilna grupa taktyczna z pokładów Mi-8MTSz)
 • komponent wojsk lądowych - zgrupowania pancerno-zmechanizowanego i artylerii na poligonie Opuk (BMP-3, BTR-82A, T-90, Msta-S itd.)
 • komponent lotniczy – samoloty i śmigłowce wsparcia, systemy bezzałogowe Orłan-10 i Forpost, oraz po raz pierwszy na ćwiczeniach bezzałogowy Orion (Inochodziec).

Aneks:

Wybrane zidentyfikowane siły wzmocnienia zgrupowania krymskiego i nadgranicznego:

obwód woroneski:

 • elementy 119 Brygady Rakietowej (systemy Iskander-M);
 • elementy 6 Pułku Pancernego 90 Dywizji Pancernej;
 • elementy 120 Brygady Artylerii (BM-27 Uragan);
 • elementy 74 Brygady Zmechanizowanej (T-72B3);
 • elementy 35 Brygady Zmechanizowanej.

Krym:

 • elementy 76 Dywizji Pow-Des (T-72B3 z organicznego batalionu czołgów, 2S9 Nona-S, BMD-4);
 • elementy 291 Pułku Zmech 42 Dywizji Zmechanizowanej;
 • elementy 136 Brygady Zmech (BMP-3, T-72B3 z batalionu czołgów);
 • elementy 291 Brygady Artylerii (2S4 Tiulpan, 2S7M Małka);
 • elementy 7 Dywizji Desantowo-Szturmowej (Górskiej);
 • elementy 98 Dywizji Pow-Des (desant spadochronowy);
 • elementy brygady dowodzenia;
 • elementy 56 Brygady Des-Szt (pozostanie na Krymie jako organiczny pułk 7 Dywizji);
 • elementy 342 Pułku Radiotechnicznego (Kasta-2E2).
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 128
Reklama
Russian news
środa, 28 kwietnia 2021, 19:36

53 procent Rosjan w wieku od 18 do 24 lat chciałoby wyemigrować na stałe - wynika z opublikowanego sondażu niezależnego rosyjskiego ośrodka Centrum Lewady. To najwyższy wskaźnik od 10 lat. W ostatniej dekadzie najmniej - 20 procent - młodych osób chciało wyprowadzić się za granicę w 2014 roku. Później ten odsetek zaczął rosnąć.

Are
czwartek, 29 kwietnia 2021, 17:37

No i co z tego że przerzut (w tą i z powrotem) takich dużych sił kosztuje, wyższa konieczność. Nie możesz dać chleba, zrób igrzyska. Nie możesz chwalić się dobrobytem obywateli, podkreślaj patriotyzm i mocarstwowość! Owszem, do młodych to tak nie trafia jak do starszych, ale co tam. Ważne kto głosuje, a ci co wyjadą głosować nie będą.

ZZ
czwartek, 29 kwietnia 2021, 17:12

No i dobra. Rząd im to umożliwi. Zapakuje w czołgi i wyśle na zachód!

BUBA
sobota, 1 maja 2021, 12:38

Wlasnie

yaro
wtorek, 27 kwietnia 2021, 14:51

A oto mamy prawdziwy powód sankcji: "Według banku centralnego FR, udział USD w rozliczaniu rosyjskich transakcji eksportowych w IV kwartale 2020 wyniósł 48,3%. To oznacza, że po raz pierwszy spadł poniżej 50%. Rosja od dłuższego czasu stara się eliminować rozliczenia w dolarach, by unikać ewentualnych sankcji gospodarczych USA. Podobnie czyni wiele innych państw, tracących zaufanie do amerykańskiej waluty i jej emitenta. Na polityce Rosji zyskuje euro. Udział europejskiej waluty w rosyjskich rozliczeniach eksportowych wyniósł w IV kwartale 2020 aż 36,1%. W poprzednim kwartale ten wskaźnik wynosił zaledwie 24,4%. Największy udział w rozliczeniach FR w euro ma ChRL. Z 40,3% w III kwartale wzrósł on do 83,3%. W tym samym czasie udział dolara zmalał z 38,5% do zaledwie 10,8%. Wymiana FR z ChRL stała się w ten sposób prawie niezależna od USD. Odpowiadając na politykę finansową FR (i ChRL) USA nakładają kolejne restrykcje. 15 kwietnia 2021 prezydent Joe Biden zakazał amerykańskim przedsiębiorstwom bezpośrednich inwestycji w papiery dłużne emitowane przez rosyjski bank centralny i związane z nim instytucje. " To jest powód sankcji a nie Ukraina czy inne bzdety. Dolar zaczyna upadać a z nim Ameryka.

Pawcio1969
środa, 28 kwietnia 2021, 10:11

ten moment kiedy pseudo ekonomista próbuje robić za guru;)) handel rosji z chinami w oczywisty sposób bedzie prowadzony nawet za paciorki byle nie za . nie zmienia to faktu że tzw udział rynku rosyjskiego ma znikomy wpływ na dolara. Bo cały rosyjski handel to popierdółka (PKB Rosji jest mniejsze niż Hiszpanii) , tak długo jak światowym rynkiem bankowym rzadzi system SWIFT który całkowicie kontroluje USA, ani Chiny ani Rosja nic nie są w stanie zrobić. juan nigdy nie będzie walutą światową z tego samego powodu co język chiński nie będzie powszechny na świecie.

nauczyciele powinni zarabiać więcej bu nayczyć czytać ze zrozumieniem
środa, 28 kwietnia 2021, 14:55

oczywiście nie zauważyłeś naewet, że jest to cytat a już na kogoś wyrokujesz, to czy Juan będzie czy nie będzie to inna sprawa ale już coraz pewniejsze jest to, że dolar też nie będzie ....

