Przemysł Zbrojeniowy

Rozmowy o połączeniu EADS oraz BAe Systems zerwane

Nie dojdzie do połączenia gigantów przemysłu zbrojenioweg - fot. EADS
Nie dojdzie do połączenia gigantów przemysłu zbrojenioweg - fot. EADS

10 października br. poinformowano, że doszło do zerwania rozmów w sprawie połączenia koncernów zbrojeniowych EADS oraz BAe Systems.Głównym, oficjalnym, powodem tego kroku były trudności w zadowoleniu głównych akcjonariuszy obu podmiotów gospodarczych. Niejako w cieniu pozostają sprawy związane z funkcjonowaniem podmiotu z rządami krajów, gdzie mieściłyby się główne centra produkcji (a więc we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych).

Twór, który mógłby powstać w wyniku połączenia obu gigantów byłby największym koncernem zbrojeniowym świata, którego obroty miały kształtować się na poziomie 100 mld dolarów rocznie.

(ŁP)

Komentarze