Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Poczta Polska upamiętnia 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Fot. Poczta Polska
Fot. Poczta Polska

W dniu 13 sierpnia w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja znaczków emisji „100. rocznica Bitwy Warszawskiej” oraz przygotowanej wystawy z udziałem Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej i Tomasza Zdzikota, prezesa zarządu Poczty.

W sierpniu obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej – jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju i Europy.

- Bitwa Warszawska 1920 roku to bez wątpienia jedna z najważniejszych potyczek militarnych w dziejach Europy. Sto lat temu oddziały dowodzone przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego przeprowadziły słynny manewr, który pozwolił Rzeczpospolitej utrzymać chwilę wcześniej odzyskaną niepodległość. Nie można w tym miejscu pominąć również faktu, że dzięki staraniom polskiej armii udało się zatrzymać inwazję bolszewizmu na cały obszar Starego Kontynentu. Wynik Bitwy z sierpnia 1920 roku zmienił bieg historii i cofnął wskazówki marksistowskiego zegara. Warto przy tej okazji przypomnieć słowa wybitnego żołnierza, generała francuskich sił zbrojnych Louisa Augustina Josepha Faury’ego, który w swoim artykule z 1928 roku w taki sposób podsumował wydarzenia sprzed 100 lat: „Przed ponad dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego. Nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość oceniono.” Bitwa Warszawska to świadectwo triumfu polskiego oręża i wielkie zwycięstwo Narodu Polskiego – mówi Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

image
Fot. Poczta Polska

Autor projektów znaczków pocztowych, Roch Stefaniak, przedstawił na nich obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” z 1930 r. ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Wykorzystał także poszczególne kadry tego dzieła na znaczkach. Na walorze w bloku, o nominale 6,60 zł, widnieje postać księdza Ignacego Skorupki. Na pozostałych znaczkach, o nominale 3,30 zł, zaprezentowano żołnierza przebijającego bagnetem rosyjski sztandar, dziewczynę z Ochotniczej Ligi Kobiet, generalicję konną z Józefem Piłsudskim oraz Matkę Bożą Łaskawą – patronkę Warszawy. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę pierwszego dnia obiegu. Widnieje na niej wiersz Edwarda Słońskiego z 1920 roku pt. Bój o Warszawę.

- Poczta Polska to największa firma infrastrukturalna w kraju, która każdego dnia profesjonalnie wykonuje powierzone jej zadania. Poczta jest też jednym z symboli państwowości oraz nosicielem najważniejszych zasad i wartości. Dzięki swojej działalności filatelistycznej nasza firma ma możliwość przypominania o najbardziej doniosłych wydarzeniach w dziejach Rzeczypospolitej i o ich bohaterach. W sierpniu 1920 roku Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej – chroniąc tym samym Europę przed zagrożeniem, jakie ze strony bolszewickiej Rosji groziło nie tylko Polsce, ale całemu cywilizowanemu światu. Gdyby nie ten tryumf, wydarta z rąk zaborców niepodległość, będąca dążeniem pokoleń Polaków, znalazłaby swój kres - mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. - Wprowadzając do obiegu znaczek upamiętniający Bitwę Warszawską oddajemy hołd wszystkim tym, dzięki którym II RP mogła istnieć – wybitnym dowódcom, dzielnym oficerom oraz nieugiętym żołnierzom. Zatrzymanie bolszewickiego marszu było przez lata wspominane przyciszonym głosem. Żywię ogromną nadzieję, że pocztowy walor honorujący bohaterów tamtych dni w dobitny sposób przyczyni się do uświetnienia tegorocznych obchodów – dodaje Tomasz Zdzikot.

image
Fot. Poczta Polska

- To bardzo cenna inicjatywa Poczty Polskiej i Pana Prezesa Tomasza Zdzikota, aby wydać znaczki upamiętniające wiktorię i pokazujące chwałę oręża polskiego. Bardzo dziękuję za upamiętnienie tego wielkiego zwycięstwa. To ważne, że na znaczkach pocztowych ukazują się materiały o Bitwie Warszawskiej. Dzięki temu wiedza na temat tego wielkiego zwycięstwa może być bardziej powszechna – podkreśla Mariusz Błaszczak.

Poczta stworzyła również wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej i Pocztowcom biorącym w niej udział. – Ta wystawa już dziś rusza w drogę i będzie dostępna w całym kraju. Przeprowadziliśmy także kwerendę wśród naszych pracowników. Poprosiliśmy ich o przeszukanie rodzinnych archiwów, o przypomnienie rodzinnych historii związanych z tym wydarzeniem i podzielenie się nimi z nami wszystkimi, z naszymi klientami, z Polakami – dodaje Tomasz Zdzikot.

image
Fot. Poczta Polska

Materiały wykorzystane przy produkcji poszczególnych plansz pozyskane zostały m.in. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Wydziału Archiwum Poczty Polskiej.

W prezentowanych zbiorach znalazły się tak unikatowe dokumenty, jak chociażby blisko stuletnie akta osobowe pracowników z Okręgów Poczt i Telegrafów. Wystawa prezentowana będzie w 9 miastach Polski. Od 13 sierpnia do 13 września br. w Warszawie, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, a w okresie od 18 września do 18 października br. w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu i Lublinie.

W ostatnim czasie Spółka wprowadziła do obiegu również znaczek poświęcony pułkownikowi Janowi Kowalewskiego, wybitnemu kryptologowi, który w znaczącym stopniu przyczynił się do tryumfu Rzeczypospolitej w wojnie z bolszewikami.

image
Fot. Poczta Polska

W uroczystości 13 sierpnia wzięli udział także gen. bryg. dr. Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, prof. dr. hab. Wiesław Wysocki, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku w Instytucie Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który był konsultantem merytorycznym emisji filatelistycznej, dr hab. Sławomir Cencikiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, które na uroczystości zaprezentowało unikatowe dokumenty dotyczące działań ppłk. Jana Kowalewskiego, a także Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty odpowiedzialny za filatelistykę.

Artykuł przygotowany przez Poczta Polska S.A.

Reklama

Komentarze

    Reklama