Przemysł Zbrojeniowy

Nowe kontrakty Lubawy: Kombinezony, łodzie i zestawy do dekontaminacji

Fot. www.lubawagroup.com
Fot. www.lubawagroup.com

Firma Lubawa S.A. informuje, że wskutek wygranych w postępowaniach przetargowych producent będzie realizował kolejne dostawy sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych.

Pierwsze dwa kontrakty dotyczą dostaw na rzecz 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. Pierwszą umowę zawarto na dostawę kombinezonów specjalistycznych do pracy w wodzie. Wodoszczelne i niezatapialne kombinezony są wykorzystywane między innymi podczas akcji ratowniczych. W ramach umowy Lubawa dostarczy 600 sztuk kombinezonów (część gwarantowana) i 200 kolejnych jako opcję. Łączna wartość kontraktu wynosi 3,1 mln złotych brutto.

Druga z umów dotyczy dostawy łodzi jednoosobowych przeznaczonych do pływania na wodach śródlądowych i w przybrzeżnej strefie morza. Zamówienie składa się z części gwarantowanej (250 sztuk) i opcjonalnej (200 sztuk). Jego wartość wynosi łącznie 900 tys. PLN brutto. Oba zamówienia na rzecz 2RBLog zostaną zrealizowane do 16 grudnia br.

Trzecia z umów dotyczy dostawy wyposażenia do zestawu do masowej dekontaminacji dla 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 2,8 mln PLN, natomiast termin realizacji upływa 15 grudnia br. W przetargu Lubawa S.A. brała udział w konsorcjum z firmą PZM WIMET, producentem m. in. części do pojazdów mechanicznych, wyrobów hydraulicznych oraz wyposażenia obiektów specjalnych.

Komentarze (1)

  1. qww3ee

    Tak trzymać i zwiększać sprzedaż! Niech wreszcie polskie firmy rozpoczną ekspansję także na eksport.

    1. slavko

      eksportuja, jest kontrakt fiński, jest ukraiński