Przemysł Zbrojeniowy

Noktowizja z PCO S.A. dla polskiego wojska

Fot.  M.Dura
Fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, w których zawiadamia o przygotowywaniu do udzielenia zamówienia na dostawę wyposażenia optoelektronicznego.

Inspektorat Uzbrojenia w opublikowanych w Dzienniku Urzędowym dwóch ogłoszeniach o dobrowolnej przejrzystości ex ante zawiadamia o przeprowadzeniu negocjacji w sprawie zamówienia na dostawę noktowizorów strzeleckich PCS-5M oraz lornetek noktowizyjnych NPL-1M (ogłoszenie pierwsze) oraz gogli noktowizyjnych MU-3AM i MU-3ADM (ogłoszenie drugie). Dostawcą w obu przypadkach będzie PCO S.A, warunki stosownych umów zostały zatwierdzone odpowiednio w dniach 12 i 13 sierpnia.

W przypadku pierwszego ogłoszenia chodzi o dostawę w latach 2019-2020 noktowizorów strzeleckich PCS-5M, w liczbie 125 kompletów, w tym: w 2019 r. – 25 kompletów, w 2020 r. – 100 kompletów, a także lornetek noktowizyjnych NPL-1M, w liczbie 140 kpl., w tym: w 2019 r. – 40 kompletów i 100 kompletów w 2020 r. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi ponad 12,5 mln PLN.

W drugim ogłoszeniu mowa o dostawie w latach 2019-2020: gogli noktowizyjnych MU-3AM, w liczbie 119 kompletów w 2019 r. i gogli noktowizyjnych MU-3ADM, w liczbie ogółem 527 kompletów, w tym 138 w 2019 r. i 389 w 2020 r. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 41 mln PLN.

W obu przypadkach jedynym kryterium udzielenia zamówienia była cena, a zamawiający - zgodnie z komunikatami zamieszczonymi w Dzienniku Urzędowym UE - zdecydował się na złożenie zamówienia z wolnej ręki, argumentując to koniecznością unifikacji sprzętowej pododdziałów - wszystkie dotychczasowe dostawy przedmiotowych wyrobów realizowane były wyłącznie przez PCO S.A.. posiadającą prawa wyłączne do dokumentacji technicznej wyrobów. Co więcej, pozyskanie innych wyrobów niż oczekiwane, od innego wykonawcy niż PCO S.A., doprowadziłoby do sytuacji, w której SZ RP eksploatowałyby różne rodzaje sprzętu tego rodzaju, posiadające różne parametry techniczne, mogące powodować niekompatybilność z pozyskanymi wcześniej. Powodowałoby to nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu sprawności technicznej, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby to też rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego oraz utrudniłoby realizację procesu szkolenia w ośrodkach szkolenia oraz w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP.

Zamawiający dodaje, że zakup wyrobów od innego wykonawcy powodowałby konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń obsług, instruktorów, specjalistów pododdziałów remontowych oraz pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług i napraw dla nowego rodzaju wyposażenia.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.