Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Zmiany w Departamencie Polityki Zbrojeniowej

Fot. MON
Fot. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformował o zmianach kadrowych w Departamencie Polityki Zbrojeniowej.

Jak można przeczytać na stronie ministerstwa w składzie departamentu pojawiło się dwóch nowych wicedyrektorów:

  • płk Krzysztof Komorowski, który dotychczas pełnił funkcję p.o. wicedyrektora;
  • kmdr Arkadiusz Kalinowski.

Obecny skład kierownictwa prezentuje się zatem w następujący sposób:

  • dyrektor - Sławomir Cichocki;
  • zastępcy dyrektora: płk Grzegorz Kościk, płk Krzysztof Komorowski, kmdr Arkadiusz Kalinowski.

Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za organizację i nadzorowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), realizację przedsięwzięć dotyczących działalności Ministra w zakresie problematyki zbrojeniowej, a także za projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania. Celem Departamentu jest wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w szczególności poprzez wykorzystanie możliwości krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego, a także zapewnienie warunków do realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczonego na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama