Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2019: Poznańskie modyfikacje i wsparcie dla Leopardów 2A5

Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Na tegorocznym XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu prezentują autorski pakiet modyfikacji czołgów podstawowych Leopard 2A5, który zwiększa ich skuteczność i jednocześnie gwarantuje unifikację i polonizację wprowadzonych nowoczesnych rozwiązań. Jest to zarazem dobra okazja do przedstawienia innowacyjnie zorganizowanego Centrum Serwisowo-Logistycznego czołgów Leopard 2 WZM S.A., zapewniającego pełną obsługę eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP czołgów podstawowych Leopard 2A5 w całym cyklu życia produktu.

Propozycja modyfikacji Leopard 2A5

Prezentowana w Kielcach przez WZM S.A. modyfikacja czołgu podstawowego Leopard 2A5 obejmuje wymianę lub modernizację przestarzałych systemów i komponentów, znajdujących się na wyposażeniu tego czołgu. Znaczna ich część nie jest już produkowana, co w praktyce dodatkowo utrudnia eksploatację i serwis.

W celu unifikacji podzespołów oraz zapewnienia niezależności w ich produkcji i serwisowaniu, zdecydowano się na wykorzystanie jak największej liczby podzespołów produkcji krajowego przemysłu zbrojeniowego, używanych w innych systemach uzbrojenia znajdujących się na wyposażeniu SZ RP.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Pakiet modyfikacji czołgu Leopard 2A5 od WZM S.A. składa się z czterech głównych grup obejmujących:

  • modyfikację systemu kierowania ogniem obejmującą optoelektroniczne przyrządy obserwacyjno-celownicze;
  • modyfikację systemu łączności radiowej zewnętrznej;
  • modyfikację pokładowego systemu łączności wewnętrznej;
  • wymianę karabinu maszynowego.

W ramach modyfikacji systemu kierowania ogniem wymienione zostały kamery termowizyjne (z detektorami linijkowymi, reprezentującymi poziom przełomu lat 70.  i 80. XX wieku) w przyrządach obserwacyjno-celowniczych PERI-R17A2 oraz EMES-15A2 na kamery termowizyjne III generacji KLW-1 Asteria produkcji PCO S.A., z detektorami matrycowymi. To znacząco poprawia zasięg pola widzenia zarówno w dzień jak i w nocy, a co za tym idzie skuteczność prowadzonego ognia, w tym także w czasie ruchu. Kamery rodziny KLW-1 są też instalowane na czołgach Leopard 2PL, PT-91 Twardy i modyfikowanych T-72.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

Modyfikacja systemu łączności radiowej zewnętrznej polega na wymianie przestarzałych radiostacji SEM80/SEM90 na nowoczesne radiostacje cyfrowe RKP 8100 produkowane przez OBR CTM S.A. Przestarzały system łączności wewnętrznej, składający się z analogowego intercomu, zastąpiono cyfrowym systemem krajowej produkcji, używanym już przez SZ RP. Dotychczas zamontowany na specjalnym uchwycie przy włazie działonowego karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm zastąpiono uniwersalnym karabinem maszynowym UKM-2000P kal. 7,62 mm, a w miejsce czołgowego karabinu maszynowego MG3A1 kal. 7,62 mm zamontowano UKM-2000C kal. 7,62 mm. Oba karabiny zostały zaprojektowane i są produkowane przez spółkę PGZ – ZM Tarnów S.A.

Zaprezentowane w tej propozycji modyfikacje charakteryzują się korzystnym współczynnikiem koszt-efekt, i koncentrują się na wymianie przestarzałych lub najstarszych, a przez to trudnych i drogich w eksploatacji elementach. Spełnienie wojskowego postulatu unifikacji części zamiennych pozwala na znaczące obniżenie kosztów obsługi i zwiększenie sprawności technicznej tych czołgów. Wszystkie prace modyfikacyjne będą przeprowadzone w czasie planowanych serwisów i remontów Leopardów 2A5 w WZM S.A. w Poznaniu, w Centrum Serwisowo-Logistycznym czołgów Leopard 2.

Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard 2

W 2014 roku Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z rozpoczęciem programu modernizacji Leopardów 2A4 do standardu Leopard 2PL, zdecydowała się na podział kompetencji w zakresie prac na tymi czołgami pomiędzy poszczególne, należące do niej zakłady. Zgodnie z przyjętym rozdziałem, WZM S.A. są odpowiedzialne  za przeglądy, naprawy i serwisowanie, a także modyfikacje i modernizacje czołgów podstawowych Leopard 2A5 oraz zespołów napędowych do wszystkich wersji czołgów Leopard używanych przez Wojsko Polskie, a odpowiedzialnością ZM Bumar-Łabędy S.A. są naprawy i serwisowanie czołgów podstawowych Leopard 2A4 oraz ich modernizacja do standardu Leopard 2PL.

Procesy prac obsługowych opisanych powyżej przy czołgach podstawowych Leopard 2A5 oraz zespołach napędowych Leopardów wszystkich wersji prowadzonych przez WZM S.A. z Poznania prowadzone są w Centrum Serwisowo-Logistycznym ,,CSL – WZM – LEOPARD 2”, którego zadaniem jest pełne zaspokojenie wszystkich potrzeb SZ RP w zakresie utrzymania, serwisu, remontów, modyfikacji i modernizacji tych czołgów przez cały okres eksploatacji.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

We wszystkich działaniach podejmowanych przez WZM S.A. z Poznania w zakresie zapewnienia SZ RP pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5, wsparcia technologicznego jako partner przemysłowy udziela ich główny producent – niemiecki koncern zbrojeniowy Krauss-Maffei Weggmann GmbH & Co KG (KMW). Współpraca ta dotyczy transferu technologii i know-how, przede wszystkim w zakresie dokumentacji technicznej, dostaw części zamiennych i specjalistycznego oprzyrządowania, szkoleń rozwijających kompetencje pracowników spółki, wsparcia aktywności na rynkach europejskich i udziału w nim podmiotów krajowych oraz asysty technicznej przy polonizacji kluczowych podzespołów tych czołgów i ich integracji z całym systemem wozu.

Współpraca z KMW pozwala więc m.in. na ustanowienie w Poznaniu produkcji określonych części zamiennych dla czołgów (po uzyskaniu certyfikacji), co zwiększa suwerenność eksploatacyjną strony polskiej. Dzięki temu partnerstwu utrzymywane jest także stałe i pewne zabezpieczenie logistyczne dostaw części zamiennych przez cały okres eksploatacji tych czołgów w SZ RP, które jest niezbędne do ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania.

Centrum ,,CSL – WZM – LEOPARD 2” formalnie zainaugurowało swoją działalność w czerwcu br., jednak prace z zakresu wsparcia eksploatacji czołgów Leopard 2A5 i zespołów napędowych wszystkich czołgów tego typu realizowało już dużo wcześniej. Odpowiedni potencjał do obsług i remontów czołgów Leopard 2A5 budowano stopniowo do 2015 roku. Następnie został on wdrożony w ramach prac obsługowo-remontowych tych pojazdów. Co najmniej od 2017 roku są one prowadzone na bazie umów wieloletnich zawieranych z odpowiednimi komórkami Sił Zbrojnych RP. WZM S.A. cały czas prowadzi prace nad rozwojem potencjału Centrum, które składa się z następujących elementów:

- hali wyposażonej w najnowocześniejszą, specjalistyczną infrastrukturę, dedykowaną do obsługi czołgów,

- Centrum Zespołów Napędowych, którego głównym zadaniem jest  projektowanie, budowa, serwisowanie i modernizacja szybko wymiennych zespołów napędowych typu power-pack dla wszystkich pojazdów wojskowych będących na wyposażeniu SZ RP.

- Autoryzowanego Centrum Serwisowego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie asysty technicznej wraz z serwisem mobilnym 24h dla SZ RP, obejmującego serwis gwarancyjny i obsługę pogwarancyjną,

- Magazynu Buforowego, którego głównym zadaniem jest zapewnianie ciągłości działań w zakresie stałego zabezpieczenia części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych,

- Centrum Szkolenia Specjalistycznego, prowadzącego specjalistyczne szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi tych czołgów dla załóg i służb technicznych.

Centrum ,,CSL – WZM – LEOPARD 2” świadczy usługi takie jak:

- przeglądy do poziomu F-6 i naprawy czołgów Leopard 2A5,

- opracowywanie projektów pakietów modyfikacji i modernizacji oraz ich wykonawstwo,

- dostawy, serwis oraz naprawa oprzyrządowania specjalistycznego według zapotrzebowania SZ RP,

- szkolenia teoretyczne i praktyczne załóg i służb technicznych, a w tym: dostawy, serwis, naprawy, modyfikacje i modernizacje trenażerów i symulatorów,

- asysta techniczna wraz z serwisem mobilnym 24h,

- utrzymywanie dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją zmian niezbędnych dla SZ RP,

- obsługa wspólnej aplikacji informatycznej, tzw. ,,paszportu pojazdu”,

- nadzorowanie wprowadzania polskich komponentów i części (tryb, metodologia, wdrażanie, badania eksploatacyjne).

 

Potencjał Centrum pozwala na kompleksowe wsparcie eksploatacji czołgów, używanych dziś choćby w 1. Brygadzie Pancernej. W przyszłości będą one mogły być modyfikowane lub modernizowane, w zakresie zależnym od potrzeb użytkownika. Proponowany przez WZM S.A. i prezentowany w Kielcach pakiet modyfikacyjny charakteryzuje niski koszt, a jednocześnie pozwala on na istotne zwiększenie potencjału bojowego czołgów poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów łączności i obserwacji. Możliwe jest uwzględnienie w tym programie innych usprawnień, takich jak choćby prezentowany już przez poznańskie zakłady kamuflaż mobilny Grupy Lubawa.

Czytaj też: MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO 2019 - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL

Źródło:MSPO / Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama