Przemysł Zbrojeniowy

Su-22 jeszcze polatają. Naprawa silników za 12 mln zł

Fot. J.Sabak
Fot. J.Sabak

3 Regionalna Baza Logistyczna, Wydział Techniki Lotniczej ogłosiła zakończenie negocjacji i zawarcie umowy dotyczącej naprawy głównej silników lotniczych AŁ-21F3 napędzających samoloty Su-22 znajdujące się nadal na wyposażeniu sił powietrznych RP. Kontrakt o wartości 11,9 mln zł zrealizują Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A z Bydgoszczy, poprzez włączone do spółki od grudnia 2019 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie. 

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. są jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej i posiadającym prawo wyłączności do remontu silników AŁ-21F3 zgodnie z „Warunkami technicznymi na remont główny silników AŁ-21F3 serii III i wyższych o numerze fabrycznym z indeksem „540” w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A.”, zatwierdzonej przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych w dniu 19 listopada 2010 r., na podstawie której decyzją koordynatora zadania ww. sprzęt winien zostać naprawiony.
Ponadto Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., dysponują zdolnościami technicznymi zapewniającymi realizację ww. zamówienia oraz nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

Czytamy w uzasadnieniu pominięcia procedury konkurencyjnej

Kontrakt został zawarty w drodze negocjacji z jedynym oferentem, który posiada kompetencje w tym zakresie. AŁ-21F3 to jednoprzepływowe silniki odrzutowe z dopalaczem, o ciągu maksymalnym 109,8 kN. Stanowią one napęd samolotów Su-22, których 18 egzemplarzy Siły Powietrzne planują eksploatować do wyczerpania resursów, które przedłużono na mocy decyzji z 2014 roku.

Maszyny tego posiadają bardzo niską wartość bojową, jednak są intensywnie wykorzystywane np. w szkoleniu JTAC czy operatorów stacji radiolokacyjnych. Ich eksploatacja zapewnia również możliwość realizacji nalotu, wymaganego dla utrzymania odpowiednich uprawnień.

Pełną dokumentację, oprzyrządowanie i kompetencje do remontów i napraw silników AŁ-21F3 posiadają Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, które w ubiegłym roku zostały skonsolidowany z bydgoskimi Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2. Skutkiem tych przekształceń nominalnie podmiotem umowy jest WZL nr 2 w Bydgoszczy, a realizacja prac będzie miała miejsce w Warszawie. Całkowita wartość umowy zawartej 14.05.2020 to 11,95 mln zł netto. Umowa w tej samej materii zawarta w kwietniu 2019 roku, bezpośrednio z WZL nr 4, miała wartość 22,8 mln zł, czyli niemal dwukrotnie większą.  

Komentarze