Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Zarząd PGZ odwołany

Paweł Olejnik. Fot. Kreatyw Media/Defence24.pl.
Paweł Olejnik. Fot. Kreatyw Media/Defence24.pl.

Cały zarząd PGZ został odwołany. Rada Nadzorcza wydelegowała do pełnienia obowiązków prezesa zarządu Bogdana Borkowskiego, a do pełnienia obowiązków wiceprezesa - Pawła Olejnika.

Do tej pory zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej składał się z czterech osób. Andrzej Kensbok pełnił rolę jego prezesa, Michał Pietrzyk wiceprezesa a Hubert Stępniewicz i Dariusz Gwizdała pełnili funkcje członków zarządu. Andrzej Kensbok złożył rezygnację z dniem 24 marca, natomiast pozostali trzej członkowie zostali odwołani decyzją Rady Nadzorczej.

Z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków członków zarządu zostali wydelegowani Bogdan Borkowski, który będzie pełnił funkcję prezesa oraz Paweł Olejnik, który będzie pełnił obowiązki wiceprezesa. PGZ dodała w komunikacie, że w zgodnie ze statutem spółki Rada Nadzorcza ogłosi w najbliższym czasie postępowanie kwalifikacyjne.

We wtorek Defence24.pl informował o przejściu prezesa Kensboka do KGHM Polska Miedź S.A., gdzie od 16 kwietnia będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Informację na ten temat podało KGHM w komunikacie giełdowym. Andrzej Kensbok był szóstym z kolei prezesem PGZ i sprawował swoje stanowisko od początku ubiegłego roku.

W ostatnim czasie ulegał zmianie także sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego ze strony Skarbu Państwa. Od grudnia 2019 roku Grupa jest nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, podczas gdy wcześniej – od końca 2015 roku za nadzór odpowiadało Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach MAP od stycznia do października 2020 roku za nadzór nad PGZ odpowiadał wiceminister Maciej Małecki, z kolei od przełomu października i listopada ubiegłego roku do 12 marca – wiceminister Zbigniew Gryglas. Obecnie za nadzór jest odpowiedzialny bezpośrednio minister Jacek Sasin, a zgodnie z opublikowanym przed kilkoma dniami zarządzeniem szefa MAP w sprawie regulaminu organizacyjnego resortu sprawy PGZ i podległych spółek ma prowadzić Departament Nadzoru III.

Przedstawiona we wrześniu 2020 roku przez ministra Mariusza Błaszczaka koncepcja utworzenia Agencji Uzbrojenia zakłada w jednym z wariantów, że PGZ będzie nadzorowane przez MON za pośrednictwem nowo powołanej instytucji. Drugi wariant, to pozostawienie stanu obecnego, czyli nadzór MAP. Tego rodzaju strukturalne zmiany, jeśli w ogóle będą mieć miejsce, będą wymagały jednak przygotowania i przyjęcia przez parlament przepisów tworzących Agencję Uzbrojenia.

Z nieoficjalnych informacji Defence24.pl wynika, że stanowiska w nowym kierownictwie PGZ mogą objąć osoby z rekomendacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W takim wypadku odpowiedzialność za funkcjonowanie PGZ przejmie w dużej mierze resort obrony, choć formalnie Grupa pozostanie pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pełniący obecnie obowiązki wiceprezesa PGZ Paweł Olejnik jest jednocześnie pełnomocnikiem MON do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia. Jako jedną z osób, która może objąć funkcję w nowym kierownictwie PGZ wymienia się też nieoficjalnie Sebastiana Chwałka, wiceszefa resortu obrony odpowiedzialnego za modernizację techniczną, który od października 2018 do stycznia 2020 był już wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama