Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

OBRUM podsumowuje 2019 rok

Maszyna Inżynieryjno-Drogowa. Fot: OBRUM Gliwice.
Maszyna Inżynieryjno-Drogowa. Fot: OBRUM Gliwice.

Tworzenie innowacyjnych produktów w obszarze obronności, ale także ambitne plany remontowo-inwestycyjne. Po trzech trudnych latach, gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. wychodzi na prostą. W ostatnim czasie spółka przeszła szereg zmian organizacyjnych związanych ze sposobem zarządzania kluczowymi obszarami działalności. Ośrodek zdynamizował także przychody i osiągnął korzystne wyniki finansowe na koniec 2019 roku.

Artykuł przygotowany przez OBRUM sp. z o.o., Gliwice

Ponad 25,4 mln zł przychodów ze sprzedaży pozwoliło spółce osiągnąć zysk w kwocie 1,1 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2018 roku notowała stratę. Jak się okazuje, również prognozy na rok bieżący pozwalają patrzeć optymistycznie w przyszłość.

- Ten pozytywny trend został utrzymany w pierwszym półroczu bieżącego roku, okresie bardzo dobrym dla finansów Spółki, pozwalając na ustabilizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej, redukcję zadłużenia i systematyczną odbudowę kapitałów własnych – informuje Tomasz Kurczek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy OBRUM.

W ślad za dobrymi wynikami finansowymi wdrażany jest od kilku miesięcy ambitny plan inwestycyjno–remontowy. W OBRUM trwa zarówno dostosowywanie infrastruktury technicznej do oczekiwań resortu obrony narodowej, jak i rozwijanie infrastruktury badawczej. I choć spółka dysponuje: własnym zapleczem badawczo–aparaturowym, dokumentacyjnym, dostępem do narzędzi z zakresu rzeczywistości poszerzonej czy choćby możliwością druku 3D - rosnące potrzeby rynku zbrojeniowego i wymagania odbiorców wymuszają ciągły jej rozwój. Dotyczy to zarówno jakości oferowanych wyrobów i usług, ale także ich postępu technologicznego oraz innowacyjności.

Rynek zbrojeniowy, pod tym względem, jest jednym z najbardziej wymagających, bo przecież zależy od niego bezpieczeństwo państwa. Jednakże jest to rynek również bardzo kapryśny i nieustabilizowany. Potrzeby ulegają częstym zmianom, a zamówienia nie obejmują tak dużych ilości produktów, jak w przypadku wyrobów komercyjnych. To znacznie utrudnia ustabilizowanie produkcji i dostosowanie spółek do zmieniających się potrzeb – dodaje Joanna Hatossy-Nogaj, Dyrektor Handlu OBRUM.

Daleko idące zmiany struktury organizacyjnej wynikające z wdrożenia sposobu zarządzania kluczowymi obszarami spółki, to nie tylko naukowa agitacja dla rozwiązań z dziedziny zarządzania procesowego, ale wymierne efekty działań w obszarze organizacji produkcji, procesów logistycznych, harmonogramowania zadań, czy planowania inwestycji. Dodatkowo, wdrożenie obszarów analizy krytycznej, szeroko rozumianej oceny ryzyka przedsięwzięć oraz wsparcie zarządzania systemami informatycznymi wpływają zasadniczo na jakość oraz czytelność realizowanych prac. Objęcie zmianami zarówno procesów wytwórczych, jak też działań zarządczych i pomocniczych zaowocowało nowym podejściem do planowania przyszłych remontów i inwestycji, utworzeniem nowej struktury obsługi serwisowej i wieloma innymi usprawnieniami dla osiągnięcia strategicznych celów spółki.

image
Mosty na podwoziu samochodowym MS-20S Daglezja-S. Fot. OBRUM-Gliwice.

Niezmiennie podstawowym przedmiotem działalności OBRUM pozostaje prowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich efektów w polskich siłach zbrojnych.

Koncentracja działalności podstawowej – rozwój potencjału OBRUM, skupiony jest w obrębie czterech głównych filarów, czyli platform gąsienicowych, mostów, aplikacji i symulatorów – wyjaśnia Adam Dziwoki, Dyrektor Rozwoju OBRUM.

To właśnie m.in. tę sferę działalności, związaną z opracowywaniem dedykowanych systemów symulacyjnych dla polskiej armii, ośrodek chce silnie rozwijać. OBRUM dostarczył właśnie trzy najnowszej generacji symulatory jazdy czołgiem do Ośrodka Szkolenia Leopard działającego w ramach 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Nowoczesny trenażer umożliwia szkolenie kierowców Leopardów w wersji 2A4 i 2PL.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wysoce zaawansowane oprogramowanie symulatora do szkolenia kierowców czołgów Leopard 2A4 jest pierwszym opracowanym w całości w Polsce – w OBRUM – i wdrożonym do Sił Zbrojnych RP. To kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe dla kierowców, nie posiadające odpowiednika na rynku, szczególnie w zakresie ćwiczeń sieciowych i możliwości edytora scenariuszy – dodaje Adam Dziwoki.