Kiks
środa, 28 kwietnia 2021, 08:14

Ziew. Pisz pisz dalej. Ruscy nie są i nigdy nie będą w europejskiej lidze.

sd
wtorek, 27 kwietnia 2021, 19:41

czemu nie w rublach przecież to mocarstwo???? po co im dolar czy euro?

Fanklub Daviena i GB
wtorek, 27 kwietnia 2021, 18:56

Jest gorzej. W ostatnim przemówieniu o stanie państwa Putin praktycznie USA nie wspomniał. Amerykanie mogą przeżyć wrogość, obelgi, atak na dolara ALE NIE LEKCEWAŻENIE I OBOJĘTNOŚĆ! Przecież są oficjalnie "niezastąpioną nacją"! A Bloomberg i Reuters patrząc na notowania rosyjskich akcji, obligacji, kurs rubla i ratingi kredytowe Rosji napisały: "Rynki finansowe zignorowały nowe amerykańskie sankcje przeciwko Rosji"... Do tego USA jest przyzwyczajone, że kacyki z całego świata są gotowe sprzedać swój kraj, np. Polin, za fotkę z uścisku ręki z prezydentem USA i możliwość z nim rozmowy. Tymczasem Rosja olewa rozmowy z USA i odwołała swojego ambasadora i "poradziła" USA to samo, a gdy USA nie chciały odwołać, to przekonały go w ciągu 4 dni, że lepiej jest kulturalnie "wyjechać na konsultacje" zamiast zostać wyrzuconym... Gdy Biden zaczął miotać straszliwe groźby przeciw Rosji, to Rosja zamiast miotać groźby, ustami przewodniczącego Dumy powiedziała o Bidenie, że "jego niebezpieczna agresja wynika z impotencji" a Putin życzył Bidenowi zdrowia... To rozpala Amerykanów do białej gorączki! :D

Blob
piątek, 30 kwietnia 2021, 13:01

Putin nie wspomniał o USA... Lungu Gwabe z Zaduplandii Południowej też nie wspomniał. Biden z tego powodu podał się do dymisji.

yaro
środa, 28 kwietnia 2021, 08:40

Pociągnijmy jeszcze kawałeczek a obraz dlaczego sankcje stanie się jaśniejszy: " Z danych opublikowanych przez DSCA (Defense Security Cooperation Agency) Pentagonu wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2021 zatwierdzono 12 transakcji eksportu uzbrojenia z USA. Ich wartość to 5,23 mld USD. Tymczasem w okresie od stycznia do kwietnia 2020 takich transakcji było 19, a ich wartość wyniosła 13,78 mld USD. Z powyższej statystyki wynika, że wartość zatwierdzonych transakcji eksportowych realizowanych za pośrednictwem DSCA spadła od początku roku o 8,55 mld USD. To spadek aż o 62%. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są przyczyny tak dużego spadku. Jedną z nich są zapewne skutki tzw. pandemii COVID-19 i związane z nią trudności negocjacyjne oraz ograniczenie budżetów zakupowych. Przyczyną może być też zmiana polityki eksportowej przez nową administrację, kierowaną przez Joe Bidena. Stale postępuje też spadek wiarygodności USA, które na nieznaną wcześniej skalę stosują politykę sankcji gospodarczych (nawet wobec tak ważnych sojuszników, jak Turcja). Potencjalni klienci poszukują więc innych dostawców, uzyskując przy okazji transfer technologii, w zasadzie niemożliwy w przypadku producentów amerykańskich."

kriss
wtorek, 27 kwietnia 2021, 12:07

A co by nasza armia zrobila gdyby u jej granic stanely takie sily i sprzet jaki stanal przy ukrainskiej granicy?Panowie Macierewicz i Blaszczak was pytam bo mieliscie uzdrowic sytuacje w armii.Lekko pudrowane T 72,slabe PT 91,BWP-1,Malutkie,RPG-7,calkowicie przestazale SU i MIGi 29,leciwe MI 24 i Mi 2,Marynarka Wojenna praktycznie juz upadla i dlugo by tak wymieniac mozna.Otoz dzisiaj lepiej i madrzej zbroi sie mala Litwa niz Polska o Ukrainie nie wspominajac my mamy za to mlodych emerytow wojskowych,Wogi w ktorych oni pracuja,setki urzednikow i analizy ot nasza armia do 15.30.

wert
wtorek, 27 kwietnia 2021, 19:05

tak, tak. Za 5 lat nadrobisz to co niszczono przez lat 25. Zdrowia życzę

wtorek, 27 kwietnia 2021, 22:14

Niestety przy takiej mentalności i niekompetencji nie nadrobimy straconego czasu nawet za 100 lat.

wert
środa, 28 kwietnia 2021, 18:36

kasa decyduje, nie brejzolenie

Are
czwartek, 29 kwietnia 2021, 17:57

Bardziej kompetencje i umiejętności zarządcze. Obsadzić stanowiska swoimi i wydać kasę (nieważne jak dużą) - łatwizna. Ale wprowadzić efektywne procedury czy zreformować jakąś strukturę, o to już sama lojalność i umiejętności PR nie wystarczy.

Cytat dnia
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:04

Cyt.: „- rosjanie czają się tak już od 1945r. i ich początkowy racjonalizm już dawno z nich wyparował a pozostał tylko kompleks kurdupla, który chciałby rządzić swoją ulica - ale wie, że jak podskoczy osiłkowi, to dostanie baty.„ koniec cytatu. Ni c dodać, nic ująć

Komentarz dnia
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:56

Cywilizacyjni pariasi tracą wpływy i sojuszników (Białoruś, Ukraina, Kazachstan, itd); w obliczu demonstracyjnych pokazów siły USA i NATO nad strefą swoich wpływów w Europie w tym na Ukrainie, bezsilnym Rosjanom puszczają nerwy, co powoduje, że coraz większa część świata patrzy na nich jak na nieokrzesanych przedstawicieli „kultury” turańskiej przybyłych z Azji środkowej.:)))

ansuz
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:18

Nie używajcie terminu "zaanektowany Krym", tylko "Okupowany Krym". Pierwsze sformułowanie sugeruje nieodwracalny proces a drugie tymczasowy. Nasz (polski) interes strategiczny nierozerwalnie powiązany jest z wolną Ukrainą, lub polska Ukraina, jeżeli Ukraińcy wyraża takie życzenie.

taka prawda
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:14

Potęga odrodzonych, po latach kryzysu, rosyjskich sił powietrzno-desantowych Ostatnie manewry na Krymie pokazały, że Rosja z łatwością, w niezwykle krótkim czasie, potrafi skoncentrować na dowolnym Teatrze Działań Wojennych co najmniej 3 dywizje spadochroniarzy. (7 gwardyjska dywizja desantowo szturmowa, 76 gwardyjska pskowska dywizja desantowo szturmowa, 98 gwardyjska dywizja powietrzno desantowa). Podczas epizodu manewrów na poligonie Opuk komponent desantu powietrznego składał się z: zrzutu 2 tys. spadochroniarzy i ponad 60 bwd (30 BMD-2K-AU i 30 BTR-D i pojazdów na ich bazie) z pokładów 40 samolotów transportowych IŁ-76MD

pugh
sobota, 1 maja 2021, 16:38

Mam nadzieję że odrodziła się również potęga przemysłu włókienniczego i skaczący byli wyposażeni w spadochrony

Blob
piątek, 30 kwietnia 2021, 13:05

Traktor odpowiedział celnym ogniem działek i rakiet po czym odleciał w kierunku bazy macierzystej...

Kiks
środa, 28 kwietnia 2021, 08:16

Co w tym łatwego? To jednolity kraj. Widzisz jakiś problem?

Viki
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:57

Będzie się działo czerwiec/lipiec i na jesieni to dopiero będzie jazda...

rob ercik
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 22:13

Zabawna analiza, pewnie Defender 21 będzie przedstawiony jako pokojowa manifestacja i ani słowa o eskalacji siły czy ewentualnym ataku na Białoruś czy FR. Podobne bzdury były pisane przy poprzednim zapadzie. Chyba czas by przestać epatować się innymi a zacząć zastanawiać się co i jak zrobić by kilkuset Polaków przestało umierać każdego dnia na covid, aby kilka milionów emigrantów wróciło do kraju

Gal
środa, 28 kwietnia 2021, 11:51

Rozumiem że nie widzisz różnicy między zaplanowanymi, cyklicznym ćwiczeniami a niezapowiedzianych przemieszczaniem dużej ilości wojska?

Kiks
wtorek, 27 kwietnia 2021, 11:49

Dziecko.. Ludzie żyją tam, gdzie chcą żyć. Napisz dla większej dramaturgii, że kilkanaście albo dziesiąt milionów emigrantów. Jedni z powodou finansowych, inni politycznych, kolejni z powodów rodzinnych. Przestań bredzić. Do ruskich nikt nie ciągnie.

środa, 28 kwietnia 2021, 08:46

Dobrze napisane. Rosjanie zostają w FR, Polacy z Polski emigrują.

Jj
czwartek, 29 kwietnia 2021, 00:32

Rosjanie zostaja w FR bo nikt ich nie chce.

Blob
piątek, 30 kwietnia 2021, 13:06

Bo nie dają im paszportów

Pan Gabriel.
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:05

Dobra. Manifestacja siły Rosji udała się. 1. USA chciały wysłać dwa okręty na Morze Czarne aby Turcy ginęli za Ukrainę, próbując dostarczyć przez Morze Czarne swoje wojska i sprzęt. Rosja wydała zakaz lotów do Turcji... i Turcja zaczeła mówić o pokojowych relacjach z obydwoma państwami Rosją i Ukrainą oraz ucieszyła się, że Biden odwołał swoje dwa okręty bojowe z Morza Czarnego. Turcy skalkulowali, że ta "pomoc jest ponad ich możliwości" oraz wbrew ich interesom. 2. Ukraina została sama a na dodatek poprzez próbę odsunięcia Łukaszenki od władzy ma już do obrony granicę z Białorusią. Ukraina ma świadomość, że aby nie utracić dostępu do Morza Czarnego to musiała by stworzyć front... co było by katastrofą i groziło by jej zniszczeniem niemal całej armii. Przypominam nasze Manewry Zima 2020 to my przegraliśmy w 5 dni, tracąc 80% składu wojska, ponieważ nasi wojskowi zapragnęli utworzyć front. 3. Niemcy jak to Niemcy... potrzebują Nord Stream 2 więc wypięły się na Ukrainę. Zresztą jak Niemcy mogą pomóc skoro ich Bundeswera jest w niewiele lepszym stanie od Polskiego wojska??? 4. Całe Nato generalnie skupiło się na ochronie Polski i państw Bałtyckich nie myśląc nawet o jakiekolwiek pomocy Ukrainie. I jest to rozsądne stanowisko, gdy Białoruś stała się państwem frontowym Rosji i generalnie nie za bardzo, można by było pomóc Ukrainie na czas... nasza logistyka nie pozwala na to. 5. Przypominam Polska od czasu aneksu Krymu miała 7 lat na przygotowanie się do faktu, że graniczymy z mocarstwem które na rozkaz USA jest naszym wrogiem. Efekt, nasza armia jest w stanie rozkładu, a my walczymy z jakąs niegroźną chorobą o nazwie Covid, poprzez zabieranie wolności i praw obywatelom... przez co chęć do brony tego państwa jest coraz niższa... a przypominam po aneksji Krymu w 2014 roku dwie trzecie Polaków zadeklarowało, że nie będzie bronić Polski. 6. Jedyną sensowną zmianą było by wprowadzenie prawa do posiadania broni na wzór USA czy Szwajcarii. W ten sposób mentalność Polaków by się zmieniła na bardziej bojową... a tak politycy udają, że zależy nam na obronie przed Rosją. Jednym słowem... jak USA zaangażują się bardziej w konflikt z Chinami to Rosjanie skorzystają z okazji.

