Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Mesko wykorzystuje fundusze unijne

Autor. Mesko S.A.

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółka Mesko S.A. poinformowała o postępach w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, transferu wiedzy oraz poszerzania działalności badawczo – rozwojowej dzięki otrzymywanym funduszom unijnym.

Reklama

Firma informuje w swoim komunikacie, że aplikuje po środki europejskie w ramach różnych programów operacyjnych, w tym m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorstwo skupia się przede wszystkim na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, innowacjach produktowych (np. nowe stopy metali), optymalizacji procesów produkcyjnych, głębokiej modernizacji energetycznej budynków zakładowych i terenów, szkoleniach pracowników oraz rozwoju regionalnego szkolnictwa zawodowego.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Głównym impulsem wzrostu produktywności polskiej gospodarki są innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej umożliwiającej transfer wiedzy.

Zakładamy, że nowe technologie wdrażane i przetwarzane przez nasze przedsiębiorstwo w postaci nowych produktów i procesów staną się motorem gospodarki przede wszystkim w Polsce Wschodniej, gdzie nasza spółka ma większość zakładów. Od lutego 2022 roku zacieśniliśmy współpracę z uczelniami (m. in. Politechniką Świętokrzyską i Akademią Górniczo – Hutniczą) oraz instytucjami otoczenia biznesu, czego rezultatem jest zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć wpisujących się w Strategię Rozwoju Grupy PGZ, Plany Inwestycyjne Spółki i Plan poprawy bezpieczeństwa warunków pracy naszych pracowników.
prezes Zarządu Spółki Elżbieta Śreniawska

Czytaj też

Jak zaznacza Członek Zarządu. ds. Rozwoju Mesko S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk, spółka nie zleca przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej firmom consultingowym, gdyż najlepszymi inicjatorami, autorami, a potem realizatorami projektów są pracownicy Spółki. To dobrze wykształcona kadra zorientowana na rozwój wie najlepiej, jakie innowacje jesteśmy w stanie wdrożyć w naszym przedsiębiorstwie.

Nie zlecamy tworzenia projektów instytucjom zewnętrznym dlatego, że dzięki szkoleniu naszej kadry w tym zakresie tworzymy koncepcje innowacyjne od środka, będące rozwiązaniem istniejącego problemu lub przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Nie piszemy projektów ad hoc ponieważ pojawił się nabór, ale diagnozujemy potrzeby i szukamy dofinansowania, by je zrealizować.
Przemysław Kowalczuk

Tworzeniem projektów oraz aplikowaniem po fundusze z Unii Europejskiej zajmuje się w Mesko S.A. Pełnomocnik ds. Projektów Unijnych Anna Kopcińska – Wielgus, która podkreśla, że realizacja każdego nowego projektu tworzy kolejne warunki techniczno-organizacyjne dla dalszego rozwoju powiązań i umożliwia realizację następnych innowacyjnych projektów np. poprzez dalsze zakupy infrastruktury badawczo-rozwojowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej przeznaczonej do badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dodała także, że dodatkowe szkolenia kadry ułatwią późniejszą realizację kolejnych przedsięwzięć, a zawiązane konsorcja umożliwią w przyszłości realizację innych projektów partnerskich.

Czytaj też

Przedsiębiorstwo organizuje również płatne staże dla studentów uczelni technicznych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jesteśmy świadomi, że jako Spółka zbrojeniowa możemy korzystać z różnych źródeł dofinansowania swojej działalności nie tylko z funduszy ściśle przeznaczonych na poprawę obronności i bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo nasi pracownicy na bieżąco są informowani o realizowanych na terenie województw m.in. świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego bezpłatnych formach kształcenia współfinansowanych przez Unię Europejską. Ta wiedza znacznie ułatwia im kształcenie się zgodne z ich predyspozycjami i potrzebami.
dodaje prezes spółki, Elżbieta Śreniawska

Władze Mesko S.A. z nadzieją patrzą na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027, gdyż da ona ogromne możliwości rozwoju zarówno spółce, jak również innym firmom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

  1. Filemon19

    Rozumiem że te 69 mln PLN od Ncbir już skonsumowane , projekt gotowy do wdrożenia?

Reklama