Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2019: Technologiczne trendy z OBR CTM S.A. w obronności i bezpieczeństwie

Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Zmiany technologiczne już na stałe wpisały się w światowe trendy. Sektor zbrojeniowy zawsze był pionierem w zakresie badań nad innowacyjnością i nowatorstwem. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2019 w Kielcach to idealne miejsce do prezentowania militarnych nowinek. Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A) z Gdyni prezentuje nie tylko swoje dotychczasowe autorskie rozwiązania związane z obronnością i bezpieczeństwem. Na ekspozycji OBR CTM S.A. można przekonać się w jakim kierunku spółka będzie rozwijać swoje „morskie” i „lądowe” systemy, przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Na stoisku wystawienniczym OBR CTM S.A. czołowe miejsce zajmują systemy opracowane dla niszczyciela min typu Kormoran II. Jest to pierwszy od wielu lat okręt zbudowany w Polsce. Dzięki multimedialnym prezentacjom można zapoznać się z Okrętowym Systemem Zarządzania Walką SCOT-M, który pozwola na integrację wszystkich podsystemów okrętowych (środków zwalczania celów powietrznych, nawodnych, podwodnych oraz zagrożeń asymetrycznych, środków obserwacji technicznej, system łączności oraz zintegrowanego systemu nawigacyjnego), tworzenie jednolitego obrazu sytuacji taktycznej oraz realizację takich zadań jak: planowanie misji oraz wspieranie procesów decyzyjnych.

Na MSPO 2019 prezentowana jest nie tylko wersja systemu przeznaczona dla specjalizowanych jednostek przeciwminowych (SCOT-M), ale rozwiązanie generalne, przygotowane do zastosowania na różnych klasach okrętów Marynarki Wojennej RP. SCOT jest bowiem uniwersalną platformą systemową i może być wykorzystany w innych programach okrętowych, planowanych do realizacji w polskich siłach morskich.

image
Model okrętu pokazujący wykorzystanie sensorów zintegrowanych w ramach okrętowego systemu zarządzania walką SCOT, tworzących obraz sytuacji taktycznej. Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Ciekawostką ekspozycji jest makieta okrętu osadzona w przestrzeni stoiska w technologii AR. Celem tej prezentacji jest pokazanie potencjału i możliwości OBR CTM S.A. w tworzeniu dedykowanych aplikacji wykorzystujących technologie Augmented Reality (AR). O tę technologię mogą być oparte prezentacje rozwiązań systemowych, przestrzennych, symulatory szkoleniowe oraz inne systemy wspomagające projektowanie jak i wizualizacje.

W Kielcach warto zwrócić również uwagę na inne rozwiązanie wykorzystane na niszczycielach min Kormoran II, czyli System Monitorowania i Minimalizacji Pól Fizycznych Okrętu (System Obrony Biernej). Jego zadaniem jest monitorowanie i minimalizacja sygnatur okrętu: podwodnych (w tym magnetycznej i elektrycznej) oraz nawodnych (w tym  cieplnej).

Minimalizacja tych sygnatur redukuje prawdopodobieństwo pobudzenia niekontaktowych urządzeń inicjujących min morskich oraz środków uzbrojenia naprowadzanych na podczerwień. Wchodzące w skład Systemu Obrony Biernej nowoczesne Okrętowe Urządzenie Demagnetyzacyjne oraz Wielosektorowa Stacja Ochrony Katodowej pozwalają na osiągnięcie poziomów sygnatur, spełniających aktualne wymagania NATO dla okrętów przeciwminowych. Funkcja monitorowania sygnatur  m.in. magnetycznych, elektrycznych i hydroakustycznych, stanowi element wspomagający system dowodzenia okrętu, poprzez zobrazowanie stref bezpieczeństwa okrętu w procesie detekcji, klasyfikacji i identyfikacji min morskich.

image
Model Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego MLM. Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