pugh
sobota, 1 maja 2021, 16:55

Przestań pisać kłamstwa. W ankiecie nie było pytania o deklaracje "nie bronienia". Było natomiast pytanie: co gotów byłbyś poświęcić na rzecz obrony kraju. Odpowiedź "nic" zaznaczyło 18 % nazwałbym ich inaczej ale niech będzie - respondentów. Natomiast 36 % Polaków zadeklarowało że "ZGŁOSIŁ(A)BYM SIĘ DO WALKI W FORMACJACH WOJSKOWYCH LUB PARAMILITARNYCH" - to jest 3 krotnie więcej niż tzw średnia unijna, bo np w przypadku Niemiec to 11 %.

Kot nr 398
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:14

Początek dobry ale ta broń i "bojowa mentalność" jak w USA albo RPA... Jak to jest że w internecie jest chyba z 5 list aktualizowanych na bieżąco masowych strzelanin w USA, a nie ma odpowiednika z Rosji czy Chin?

Blob
piątek, 30 kwietnia 2021, 13:08

Wolałbym żyć w USA z ich strzelaninami, niż w "spokojnej" Rosji.

SOWA
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 22:08

Jednym słowem plan Bermana wobec Polski w realizacji.

mc.
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:57

Ad.1 Amerykanie wycofali się z pomysłu wysłania swoich okrętów na Morze Czarne, by nie zadrażniać sytuacji. Ale poprosili Anglików by on i wysłali swoje okręty i tak się stało. Ad.2 Bardzo wiele osób pisze o manewrach Zima 2020 - czy brałeś w nich udział lub znasz jakieś tajne szczegóły ? Bo na razie jest tylko "piana". Ad.3 Niemcy nie potrzebują NS2, Niemcy chcą zarabiać na gazie z NS2, a to duża różnica. Ad.4 NATO broni państw zrzeszonych, ale nie tylko na północy. Kierunek Rumuński jest bardzo ważny. Ad.5 7 lat od zajęcia Krymu, to dużo i jednocześnie bardzo mało. Przez 7 lat całkowicie zmieniło się podejście do Rosji (a obecne wydarzenia tylko utwierdzają te przekonania), ale 7 lat to zbyt mało by nadrobić 30 lat nic nie robienia w wojsku. I jeszcze coś: 60 % Polaków powiedziało że będzie bronić swojego kraju, te 60 % społeczeństwa które nie chce bronić swojego kraju to Niemcy. Ad. 6 Nie będę komentował

Pan Gabriel.
wtorek, 27 kwietnia 2021, 12:58

mc: "Ad.1 Amerykanie wycofali się z pomysłu wysłania swoich okrętów na Morze Czarne, by nie zadrażniać sytuacji. Ale poprosili Anglików by on i wysłali swoje okręty i tak się stało." Wysłali Anglików w nadziei, że da się wciągnąć Turcje w obronę Ukrainy. Nie dało się. Napisz mi co da wysłanie tych dwóch okrętów jeśli Rosja ma Krym i kontroluje wybrzeże Ukrainy??? Niewiele. "Ad.2 Bardzo wiele osób pisze o manewrach Zima 2020 - czy brałeś w nich udział lub znasz jakieś tajne szczegóły ? Bo na razie jest tylko "piana"." Oj tam w 5 dni tracimy 80% zasobów ludzkich czyli wojska... po co ci jakieś "tajne szczegóły"??? Dlaczego ministerstwo nie pokazało otwarcie szczegółów manewrów??? Dodajmy w tych manewrach posiadamy sprzęt z USA, którego nie mamy na stanie, mamy 100% pełnych brygad, no i istniejący sprzęt jest w 100% sprawny. A jednak 5 dni i jest po Polskiej armii. "Ad.3 Niemcy nie potrzebują NS2, Niemcy chcą zarabiać na gazie z NS2, a to duża różnica. " Niemcy potrzebują Rosyjskiego gazu który jest najtańszy. Przez globalne ocieplenie gaz z cieplejszych regionów czy też mórz ulatnia się do atmosfery. Niemcy potrzebują najtańszego gazu dla swojej gospodarki, aby ta była nadal konkurencyjna... droższy gaz to droższe Niemieckie produkty. Podobnie Niemcy będą sprzedawać ten tani gaz Francji i innym państwom zachodnim, ponieważ gaz Rosyjski jest najtańszy. " Ad.4 NATO broni państw zrzeszonych, ale nie tylko na północy. Kierunek Rumuński jest bardzo ważny." Czyli nie broni Ukrainy. Za to skoro Ukraina zrzekła się broni nuklearnej to powinny ją bronić USA i wielka Brytania... moje pytanie dlaczego tego nie zrobiły??? "Ad.5 7 lat od zajęcia Krymu, to dużo i jednocześnie bardzo mało. Przez 7 lat całkowicie zmieniło się podejście do Rosji (a obecne wydarzenia tylko utwierdzają te przekonania), ale 7 lat to zbyt mało by nadrobić 30 lat nic nie robienia w wojsku. " Rosja w dwa lata odbudowała siłę Pierwszej armii pancernej gwardii i ta była gotowa już w 2018 roku. Więc te 7 lat to ogrom czasu. " I jeszcze coś: 60 % Polaków powiedziało że będzie bronić swojego kraju, te 60 % społeczeństwa które nie chce bronić swojego kraju to Niemcy" Nie to Polacy... badanie robiono w czasie podbicia przez Rosję Krymu. Polacy w tamtym okresie wykazali taki właśnie "patriotyzm".

