Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Kompleksowy System Poligonu Laserowego GIEWONT

Wychodząc naprzeciw potrzebom Wojsk Lądowych konsorcjum kierowane przez Bumar PCO opracowało „Kompleksowy system symulacji pola walki do szczebla batalionu GIEWONT”. Co więcej system ten będzie zintegrowany i kompatybilny z wyposażeniem żołnierza tworzonym w ramach programu ISW TYTAN. Jak poinformowano na kieleckim MSPO, Giewont ma też stanowić podstawę, dla wspólnego systemu zintegrowanych symulacji, obejmującego całe Polskie Siły Zbrojne.

Konsorcjum realizujące program GIEWONT składa się z: firmy Bumar PCO S.A., Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. spółki KENBIT Koenig i Wspólnicy, oraz firmy Bohemian Interactive. Podmioty te razem przygotowały propozycję zgodną z wymaganiami ogłoszonymi przez Inspektorat Uzbrojenia w 2012 r. dotyczącymi systemów szkolenia i symulacji dla Wojsk Lądowych. Systemy te miały obejmować:

  1. zestaw laserowych symulatorów strzelań do Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW) znajdujący się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych;

  2. kompleksowy system symulacji pola walki do szkolenia batalionu;

  3. symulator taktyczny współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych.

GIEWONT jest laserowym zestawem symulacyjny (LSS) odpowiadający wymaganiom stawianym dla „Zestawu laserowych symulatorów strzelań do UiSW znajdującego się na wyposażeniu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych”.

Jak mówił podczas MSPO mgr inż. Stanisław Natkowski, reprezentujący Bumar PCO - Inspektoratowi Uzbrojenia pierwszy raz udało się zawrzeć w swoim zapytaniu tak kompleksowy system symulatorów. Nauka i przemysł zwarły szeregi, aby równie kompleksowo odpowiedzieć na te potrzeby.

Struktura LSS GIEWONT

System GIEWONT ma budowę modułową, która umożliwia złożenie zestawu szkoleniowego dla wszystkich szczebli w Wojskach Lądowych, w Wojskach Specjalnych i innych formacjach wojskowych.

Każdy moduł tego systemu (podsystem) jest integralnym elementem całego systemu symulacji pola walki (tzw. Poligonu Laserowego GIEWONT). Poszczególne komponenty mogą być wykorzystywane samodzielnie w zależności od zadań i potrzeb szkoleniowych. Wymagany szczebel szkolenia uzyskuje się poprzez łączenie modułów szczebli niższych.

W ten sposób moduły umożliwiają szkolenie pojedynczego żołnierza: ćwiczenia strzeleckie, ćwiczenia taktyczne plutonu, kompanii, wydzielonej grupy do szczebla batalionu jak również przeznaczone są dla wojsk specjalnych realizujących swe zadania w terenie otwartym i zabudowanym w dwustronnych symulowanych pojedynkach.

Wszystkie komponenty systemu są ze sobą kompatybilne i przystosowane do UiSW znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego jak również do nowych modułów wprowadzanych wraz z UiSW przez zakłady grupy BUMAR i należących do konsorcjum.

Budowa LSS GIEWONT

Laserowe systemy symulacyjne wchodzące w skład system GIEWONT zawierają podzespoły symulacji ogniowej (zastępując amunicję wykorzystywaną w rzeczywistej walce), podzespoły identyfikacji trafień (pozwalając ocenić celność prowadzonego „ognia”) i symulacji oddziaływania różnych środków rażenia oraz podsystemy łączności, pozycjonowania i zarządzania polem walki.

Zastosowane urządzenia zostały tak opracowane, by w czasie działań nie były odczuwalne przez żołnierzy uczestniczących w symulacji. Dzięki temu nie muszą oni wykonywać jakichkolwiek innych czynności niż te, które są podejmowane w czasie obsługi rzeczywistego sprzętu. W czasie treningów ćwiczone więc będą tylko te umiejętności, które mogą być przydatne w realnej walce, bez wykorzystania symulatorów.

Zapewniono przy tym pełną synchronizację pomiędzy „strzałem” laserowym a strzałem z wykorzystaniem amunicji bojowej, wymuszającej wprowadzanie poprawek na warunki atmosferyczne odległość i wyprzedzenie.

Balistyka lotu pocisków w przypadku uzbrojenia pokładowego wozów bojowych uwzględniona będzie poprzez zastosowanie specjalizowanych rozwiązań opto-mechanicznych, co pozwoli również na określanie punktów trafienia i zakresu symulowanych zniszczeń. Wszystkie LSS będą kompatybilne w zakresie generowanych kodów laserowych, sposobu symulacji, protokołów komunikacyjnych i dostępu do danych.

Symulator spełnia wymagania Polskich Norm Obronnych NO-06 A103 dla grupy N11 lub N14 w  zależności od rodzaju i przeznaczenia sprzętu . Laserowe nadajniki symulatora są bezpieczne dla wzroku i spełniają wymagania I klasy bezpieczeństwa promieniowania laserowego normy PN-EN 6085.

Części składowe systemu Giewont

Bazowymi elementami, na jakich opiera się system Giewont są nadajniki laserowe pozwalające na symulowanie strzału przez dany system uzbrojenia i odbiorniki laserowe, które sygnalizują trafienie (zniszczenie) i pozwalają ocenić efekty treningu.

Nadawcze symulatory laserowe zostały opracowane zarówno na broń pojedynczego strzelca, na wozy bojowe i broń artyleryjską, jak i na broń strzelającą stromotorowo (moździerze).

Jeżeli chodzi o zestawy odbiorcze wykrywające ogień laserowy to przygotowano zestawy uniwersalne, zakładane na dowolne obiekty (pojazdy, budynki, umocnienia) - symulujące zniszczenia i uszkodzenia, na żołnierzy oraz zestaw optoelektronicznych tarcz do szkolnych ćwiczeń strzeleckich i indywidualnych oraz strzelań sytuacyjnych. By urealnić pole ćwiczeń w ramach systemu Giewont proponowane są również jako opcja urządzenia symulujące dźwięki wystrzałów oraz generatory dymu,

Giewont to także system radiowy pozwalający na przesyłanie danych pomiędzy żołnierzami lub innymi elementami znajdującymi się w polu walki i ośrodkiem bazowym kierującym działaniami. Wyposażenie ośrodka bazowego kierującego polem walki obejmuje: bazowe łącze radiowe zbierające dane z terenu, monitor wielkoformatowy, komputery, i oprogramowanie systemu, wyposażenie biurowe i namiot dla bazy dowodzenia. