Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

W WAT powstały dwa laboratoria rozwiązań JAŚMINa

Fot. WAT, Teldat
Fot. WAT, Teldat

Są nimi nowe: Laboratorium szkolno-treningowe Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką HMS C3IS JAŚMIN oraz Węzłów Teleinformatycznych, a także Laboratorium szkolno-treningowe Węzłów Teleinformatycznych. 

Jak podaje Teldat, wspomniane komórki dydaktyczne otwarto uroczyście w dniu 26.11.2019 r. po pomyślnym zakończeniu przez inżynierów spółki prac związanych z ich utworzeniem, które obejmowały też: szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej ww. uczelni wojskowej i nadanie jej uprawnień Instruktora.

W tym ważnym przedsięwzięciu udział wzięli m.in. przedstawiciele: Wojskowej Akademii Technicznej na czele z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Dobrowolskim (Dziekanem Wydziału Elektroniki), Panem płk. prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Piotrowskim (Dyrektorem Instytutu Systemów Łączności), dr. inż. Arturem Bajdą (Zastępcą Dyrektora Instytutu Systemów Łączności) i dr. inż. Piotrem Łubkowskim (Kierownikiem  Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych) oraz Teldat reprezentowanym głównie przez dr. inż. Henryka Kruszyńskiego (Prezesa naszej spółki), prof. dr. inż. Łukasza Apiecionka (Dyrektora Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych) oraz mgr. Tomasza Zalesiaka (Dyrektora Departamentu Wdrożeń i Utrzymania Systemów).

image
Fot. WAT, Teldat

Pierwsze ze wskazanych laboratoriów zostało wyposażone w niezbędną ilość licencji wspomnianego HMS C3IS JAŚMIN oraz najnowszej generacji Węzeł Teleinformatyczny (zawierający pełen zestaw wojskowych urządzeń szkolno-treningowych, znajdujących się w wersji przenośnej oraz kontenerowej WTi), natomiast drugie w identyczny kolejny WTi. Nowo otwarte laboratoria to pierwsze tego rodzaju/tej generacji komórki dydaktyczne w skali kraju - pozwolą one istotnie podnieść skuteczność procesu kształcenia i doskonalenia aktualnych oraz przyszłych kadr wojskowych. Duża ilość wysoce wyspecjalizowanego sprzętu i oprogramowania, w które zostały wyposażone niniejsze laboratoria, efektywnie i nowocześnie wspierają zarządzanie walką oraz działania wojsk (gwarantują – jeszcze do niedawna nieosiągalne, zwłaszcza w tak dużej skali i w działaniach mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych – np.: zautomatyzowanie procesu dowodzenia oraz bieżące cyfrowe zobrazowanie sytuacji operacyjnej), zapewniają też nowoczesną i wydajną łączność oraz zarządzanie, konfiguracje, monitoring i obsługę Węzłów Teleinformatycznych. Oba te rozwiązania do Sił Zbrojnych RP dostarczyła i/lub dostarcza nasza spółka:

 • główny projektant i producent WTi, których dostawy realizuje zgodnie z kontraktem zawartym z Inspektoratem Uzbrojenia w grudniu 2018 r. Rozwiązania te zostały opracowane przez TELDAT na podstawie: wysokich wymagań MON (w tym w zakresie: szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bardzo wysokiej odporności klimatyczno-mechanicznej i emisyjnej ich komponentów) oraz kilkunastoletniego doświadczenia zdobytego przez naszą firmę w trakcie opracowywania, badania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia tego typu wyrobów techniki wojskowej;
 • także twórca ww. HMS C3IS JAŚMIN, który jest szeroko/w nieograniczonym zakresie wykorzystywany przez SZ RP w kraju i za granicą. Został też wielokrotnie sprawdzony (np. pod względem cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienia kompatybilności i interoperacyjności z innymi systemami koalicyjnymi) i rekomendowany (również przez: NATO) oraz wpisany na sojuszniczą listę zaufanych produktów AFPL (Approved Fielded Product List). Rozwiązanie to spełniło też wszystkie niezbędne wymagania do funkcjonowania w środowisku PMN 2.0 (Polish Mission Network) i przeszło niezbędne sprawdzenia w tym zakresie. Równocześnie podlega ono ciągłemu rozwojowi technologicznemu i doskonaleniu oraz systematycznemu sprawdzaniu, m.in. podczas licznych krajowych i międzynarodowych ćwiczeń oraz testów, realizowanych np. w ramach kolejnych edycji: ANAKONDY, DRAGONA, NATO CWIX i przedsięwzięć MIP WG (MIP Working Group).

Wymienione WTi (w wersjach: przenośnej i kontenerowej) oraz system HMS C3IS JASMIN służą do zabezpieczenia teleinformatycznego bieżących potrzeb Sił Zbrojnych RP w kraju i za granicą, w tym zapewnienia sprawnego dowodzenia i działania ich związków operacyjnych, oddziałów i pododdziałów. Oba te rozwiązania, występujące w jednym zestawie sprzętowo-programowym, tworzą klasyczny HMS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Szczebla Operacyjno-Taktycznego, wyposażony dodatkowo minimum w jeden wspomniany węzeł (niezależnie od jego wersji wykonania).

Zasadniczym zadaniem omawianych WTi jest głównie zagwarantowanie:

 • zabezpieczenia pod względem teleinformatycznym zwłaszcza stanowisk dowodzenia komponentów wojskowych, dywizji, brygad, pułków i batalionów oraz zapewnienie im funkcjonowania w różnych warunkach środowiskowo-klimatycznych;
 • sprawnej budowy wydajnych sieci teleinformatycznych o wysokich klauzulach niejawności (np. wspomnianej już Polish Mission Network 2.0 - PMN 2.0) oraz efektywnego funkcjonowania w tej infrastrukturze, umożliwiając przetwarzanie informacji o klauzuli TAJNE i NATO SECRET na stanowiskach dowodzenia wszystkich szczebli, rozwijanych na potrzeby wojennego systemu dowodzenia oraz w ramach działań sojuszniczych i koalicyjnych;
 • bezpiecznej transmisji danych (m.in.: łączności fonicznej IP, wymiany poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usług wideokonferencji) oraz kontroli (w tym monitoringu) dostępu do systemu teleinformatycznego;
 • możliwości instalowania i sprawnej pracy m.in. zautomatyzowanych systemów dowodzenia i wsparcia działań wojsk, co też praktycznie zrealizowano w ww. Laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Zarzadzania Walką HMS C3IS JAŚMIN;
 • warunków do tworzenia środowisk laboratoryjnych (testowych) na potrzeby m.in. weryfikacji i certyfikacji systemów: wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk i/lub kierowania środkami walki;
 • infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych w kraju i za granicą;
 • wykorzystania tego sprzętu wojskowego do integracji stanowisk dowodzenia z sensorami i efektorami;
 • możliwości projektowania oraz zaawansowanego zarządzania, w tym konfigurowania i monitorowania pracy sieci teleinformatycznych budowanych na bazie tych wyrobów wojskowych.

Natomiast głównym zadaniem ww. systemu HMS C3IS JAŚMIN jest:

 • wsparcie (także istotne uefektywnienie i usprawnienie) dowodzenia wojskowymi strukturami operacyjno-taktycznymi oraz ich działań, w tym zoptymalizowanie zwłaszcza: procesu dowodzenia (jego faz: ustalania położenia, planowania, stawiania zadań i kontroli), działania i współdziałania oraz świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa wojsk (np. poprzez zautomatyzowane/natychmiastowe: dystrybuowanie danych o zagrożeniach i bieżącym położeniu sił własnych oraz wyświetlanie tych informacji na cyfrowych podkładach mapowych);
 • zagwarantowanie bieżącego: zobrazowania sytuacji operacyjnej (w tym tworzenia jej połączonego obrazu - POSO) oraz śledzenia wojsk własnych i sprzymierzonych (BFT - Blue Force Tracking);
 • umożliwienie uzyskania przewagi informacyjnej i wyeliminowanie m.in.: opóźnień (niejednokrotnie wielogodzinnych) w przekazywaniu danych (również o położeniu oddziałów i pododdziałów oraz będących na ich wyposażeniu obiektów mobilnych, np. wozów dowodzenia - WD szczebla taktycznego), a także pracochłonnego (w tym czasochłonnego) nanoszenia ich na papierowe mapy;
 • sprawne i bezpieczne funkcjonowanie (także przetwarzanie informacji o wysokich klauzulach niejawności) w strukturach teleinformatycznych stacjonarnych i mobilnych stanowisk dowodzenia oraz pojazdów wojskowych, np. ww. WD;
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (również sojuszniczymi - poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym: dowodzenia, łączności, walki, rozpoznania (dozorowania) i symulacyjno-szkoleniowymi;
 • zagwarantowanie zautomatyzowanej wymiany danych operacyjnych, także na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych, w tym wąskopasmowych, za pomocą autorskiego protokołu BRM;
 • zapewnienie możliwości sprawnego (również grupowego) obsługiwania (w tym tworzenia, przesyłania i kontroli) dokumentów dowodzenia, m.in.: planów, rozkazów, meldunków, dziennika działań bojowych i różnego rodzaju szablonów;
 • zagwarantowanie archiwizacji danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię (jest to przydatne np. w aspekcie: dokonywania oceny działania, szkolenia i doskonalenia wojsk, w tym wykorzystania wyposażenia będącego w ich dyspozycji).
image
Fot. WAT, Teldat
Reklama

Komentarze (3)

 1. Zoe

  Brawo TELDAT. I to jest firma, która realizuje przed terminem. Tak trzymać.

 2. Podatnik

  Czyli nie trzeba będzie tyle na szkolenia kasy wydawać, a do tego w końcu będziemy mieli sprzęt do PMN! Brzmi rozsądnie

 3. tut

  I to jest faktycznie dobra informacja.

Reklama