pugh
sobota, 1 maja 2021, 17:02

Zgadzam się w zasadzie ze wszystkim, tylko cyferki z badania niewłaściwe. https://www.defence24.pl/upload/2020-08-12/qey6rm_raportbezpieczenstwofinalny.pdf

.cm
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:17

"Ad.1 Amerykanie wycofali się z pomysłu wysłania swoich okrętów na Morze Czarne, by nie zadrażniać sytuacji. Ale poprosili Anglików by on i wysłali swoje okręty i tak się stało" --- nic się nie stało okręty jeszcze nie wypłynęły ....

sti
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:54

Jedna eskadra Superhornetów i całej tej "projekcji siły" nie ma.

Hanys
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:52

Jedna bateria S-400 z Krymu i całej tej eskadry hornetów nie ma :)

F18
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:27

Zanim te Super Hornety by ruszyły to w wyparowały by te "niby" wspaniałe S-400 i tyle...

Davien
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:07

Taak, jak na razie to S-400 skuteczniej samo się wysadza w powietrze niz walczy z obcymi samolotami:))

he he he
wtorek, 27 kwietnia 2021, 00:22

Jeden JASSM i S-400 nie ma.

he he he he
wtorek, 27 kwietnia 2021, 14:30

Jeden Pancyr i JASSM nie ma ...

akei
wtorek, 27 kwietnia 2021, 22:53

Pancyr pudłuje nawet do bezpilotowców i latających wysoko poddźwiękowych rakiet non-stealth. Naddźwiękowe HARM, niewidzialne JASSM i nisko lecące Tomahawki są daleko poza jego możliwościami.

pogromca bocianów
wtorek, 27 kwietnia 2021, 17:59

Chyba bociana a nie JASSMA.

he he he he
wtorek, 27 kwietnia 2021, 12:29

jeden Pancyr i JASSM nie ma

wert
wtorek, 27 kwietnia 2021, 16:48

jeden Pancyr i zero bocianów. Katastrofa ekologiczna

Fgu
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:01

I eskadra su57 z Kuzniecowa!

nasz
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:08

Na mocarstwo atomowe,w polsce zyja tylko marzyciele.USA ma pelne gacie zatakowac Iran, a co dopiero Rosje.

Tomek
wtorek, 27 kwietnia 2021, 16:07

rosja to kadłubek, dostała szansę po IIWŚ i jej nie wykorzystała. Ma arsenał nuklearny, ale to tak jak mieć czołg na giełdzie, niby siła ale nie do użycia. USA mają swoje problemy z chinami i trzymają ruskich pod pokrywką, rozwalenie ich gospodarcze otworzyło by drogę chinom na północ. Ruscy widza to, ale nie mają ruchu więc robią złe miny straszą mniejszych na tyle ich stać. Prędzej czy później polegną a wtedy ciężko im będzie o sojusze u sąsiadów ;)

Falcon
wtorek, 27 kwietnia 2021, 00:47

USA nie ma pełnych gaci, gdyby chciało Iran straciłby w jednym nalocie większość strategicznich aktywów. USA nie musi atakować Iranu wystarczą sankcje. Podobnie nie musi atakować Rosji, nawet sankcji nie musi nakładać, Rosja sama się wykończy, już jest na równi pochyłej do samodzielnego zaorania swojej zapóznionej i nieefektywnej gospodarki.

Noclaf
wtorek, 27 kwietnia 2021, 14:33

USA ma pełne gacie bo w przypadku ataku na Iran ich siły po takiej wojnie nie byłby zdolne do do żadnej operacji wojskowej, poza tym wszystkie bazy USA na bliskim wschodzie zostały by przez Iran zniszczone ... Wietnam wyraźnie pokazał USA, że takich wojen się nie wygrywa.

smutna sprawa
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:22

ale to rosja ucieka znowu za Ural...

Wojtek
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:56

Tak? No popatrz, a to mi się wydawało, że USA wycofało niszczyciele jak im Rosja palcem pogroziła. Ciekawe :D

elmo
wtorek, 27 kwietnia 2021, 19:44

żeby coś wycofać to to coś musi tam wcześniej być, jednak będę się upierać że to Rosja uciekła.

Davien
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:08

No popatrz ,samo zagrożenie ze wpłyną na M.Czarne mimo że odwołane spowodowało że Putin i Rosja zwiali w popłochu spod granicy z Ukrainą .

Wania
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:07

No wystarczyły sankcje i groźba kolejnych żeby Rosja podwinęła ogon. Nie trzeba było nawet niszczycieli w pobliżu. USA skądś wycofała niszczyciele? Bo mnie się wydawało, że tam nie wpłynęły.

asd
wtorek, 27 kwietnia 2021, 08:15

Masz rację, wydawało Ci się.

złośliwy
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:01

Na razie Ukraina dysponuje starymi su i migami.

Eter
wtorek, 27 kwietnia 2021, 07:46

Tak jak Rosja.

kibic
wtorek, 27 kwietnia 2021, 14:56

To po co ten starocerkiewny lament z Kijowa?Byscie dali radę.