OBR CTM S.A. to również prace nad systemami współpracującymi z niszczycielami min. W Kielcach warto zobaczyć m.in.:

  • model Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego (MLM) - przeznaczonego do zwalczania min morskich z zapalnikami niekontaktowymi, których działanie jest uzależnione od identyfikacji określonego typu okrętu na podstawie charakterystycznych dla niego sygnatur pól fizycznych;
  • model podwodnej stabilizowanej platformy sensorycznej do działań przeciwminowych, pozwalającej na detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych. Platforma ta została opracowana przez OBR CTM S.A. w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS - lider (FR), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71 (DE), Fraunhofer ICT (DE), IPHT Jena (DE), Atlas Elektronik (DE) oraz CTM (PL), w programie EDA UMS. Platforma sensoryczna z zainstalowanymi na niej hydroakustycznymi i magnetycznymi sensorami nowej generacji jest holowana przez łodzie motorowe lub małą, autonomiczną, bezzałogową jednostkę pływającą.
image
Model podwodnej stabilizowanej platformy sensorycznej do działań przeciwminowych. Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Kolejne rozwiązania prezentowane na targach dotyczą zabezpieczenia baz morskich i portów w aspekcie ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi takimi jak: płetwonurkowie, małe pojazdy podwodne itp. Gdyński ośrodek opracował zarówno system detekcji, jak i efektory, pozwalające na reagowanie w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa.

Sensorem jest Przenośna Bariera Magnetyczna (PMB), która jest przeznaczona do ciągłego, automatycznego monitorowania sytuacji podwodnej w rejonach baz morskich i portów dzięki zainstalowanym na dnie przetwornikom magnetycznym wysokiej czułości. Dzięki nim możliwe jest wykrycie lokalnych anomalii magnetycznych, wywołanych przez nagle pojawiające się obiekty podwodne (np. przez płetwonurków). Z systemem detekcji celów podwodnych (barierami magnetycznymi, hydroakustycznymi i sonarami) można zintegrować efektory pirotechniczne.

Efektory służą do generowania udarowej fali podwodnej. W zależności od wartości ciśnienia fali uderzeniowej (a więc masy mikroładunku) ta fala może mieć oddziaływanie odstraszające, obezwładniające (non lethal) lub niszczące (lethal).

image
Radiostacja RKP-8100 HF/VHF/UHF z Adapterem Mobilnym typu RKP-8100AM-B. Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Nieco odmiennym elementem stanowiska wystawienniczego są opracowane i produkowane przez OBR CTM S.A. trzy urządzenia łączności:

  • Radiostacja Plecakowa HF/VHF/UHF RKP-8100 zapewniająca łączność na szczeblu taktycznym. Ma ona możliwość pracy w trybie „frequency hopping” oraz zdolność do pracy w systemie transmisji danych Link-11, dysponuje modułem szyfrującym AES-256 i charakteryzuje się jednorodną oraz zredukowaną obsługę logistyczną.
  • Radiostacja RKP-8100 HF/VHF/UHF z Adapterem Mobilnym typu RKP-8100AM-B zapewniająca wojskową łączność taktyczną, która może być wykorzystana jako element mobilnych systemów instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych;
  • Adapter mobilny typu RKP-8100AM-B zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości radiostacji plecakowej typu RKP-8100 o zastosowania przewoźne. Dzięki temu adapterowi zintegrowano całość w jeden system łączności ze zwiększoną mocą maksymalną: do 150 W (w zakresie łączności HF) i do 50 W (w zakresie łączności VHF/UHF) oraz na zwiększenie niezawodności łączności w warunkach silnej kolokacji (dzięki zastosowaniu dodatkowych układów filtracji wąskopasmowej pokrywających całe pasmo HF i wybrane zakresy pasma UHF – od 30–88 MHz oraz 225–400 MHz).

Czytaj też: MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO 2019 - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL

Źródło:MSPO / Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama