Przemysł Zbrojeniowy

Saab opracuje nowe okręty podwodne dla Szwecji

Saab zmodernizuje okręty Gotland (na zdjęciu) oraz rozwinie szwedzką flotę podwodną do roku 2024 - fot. Marion Doss/Flickr
Saab zmodernizuje okręty Gotland (na zdjęciu) oraz rozwinie szwedzką flotę podwodną do roku 2024 - fot. Marion Doss/Flickr

Koncern Saab otrzymał od szwedzkiej agencji zamówień obronnych (FMV) zlecenie o wartości 467 mln koron szwedzkich (około 70 mln dolarów) na opracowanie i produkcję okrętów podwodnych nowej generacji. Ponadto strony podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju floty podwodnej Szwecji po roku 2015. Potencjalna wartość zamówień objętych tym dokumentem to ponad 11 mld SEK (około 170 mln dolarów).

Prace objęte umową mają wartość 467 milionów koron szwedzkich i opiewają na lata 2014-2015. Ich zakres przewiduje zaprojektowanie systemów oraz szczegółowe operacje konstrukcyjne w zakresie jednostek podwodnych nowego typu. Za prace, które wykonane zostaną w Szwecji, odpowiadać będzie Saab Security and Defence Solutions. Uzgodniono także, iż Saab podejmie się modernizacji dwóch eksploatowanych przez szwedzką marynarkę wojenną okrętów podwodnych typu Gotland.

Strony podpisały również list intencyjny w sprawie rozwoju szwedzkich sił podwodnych. Zakłada on świadczenie wsparcia, wykonanie prac nad rozwojem i projektowaniem oraz samą produkcję okrętów jak również innych systemów podwodnych w latach 2015-2024. Kwotę potencjalnych zamówień w tym okresie oszacowano na 11,2 miliardów koron szwedzkich. Ostateczna wartość kontraktów zależna będzie od podjęcia wymaganych decyzji w tej sprawie przez władze Szwecji.

Komentarze