Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

System SRN dla Marynarki Wojennej. Umowa podpisana

Fot. OBR CTM
Fot. OBR CTM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) opracuje dla Marynarki Wojennej RP „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 5 września 2018 roku, podczas Targów MSPO 2018. Została ona zawarta pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Inspektoratem Uzbrojenia (IU) a CTM, wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL

SRN przeznaczony będzie do realizacji pełnego zakresu zadań związanych z określaniem pozycji jednostek pływających Marynarki Wojennej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów morskich, ratownictwa morskiego, poszukiwania, identyfikacji obiektów podwodnych, w tym minopodobnych. W ramach pracy rozwojowej  pozyskany zostanie system 3 łańcuchów radionawigacyjnych na pojazdach oraz 35 odbiorników, w celu zabezpieczenia wyznaczania, z niezbędną dokładnością, pozycji dla okrętów MW wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzialności przy braku pozycji z systemu satelitarnego.

„Innowacyjność stanowi kluczowy czynnik rozwoju nie tylko całej gospodarki, ale również poszczególnych organizacji, w tym firm takich jak Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Podpisana właśnie umowa jest kolejnym krokiem rozwoju szeroko rozumianej techniki morskiej oraz stanowi przykład pozytywnej współpracy pomiędzy biznesem a polskimi uczelniami. Należy podkreślić jak istotna dla rozwoju gospodarki jest implementacja osiągniętych wyników badań i analiz. Centrum Techniki Morskiej, współtwórca między innymi Niszczyciela Min pk. KORMORAN II, zawierając dzisiejszą umowę, po raz kolejny potwierdza swoje możliwości zarówno do tworzenia jak i wdrażania „innowacji”.

Szef IU MON gen. bryg. Dariusz Pluta

Jak dodał Szef IU, "podpisana umowa pozwoli na pozyskanie rozwiązań o wysokim zaawansowaniu technologicznym, w większości opartymi o techniki mikroprocesorowe i sterowanie programowe". Podkreślił również, że na bazie danych nawigacyjnych przez nowo opracowany system, realizowane będzie zabezpieczenie nawigacyjne okrętów Marynarki Wojennej, na podejściach do portów, zabezpieczenie działań w ramach działań minowych w Strefie Obrony MW oraz prowadzenie specjalistycznych działań, realizowanych przez służby hydrograficzne, co "pozwoli znacząco podnieść jakość zabezpieczenia hydrograficznego przez Służbę Hydrograficzną Marynarki Wojennej”.

W wyniku realizacji umowy powstanie następca opracowanego wcześniej w CTM, systemu „JEMIOŁUSZKA”. Będzie to jednak system o znacznie szerszych możliwościach. Zaimplementowane zostaną w nim najnowocześniejsze technologie i rozwiązania, opracowane wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian 
image
Fot. OBR CTM

 

Podpisy pod umową złożyli reprezentujący MON Szef IU gen. bryg. Dariusz Pluta oraz reprezentujący CTM: Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kilian i Wiceprezes Zarządu Joanna Sztiller.

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL

Reklama

Komentarze (1)

  1. Nickter

    Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób system radionawigacyjny będzie pomagał okrętom w identyfikacji obiektów podwodnych, w tym minopodobnych. Czyli ustali położenie, a następnie zidentyfikuje? W jaki sposób?

Reklama