Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Marynarka Wojenna będzie wykorzystywała AUV Gavia

Pojazd Gavia będzie na wyposażeniu MW – fot. Teledyne Gavia
Pojazd Gavia będzie na wyposażeniu MW – fot. Teledyne Gavia

Zgodnie z informacją przekazaną przez Inspektorat Uzbrojenia w ramach postępowanie dotyczącego „Systemu wykrywania min w wodach głębokich i płytkich do ochrony portów i szybkiego rozpoznania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej - opartego o bezzałogowe pojazdy podwodne” wybrano ofertę firmy ENAMOR z Gdyni oferującej pojazd Gavia.Do przetargu stanęły trzy podmioty: firma KABE z Mikołowa oferująca pojazd Alister 9 jako przedstawiciel firmy ECA (oferta za 9 997 440 zł), firma ENAMOR z Gdyni, która reprezentowała firmę Teledyne Gavia– z pojazdem Gavia (oferta za 10 649 000 zł) i firma KenBIT z Warszawy oferująca pojazd REMUS 100 (za 11 252 190,6 zł).
Po przejrzeniu ofert Inspektorat Uzbrojenia ze względów proceduralnych od razu odrzucił propozycje firmy KABE i za najkorzystniejszą uznał ofertę firmę KenBIT, czyli system z pojazdem Remus 100.

Czytaj także: Marynarka Wojenna myśli o kupnie samolotów patrolowych C-295 MPA. Okręty zaczynają schodzić na drugi plan?

Firma KABE się od tej decyzji odwołała do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. KIO zgodziła się z argumentami Inspektoratu Uzbrojenia, które pozwoliły odrzucić ofertę firmy KABE. Ale zgodziła się również z argumentami KABE uznając, że wymagań formalnych nie spełniła również firma KenBIT z pojazdem Remus-100.

Zobacz również: Polska bez broni odstraszania: Marynarka Wojenna wyleasinguje dwa używane, niemieckie okręty podwodne typu 212?

Wyboru nie dokonano więc po: „badaniu i ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia”, ale ponieważ wyrok KIO pozostawił tylko jednego oferenta. Bez komentarza.

(MD)
Reklama

Komentarze

    Reklama