Andrzej
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:39

Bardzo dobra analiza! Nie zdziwię się, że została lub będzie przesłana do Rosji (biały wywiad) i Rosjanie wyciągną z tego wnioski. Następnym razem zastosują np. maskowanie taktyczne lub operacyjne (w zależności o celu przerzutu sił), które nie pozwoli na identyfikację jednostek.

bonaparstek
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:30

sprzet pozostal na miejscu do przerzutu beda tylko ludzie do jego obslugi

ww
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:23

tak i stoi w polu czekając na atak...

bonaparstek
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:55

no, nawet zatankowany pod korek

mc.
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:58

W składach

Wppr
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:04

A zapomniałem że składy też wybudowali, sprytni ci rosjanie. Szkoda ze wody na Krym przez 7 lat nie mogą dociągnąć.

Eee tam
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:50

Nie mogę zrozumieć jak Rosja kraj 140 milionowy nr 9 na świecie, nr 1 na świecie w powierchni, nr 2/1 w surowcach mógł stracić na znaczeniu u swoich kluczowych sąsiadów Ukraińców , Kazachów czy teraz Białorusinów to się nie mieści w głowie przecież te kraje powinny się same lepić do Rosji jak do miodu a uciekają od Rosji jak sami wiecie od czego. Niepojęte. Przynajmniej dla mnie.

Er
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:47

Nie tylko ciebie to dziwi.

Olo
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:23

Syndrom postimperialny. Każdy z tych krajów czuł się kiedyś imperią. Polacy - konkurencyjnym imperium do Rosji, Ukraina czy Białoruś - w ramach ZSRR imperialne myślenie elit. Zbliżenie się/integracja z Rosją oznacza utatę pozycji przez lokalne elity, dlatego np. taki Łukaszenko doszedł do etapu tuż przed oddaniem suwerenności i drepcze w tym samym miejscu od lat. Do tego działania zachodnich NGO i propaganda mainstreemowych mediów. Totalnie przegrana wojna informacyjna. Poza tym przez lata Rosja się odbudowywała po postsowieckiej ruinie, a ze słabym nikt nie chce się przyjaźnić. Teraz postrzeganie Rosji się zmienia, dlatego dla USA tak ważne jest nie dopuścić do zbliżenia Rosji z Europą i sąsiadami. Napięcie na Ukrainie, wybuchy w Czechach, czy nieudane otrucie nowiczokiem Nawalnego mają zbudować antyrosyjską koalicję i zasłonić ją żelazną kurtyną.

rob ercik
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 22:06

Donbas i Krym pokazują że jednak ciągną do FR

wert
wtorek, 27 kwietnia 2021, 16:50

moc przyciągania kałachem zaiste jest olbrzymia

Davien
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:09

Donbas i Krym pokazuja jedynie że Rosja ciągle dokonuje aktów terroryzmu i napada na inne państwa.

Ghh
wtorek, 27 kwietnia 2021, 07:24

Donbas i krym toruska agresja a nie zadne ciagniecie do roSSji. Polska w 1939tez ciagnela do niemiec?

Wpr
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:05

No a za Donbasem i Krymem już Chiny w kolejce po ten wasz dobrobyt.

f
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:30

Też tego nie rozumiem, oni niestety nie zachowują się racjonalnie.

BUBA
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:37

Dobrze powiedziane

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:31

Dobra analiza! ciekawe czy nasi decydenci wyciągną wnioski.

BUBA
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:38

Polak przed szkoda jak i po glupi

Z ostatniej chwili !!!!!
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:11

Zamówili już lotniskowiec w San Escobar !!!!!!!

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 21:19

Akurat gość co to powiedział jest jednym z najbardziej rozgarniętych tam a to nie jest norma.

Pik
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:18

Putin chciał sprawdzić nową administrację Bidena ( czy to Carter czy Reagan) ale Biden podbił karty wysoko już zawczasu nazywając go "mordercą" czego Rosjanie kompletnie się nie spodziewali. Teraz Putin musi udawać, że wszystko jest ok. Rosyjska strategia stworzenia problemu i potem rozwiązania go za ustępstwa kompletnie spaliła na panewce. Putin nic nie ugrał a dodatkowo wygląda jakby stchórzył wycofał się ze strachu. Każdy kto gra w pokera wie, że kilka razy można blefować z niczym na ręce ale od czasu do czasu ktoś powie "sprawdzam" i wtedy robi się problem. Widać sankcje działają a dodatkowo Rosjanie zaczęli się łapać, że za 20-30 lat będą mieli potężnego sąsiada, którego zostaną lennikami, i który będzie chciał dostęp do szlaków Arktyki tanich złóż naturalnych. Pytanie co Rosjanie są w stanie dać w zamian za pomoc?

Kot nr 398
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:10

Kto będzie tym potężnym sąsiadem Rosji? Polska? Litwa? Ukraina? Za 20-30 lat to ona może osiągnie poziom z czasów Janukowycza, choć i to jest wątpliwe...

D
wtorek, 27 kwietnia 2021, 13:25

Kombinuj dalej ale jeszcze bardziej na wschód, już jesteś blisko ale daleko. Nie poddawaj si,e a zgadniesz.

Xcy
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:29

Ciekawa opinia, z swojej strony dodam że bardzo ciekawa była reakcja Niemiec i Francji. Konkretnie jej brak...

