Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polskie układy do podczerwieni. Setki milionów dofinansowania

Autor. VIGO Photonics

Firma VIGO Photonics podpisała umowę z NCBR na dofinansowanie projektu „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie programu może sięgnąć 440 mln złotych.

Spółka VIGO Photonics (WSE:VGO) poinformowała o otrzymaniu informacji o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego programu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies). W dn. 12 czerwca 2023 roku VIGO informowało o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską maksymalnej wysokości pomocy publicznej dla spółki do kwoty 102,9 mln EUR na realizację projektu HyperPIC, a o wpisaniu na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w dn. 23 lutego 2024.

Reklama

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni (mid-IR), budowa pierwszej na świecie linii produkcyjnej zapewniającej kompletny łańcuch wartości dla układów MIRPIC (Mid Infra Red Photonic Integrated Circuits). Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku fotoniki zintegrowanej. W efekcie realizacji projektu VIGO Photonics stanie się pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC). Maksymalna wysokość pomocy publicznej w projekcie wynosi 440 535 480 zł. Projekt HyperPIC jest realizowany w ramach europejskiego mechanizmu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego najważniejszym celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej.

Uzyskanie dofinansowania w ramach FENG dla projektu HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Dzięki niemu będziemy w stanie rozwijać technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, w której jesteśmy światowymi pionierami i stworzymy strategiczny potencjał do ich produkcji w Europie. Pozwoli to nie tylko na zachowanie przewagi technologicznej UE, ale również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki.
Prezes Zarządu VIGO Photonics Adam Piotrowski.

Czytaj też

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 853 117 563,35 PLN, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 440 535 480,00 PLN, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz:

 • fazy R&D (lata 2023-2027) tj. fazy prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami dla fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni i rozwiązaniami linii technologicznych. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 146 366 042,37 PLN
 • fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2024-2029) obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 706 751 520,98 PLN
Reklama
Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich firm przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Z pomocą Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera wartościowe projekty polskich przedsiębiorców, a jednym z nich jest właśnie projekt firmy VIGO Photonics.
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowanie ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Czytaj też

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, w tym wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki, który będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Spodziewam się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalającym docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie.
Prezes Zarządu VIGO Photonics Adam Piotrowski

Czytaj też

Źródło: komunikat NCBR

Reklama

Komentarze (4)

 1. Monkey

  Skoro Tajwan doszedł do pozycji światowego potentata w produkcji półprzewodników, to i my możemy opracowywać nowatorskie technologie. Ale trzeba chcieć i być przede wszystkim cierpliwym, bo to zajmuje lata.

 2. JPom

  Bardzo wysoka kwota! Czy Państwo Polskie ma udziały w tej firmie? Dlaczego w przypadku powodzenia projektu nie ma opcji by środki te wróciły do budżetu? Pachnie mi to wyprowadzaniem publicznych środków. Koszty pokrywa państwo, zyski są prywatne. Tak nie powinno być.

 3. Dudley

  Czy tą technologię wykorzystuje się przemyśle obronnym?

  1. szczebelek

   Jeśli tego nie podano to celowo, a ta firma może mieć cywilny wymiar stąd też brak informacji, ale skoro artykuł pojawił się na tym portalu to zadałeś dobre pytanie.

  2. user_1064174

   Wszystkie układy termowizyjne są oparte o półprzewodniki IR

 4. LMed

  To rozumiem.

Reklama