Przemysł Zbrojeniowy

Rusza zakup systemu ISTAR „Sowa”

Po lewej kontener Jaśmin, który podobnie jak planowana Sowa umieszczony w kontenerze na pojeździe Jelcz 662 w układzie 6x6. Fot. J.Sabak
Po lewej kontener Jaśmin, który podobnie jak planowana Sowa umieszczony w kontenerze na pojeździe Jelcz 662 w układzie 6x6. Fot. J.Sabak

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie procedury pozyskania informatycznego systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji w ramach ISTAR (rozpoznania patrolowego, dalekiego, elektronicznego, obrazowego i osobowego) o kryptonimie Sowa. Celem jest zakup 16 mobilnych zestawów kontenerowych na podwoziu pojazdu ciężarowego Jelcz 662. Ze względu na drażliwą materię jaką są kwestie rozpoznania i zwiadu zastosowano tryb dotyczący „zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa”. Uczestników postępowania konkurencyjnego Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród podmiotów, które złożą do 28 sierpnia 2020 roku wniosków o dopuszczenie i będą spełniać wymogi formalne. 

Przedmiotem postępowania o kryptonimie Sowa jest pozyskanie 16 kontenerowych, mobilnych modułów przeznaczonych do zbierania, agregacji, analizy i dalszej dystrybucji danych pozyskanych w ramach działań ISTAR (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance - rozpoznanie, obserwacja, wskazywanie obiektów uderzeń i rozpoznanie pola walki). Krótko można zdefiniować program Sowa, jako mobilne stanowiska pracy analitycznej i zbierania danych wywiadu i rozpoznania.

Do transportu kontenerów mieszczących system Sowa przeznaczone mają być pojazdy ciężarowe Jelcz typoszeregu 662 z ramą podkontenerową i kabiną dwuosobową. Każdy kontener powinien być wyposażony w stanowiska operatorskie, podsystemem informatyczny, teletechniczny, zasilaniem i zabezpieczenie. W skład zestawu ma również wchodzić: dokumentacja techniczna, zestaw części zamiennych, grupowy zestaw części zamiennych i aparaturę kontrolno-pomiarową.

Warto przypomnieć, że program Sowa rozpoczął się od dialogu technicznego w latach 2014-2016 po którym planowano zawarcie umowy w 2019 roku i realizację dostaw w latach 2019-2022. Całość stanowi jeden z czterech komponentów priorytetowego programu „Operacyjne rozpoznanie patrolowe”, ujętego w PMT 2013-2022 i podtrzymano w programie PMT do roku 2026 podpisanym w lutym 2019 roku przez ministra Mariusza Błaszczaka. W plan „Operacyjne rozpoznanie patrolowe” wchodzą:

- informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji od wszystkich elementów ISTAR (rozpoznania patrolowego, dalekiego, elektronicznego, obrazowego i osobowego) pod kryptonimem „Sowa”;
- pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania pod kryptonimem „Żmija”
- lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze pod kryptonimem „Kleszcz”;
- bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze (MBPR) "Tarantula";
- zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymywanych od elementów dalekiego rozpoznania pod kryptonimem „Pająk”. 

Spośród pięciu programów jedynie Żmija doczekała się zawarcia w 2017 roku umowy na pojazdy 4x4 Wirus firmy Concept, dostawy ponad 100 zamówionych pojazdów powinny rozpocząć się w bieżącym roku. W programie Kleszcz rozwijany jest przez AMZ Kutno opancerzony wóz rozpoznawczy Bóbr 3. Przetarg na bezzałogowce Tarantual został w 2018 roku unieważniony po raz kolejny ze względu na brak ofert. Program Pająk wszedł w 2018 roku w fazę, która obecnie rozpoczyna się dla programu Sowa, a więc wyboru potencjalnych oferentów, i do chwili obecnej brak jest jakichkolwiek informacji o postępach.

Dwa ostatnie programy realizowane są w bardzo rygorystycznym trybie paragrafu 27 „Decyzja Nr 367/MON z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa” który stosowany jest w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie procedury negocjacji z jednym oferentem lub z wybrana grupą wykonawców opisanych w dwóch wcześniejszych paragrafach.

Jak głosi § 27 - „W przypadku braku możliwości zastosowania trybów, o których mowa w § 25 lub § 26, ze względu na brak możliwości określenia zamkniętego katalogu wykonawców, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.” Celem jest określenie zamkniętego katalogu wykonawców, w tym wypadku będą to nie więcej niż 3 podmioty, z którymi procedowany będzie ewentualny zakup w ramach § 25 lub § 26.

Komentarze