Hahaha
wtorek, 27 kwietnia 2021, 13:07

Nieaktualne kolego

Apek
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:44

Ale się uśmiałem :) Jedyni co stchórzyli to Ukraina i USA które uciekło swoimi okrętami z Morza Czarnego, a miały tam być do 4 maja. Natomiast rosyjska projekcja siły odniosła znakomity skutek - Ukraińcy będą niedługo podpisywali nowy rozejm, a jeszcze 2 tygodnie temu chcieli "odbijać" Donbas a nawet Krym i co z tego wyszło ? Wielkie jajo :) Kolejne świetne i bezkrwawe zwycięstwo Rosji :) Nigdzie tu nie widać, żeby Ukraina i USA coś tu wygrali, USA jest smutne bo nie ma wojny wiadomo :)

Gruszwik
wtorek, 27 kwietnia 2021, 09:11

Uciekli? Może jeszcze rosyjski rozklekotany su nad nimi przeleciał i się przestraszyli. No chyba jednak jesteś niedoinformowany. Nie musiały wpłynąć okręty USA, żeby Rosja się wycofała... Sankcje i groźba wpłynięcia tych okrętów zrobiły swoje.

tygrys_myszowaty
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:05

Apek, nie kompromituj się. Rosjanie są gotowi zarówno mentalnie, jak i sprzętowo, zaprowadzić russkij mir nie tylko na Ukrainie, ale i w całej Europie. Jedyne co ich od tego powstrzymuje to świadomość, że za kałużą jest 7 tysięcy Abramsów, 1,5 tysiąca myśliwców bombardujących i cała masa innego pomalowanego na zielono sprzętu - w swej podstawowej masie przynajmniej o jedną generację wyprzedzającą typowe wyposażenie russkiego sałdata. I że nie mają żadnych zabawek, aby realnie przeszkodzić Amierikańcóm w przerzuceniu tego złomu do Europy. W normalnych warunkach stwierdziłbym, że to iż ruscy podwinęli kitę pod siebie i zrobili w tył zwrot jest u nich racjonalne - w końcu ruscy są znani z tego, że bronią matuszki atakując inny kraj tylko pod warunkiem, że jest to przeciwnik równie silny i groźny jak Finlandia lub Gruzja. Ale warunki nie są normalne - rosjanie czają się tak już od 1945r. i ich początkowy racjonalizm już dawno z nich wyparował a pozostał tylko kompleks kurdupla, który chciałby rządzić swoją ulica - ale wie, że jak podskoczy osiłkowi, to dostanie baty.

BG
wtorek, 27 kwietnia 2021, 03:38

Sprawdź sobie ile czołgów i artylerii ma Rosja

nas
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:24

USA boji sie Rosji.Rosja to 6500 glowic jondrowych i nic do stracenia.Amerykanie nie bendom za nikogo umierac,a wojna z Rosja to ich koniec.

xXx
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:03

Które to okręty USA uciekły z M. Czarnego? konkretnie, które?

Pik
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:33

"Jeszcze jedno takie zwycięstwo i jesteśmy zgubieni". A tak przy okazji, Ukraińcy wystawili 70 tyś wojska przy granicy a Rosję stać było tylko na 120 tyś. Z czym do ludzi? jak każdy podręcznik wojskowości mówi o potrzebie przewagi w natarciu 6 do 1. Rosjanie zorientowali się , że nie dadzą rady i uciekli pozorując koniec ćwiczeń, jeśli chcesz tak dyskusję prowadzić.

Tani
wtorek, 27 kwietnia 2021, 08:24

E,tam jakie 6:1? Dywizja naciera na szerokosci 8 km. Na tym odcinku wyznaczacie tzw odcinek przelamania ktory ma 500m. Na tym odcinku musicie miec przewage 3:1. Czyli jesli jest tam kompania pancerna Armii USA wiedzac jaki ma sprzet porownujecie go do wlasnego. Jesli stwierdzicie ze wartosc bojowa naszej kompanii to 1:1 czyli taka sama atakujecie batalionem. Bo 3 kompanie tworza batalion. I tak sie mozecie bawic do woli. Tak mowil regulamin pola walki czyli R-44. Na zachodzie czesto pisza P-44 i jest to blad. Bo w jezyku rosyjskim Pnasze R Niemcy i ich sojusznicy z rezerwa mob 90mln ludzi zaatakowaly ZSRR z rez mob 380mln ludzi

wert
wtorek, 27 kwietnia 2021, 16:59

stare i nieaktualne. Przewaga informacyjna i ogniowa, dobre współdziałanie a kompania rozjedzie batalion. Ilu było przeciw wagnerowcom w Syrii? U nas ew będzie podobnie: wszystko w manewrze, będzie decydować skupienie ogniowe. Stała linia frontu to już zakończenia działań bojowych

Pik
wtorek, 27 kwietnia 2021, 13:27

No i jak się to skończyło dla Niemców wszyscy wiemy.

fakty nie baje
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:57

70 tys? czego - chyba na papierze - nic nie wystawili - wystawili parę tys żołnierzy bo więcej nie mieli ale pisali o 70 tys czym wzbudzali gromki śmiech Rosja. Jak USA polatało u granic i popatrzyło na te 70 tys - i zobaczyli jak wygląda to realnie a nie w zapewnieniach Ukrainców to realnie ocenili siły i "poprosili" grzecznie Żeleńskiego aby przestał fikać i "poprosił" Putnia o spotkanie a NATO jednak nie będzie umierać za Krym i Ukrainę i skończyły się bajki o sile. Jak 2 Global Hawki podleciały do granic Rosji to nagle nadały sygnał o utracie połączenia i w trybie awaryjnym wykonały nagły zwrot. Rosja pokazała że w temacie Donbasu i Krymu "żartów" nie ma

fv
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:26

Czyli rosjanie uciekli przed 7000 Ukraińców, ładnie.

fakty nie baje
wtorek, 27 kwietnia 2021, 10:14

Nikt nie uciekał - osiągnęli cele jakie zamierzali - czyli odsuniecie wojska ukraińskiego od Donbasu, a pewnie dogadają się z Zełenskim co do wody dla Krymu - bo przecież po to Zełenski chce rozmawiać - a jeszcze 2 tyg temu nie miał takiej ochoty tylko straszył odbijaniem Donbasu i Krymu a tutaj nagle narracja się zmieniła. I tyle z szumnych zapewnień NATO o odzyskaniu Krymu czy Donbasu.