OBRUM jest też zainteresowane dostarczeniem symulatorów dla czołgów Leopard 2A5.

image
Most szturmowy MG-20 Daglezja-G. Fot.: OBRUM Gliwice.

W OBRUM realizowane jest obecnie także zamówienie na cztery mosty towarzyszące na podwoziu kołowym MS-20S z przeznaczeniem na rynek zagraniczny. Wcześniej 12 mostów towarzyszących trafiło do polskiej armii. Poza tym ośrodek we współpracy ze spółką PIT-RADWAR uczestniczy przy budowie stacji radiolokacyjnych. Do tej pory do Sił Zbrojnych trafiło już kilkanaście stacji zrealizowanych z udziałem OBRUM. Produkt jest stale rozwijany i w tej chwili spółki realizują dostawy jednostek najnowszej generacji. Trwają także prace, wspólnie z Hutą Stalowa Wola, nad następcą BWP-1, czyli Nowym Bojowym Pływającym Wozem Piechoty, a także ze spółką PIT-RADWAR nad oprogramowaniem dla przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica.

Nie bez znaczenia jest fakt, że OBRUM posiadając własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz infrastrukturę może realizować prace w pełnym cyklu rozwojowym, od koncepcji aż po wdrożenie u producenta. Spółka prowadzi obecnie szereg projektów, z których większość jest realizowanych w ramach Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.

To dla nas wielki zaszczyt, ale też i wyzwanie, gdyż w naszych rękach leży cząstka najważniejszych dla kraju projektów obronnych

Joanna Hatossy-Nogaj, Dyrektor Handlu OBRUM.

Dla Wojsk Lądowych OBRUM realizuje prace związane z najważniejszymi programami unowocześniania czołgów tj. modernizacją czołgu Leopard 2 A4 oraz modyfikacją czołgów T-72.

Naszym celem i ambicją jest, aby jak najwięcej możliwości rozwoju technicznego i powstającej w związku z nim własności intelektualnej pozostało w Polsce – dodaje Joanna Hatossy-Nogaj.

OBRUM widzi szansę na dalszy rozwój w przynależności do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego.

Strategia działania zarządu opiera się na współpracy i osiąganiu synergii ze współpracy w ramach Grupy Kapitałowej PGZ. Chcemy być partnerem rozwojowym spółek produkcyjnych grupy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru platform lądowych – zapewnia Tomasz Kurczek.

Poza tym, niewątpliwym bogactwem ośrodka jest zdobywane i rozwijane przez ponad pół wieku doświadczenie mierzone dorobkiem, ale także tworzący OBRUM ludzie.

Głównym atutem OBRUM jest młoda, otwarta na wyzwania kadra pracownicza, co w połączeniu z posiadaniem poszukiwanej na rynku umiejętności tworzenia koncepcji, a później pełnej dokumentacji technicznej nowych produktów oraz modernizacji i modyfikacji istniejących daje gwarancję sukcesu – podkreśla Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy OBRUM Tomasz Kurczek.

image
Symulator proceduralny OBRUM. Fot. OBRUM Gliwice. 

Mowa m.in. o młodym, ambitnym i stale powiększającym się zespole programistów. To właśnie oni stoją za najnowocześniejszymi rozwiązaniami z dziedziny symulacji takimi jak na przykład wspomniany już wcześniej symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4, czy też zaawansowane rozwiązania wykorzystujące technologie wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości dla wspierania szkoleń i działań serwisowych.

Przed OBRUM wciąż jednak wiele wyzwań i - jak podkreśla kierownictwo Spółki - potrzeba pełnego zaangażowania, znacznych nakładów finansowych oraz stabilizacji właścicielskiej by obecną, dobrą passę Spółki podtrzymać. W przyszłości, swoją działalność rozwojową OBRUM chce oprzeć na programach znajdujących się w kręgu zainteresowania Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to mi.in. programy: mostowy – obejmujący mosty towarzyszące MS-20 i MS-40 i szturmowe MG-20, nowego czołgu podstawowego wraz z pojazdami towarzyszącymi, modernizacji czołgów inżynieryjnych MID, symulatorów i trenażerów KTO Rosomak oraz czołgów Leopard 2, a także pakiety szkoleniowe i symulatory dla obiektów bezzałogowych.

Artykuł przygotowany przez OBRUM sp. z o.o. Gliwice

Reklama

Komentarze

    Reklama