Przemysł Zbrojeniowy

Wyłoniono dostawców mundurów i ubrań ochronnych dla wojska

Ćwiczenie Anakonda'18/ Fot. Rafał Lesiecki/ Defence24.pl
Ćwiczenie Anakonda'18/ Fot. Rafał Lesiecki/ Defence24.pl

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o zakończeniu postępowania którego celem było wskazanie dostawców ubrań ochronnych, mundurów polowych i mundurów polowych letnich. 

Dla wszystkich rodzajów ubrań użyto tych samych kryteriów ocen: ceny (waga 60%), terminu dostawy (waga :20% wykonawca otrzymywał 20 pkt. – gdy oferował realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23.11.2018 r. , 15 pkt. – gdy zaoferuje realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r., 10 pkt. – do dnia 07.12.2018 r., 5 pkt.  do dnia 14.12.2018 r., 0 pkt. – od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2018 r. ) i gwarancji (minimalna - 0 pkt: 36 miesięcy, każdy miesiąc powyżej miał wartość 0,5 pkt., maksymalna punktowana długość gwarancji wynosiła 76 miesięcy i dawała 20 pkt). Dostawy mają być realizowane w dwóch transzach: w roku bieżącym i 2019.

3RBLog rozpisała przedmiot zamówienia na 16 zadań i łącznie oczekiwała dostawy:
1) 79054 kompletów (kurtka, spodnie i ocieplacz pod kurtkę) ubrań ochronnych wg wzoru 128Z/MON - rozpisano w 3 zadania
2) 144750 kompletów (bluza i spodnie) mundurów polowych letnich wg wzoru 124L/MON - rozpisano w 6 zadań
3) 159562 komplety (bluza i spodnie) mundurów polowych wg wzoru 124P/MON- rozpisano w 7 zadań.
Szczegóły dotyczące rozmiarów, zastosowanych szwów, rodzajów zamków itd. opisuje Wojskowa Dokumentacja Techniczno- Technologiczna przygotowana dla każdego wzoru przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych MON.

Na 2 z 3 zadań dotyczących ubrań ochronnych najlepszą ofertę przedstawiło Konsorcjum w składzie ARLEN S.A. oraz Grupa Konfekcjoner BARTEX Sp. z o.o.. Konsorcjum dostarczy łącznie 58054 komplety (7 439 w roku bieżącym i 50 615 w roku 2019) za kwotę 11 702 811,63 PLN. 1 zadanie zostało unieważnione z powodu braku oferty.

Mundury polowe letnie dostarczą łącznie 3 przedsiębiorstwa. Zamówienie o najwyższej wartości uzyskało Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.,  które dostarczy łącznie 50 500 kpl. (3 000 kpl. w roku bieżącym i 47 500 kpl. w następnym) o wartości 1 583 010 PLN. Mniejszą wartość (1 023 975 PLN) ma zamówienie dla na 35000 kompletów (2500 w roku 2018 i 32500 w następnym) które uzyskały Zakłady Odzieżowe WYBRZEŻE Spółdzielnia Inwalidów. Ostatnie zamówienie, na 31500 kompletów (1500 w br. i 30000 w następnym), uzyskała Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaskiej. Jego wartość wyniosła 752 760 zł. 2 zadania zostały unieważnione z powodu braku oferty.

Mundury polowe wg wzoru 124P/MON dostarczą dwa przedsiębiorstwa. I tu największą pulę zamówień zgarnęło Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.,  które dostarczy łącznie za 97500 kompletów (7500 w roku bieżącym i 90000 w 2019 r.) wz. 124P/MON za kwotę 3 948 300 PLN.  31500 kompletów (1500 w roku bieżącym i 30000 w następnym) o łącznej wartości 717 705 PLN dostarczy Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaskiej. 2 zadania zostały unieważnione z braku oferty.

Komentarze