Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Parlament Europejski za wsparciem dla zbrojeniówki

Fot. Bundeswehr/Marco Dorow.
Fot. Bundeswehr/Marco Dorow.

Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) pomoże w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów i technologii. Na ten cel przeznaczonych zostanie 500 mln euro w latach 2019-2020 - zdecydował we wtorek Parlament Europejski. W nowej perspektywie po 2021 roku finansowanie ma być znacznie większe, w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO/EDF). Niedawno propozycję w tym zakresie przedstawiła Komisja Europejska.

Program EDIDP na lata 2019-2020 jest „pośrednim” instrumentem mającym stymulować rozwój sektora zbrojeniowego jeszcze przed rozpoczęciem nowej perspektywy budżetowej od 2021 roku, kiedy w pełni będzie funkcjonował Europejski Fundusz Obronny. Komisja Europejska przedstawiła niedawno plan finansowy, przewidujący przeznaczenie na EFO/EDF aż 13 mld euro w ciągu 7 lat. Z tej kwoty 4,1 mld trafi na projekty badawcze, a 8,9 mld na inicjatywy rozwojowe.

Będący de facto funkcjonalnym wstępem do EFO/EDF program EDIDP ma wzmocnić pozycję i niezależność Unii Europejskiej na światowym rynku uzbrojenia, zracjonalizować wydatki i zachęcać do innowacji w dziedzinie obronności. Unijny fundusz pomoże w finansowaniu projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.

Projekty przeznaczone specjalnie dla MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników) będą kwalifikowały się do wyższych stawek współfinansowania i do programów realizowanych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

W ramach europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego finansowany będzie etap rozwoju (między badaniami a produkcją) nowych i ulepszonych produktów i technologii obronnych w UE, począwszy od studiów, poprzez projektowanie, testowanie, a skończywszy na certyfikacji i rozwoju. Środki będą mogły być przeznaczone na zdalnie sterowane systemy, łączność satelitarną, dostęp do przestrzeni kosmicznej i stałą obserwację Ziemi, bezpieczeństwo cybernetyczne i morskie, jak również technologie w siłach powietrznych, lądowych i morskich.

"Program ten stanowi historyczny krok naprzód dla europejskich projektów przemysłu obronnego i stanowi odpowiedź na trzy wyzwania: efektywność budżetową, konkurencyjność i autonomię strategiczną. W ciągu roku negocjacji osiągnęliśmy obiecujące rozporządzenie mające na celu poprawę zdolności innowacyjnych UE" - powiedziała sprawozdawczyni projektu, europosłanka Francoise Grossetete (EPL).

Nieformalne porozumienie między Parlamentem a Radą uzyskało poparcie 478 posłów, przy 179 głosach przeciw i 23 wstrzymujących się. Jeśli Rada zatwierdzi projekt, rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Oczekuje się, że pierwsze projekty zostaną sfinansowane w 2019 r.

JP/PAP

Reklama

Komentarze (1)

  1. Harry 2

    A po co finansowanie nowych technologii wojskowych skoro granice UNII otwarte dla wszystkiego co pełza, chodzi i pływa z \"zewnątrz\"? Niebezpieczeństwo już jest wewnątrz UNII a politycy udają, że nie ma problemu.

Reklama