Hahaha
czwartek, 29 kwietnia 2021, 00:38

Gdzie ta woda?

SOWA
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:32

Ja bym nie trzymał się sztywno zasady przewagi liczebnej. Dzisiaj liczy się siła ognia, jakość i nasycenie sprzętu oraz przede wszystkim świadomość sytuacyjna.

x95
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:06

Rosja nie zamierzała atakować Ukrainy. To byłoby bezsensowne z ich strony. To miało po prostu odstraszyć Ukrainę od ataku na Donbas, który stawał sie coraz bardziej realny. Marcin Gawęda to jeden z nielicznych w Polsce specjalistów od sił zbrojnych Rosji. Dostatecznie obiektywny i dysponujący sporą wiedzą

Monkey
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:27

@Pik: Nie zawsze warto sie opierać na widzy z podręczników. Czy Aleksander Wielki miał przewagę liczebną nad armią Dariusza III? A Hannibal? A przeciwnicy Ottona IV Welfa pod Bouvines? A koalicja pod Wieniem 1683? A Jan Karol Chodkiewicz pod Kircholmem czy Stanisław Żółkiewski pod Kłuszynem? A Grecy pod Maratonem? Niemcy podczas Barbarossy zamykając wojska RKKA w kotłach? Erwin Rommel w Afryce? Rosjanie nie uciekli człowieku, oni się tylko wycofali. Czyż nie to samo robił Stefan Czarniecki podczas Potopu?

MiśBieluch
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:18

120 tys. Z bronią palną przeciwko 70tys. Z siekierami, proste i wystarczające porównanie odzwierciedlające zasoby "wrogich"armii. Daj se spokój i nie ciągnij tego dalej.

Valdore
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:18

No popatrz a te siekeiry czyli BGM 109 E znowu by pogoniły ruskich za Ural

Sarmata
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 22:12

To znaczy Ukraińcy już kiedyś kogoś pogonili za Ural? To bardzo ciekawe, możesz to rozwinąć?

Wawiak
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:37

Siekierami i Javelinami - o ile siekier Rosja faktycznie nie musi się bać, to najwyraźniej obecność Javelinów ochłodziła gorące głowy na Kremlu.

Kot nr 398
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:11

Nieaktualne, teraz na ukraińskich portalach rolę "Wunderwaffe" odgrywają tureckie drony.

Usa
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 23:07

Zwiali za Ural i jeszcze porzucili sprzęt.

Jam
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:15

Zgadza się. Bidon to ani Carter ani regan, to nowa kategoria, tzw. Obam. Nakreśla granicę, z których sam się wycofuje

Robert W.
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:10

Amerykanie bardzo dobrze zrobili, że nie wprowadzili teraz okrętów na Morze Czarne gdyż mogliby tam przebywać jedynie 21 dni. Wiedzieli, że w tym czasie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych żadnych ruchów na Ukrainie Rosjanie nie zrobią. W ten sposób nie zamknęli sobie furtki na bliską przyszłość.

ibbufv
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:51

tylko po co Ukrainie Donbas i Ługansk skoro jest tam przewaga wielbicieli Rosji, będzie negatywnie wpływać na resztę Ukrainy, także w wyborach, Ukraina by musiała ładować tam kasę w odbudowę i emerytury tych wielbicieli Rosji, a korzyści zero. Na dodatek to lepiej jak Rosja ugrzęźnie w tych cuda-republikach, które musi finansować i administrować.

Kiks
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:43

Bo to ich terytorium? Łatwo szafować cudzym.

Eee tam
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:42

Wiemy wiemy we wrześniu znów Rosjanie będą biegali wzdłuż ukraińskiej granicy i tak w kółko

tagore
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:18

Przerzucenie obsady sprzętu zmagazynowanego to teraz godziny, może być ciekawie.

SOWA
wtorek, 27 kwietnia 2021, 13:11

W dodatku Rosjanie ogłosili ćwiczenia dla rezerwistów, które mogą potrwać znacznie dłużej niż nasze polskie wyjazdy na poligon.

Tatekx
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:04

Co to zmienia, dla zachodu nic bo wszyscy już widzą z kim mają doczynienia . Dla Ukrainy to sygnał żeby bardziej się zbroić. Jeżeli to był cel rosji to brawo udało się...

bonaparstek
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:05

dla mnie to maskirowka i odwrocenie uwagi od Bialorusi, kiedy wszyscy beda patrzec na Ukraine rosjanie dokonaja "zjednoczenia" z BLR i wtedy sytuacja w calym regionie staje sie duzo bardziej nieciekawa a ewentualny atak na Ukraine odbedzie sie dopiero po wkroczeniu bratniej armii na Bialorus.

andys
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:47

Moim zdaniem , sprawy z Rosja to "maskirowka" działań USA przeciw Chinom. Jakie to działania? Nie wiem, ale cos w tym chyba jest .

Krakus
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:30

Dokładnie tak, dodatkowo pokazało to niekonsekwencję zachodu oraz USA które Putin testował. W żadnym wypadku Putin się nie przestraszył a wkrótce zobaczymy 1 Gwardię Pancerną na ulicach Mińska.

Yh
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:58

Jak Białoruś chce to niech się przyłącza do rosji - powodzenia!

Hahaha
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:52

Tak sobie to tlumacz....

Eee tam
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 14:42

Zbrojne zaatakowanie Białorusinów to by było jeszcze gorsze dziwactwo Moskwy niż zaatakowanie Ukraińców 7 lat temu ale wszystko możliwe nie przeczę

Raf
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:10

A kto mówi o atakowaniu. Do basu i Krymu też nikt formalnie nie atakował.

bonaparstek
poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 15:58

Po prostu po tegorocznych manewrach Zapad Rosjanie juz zostaną na Białorusi

Tweets Defence24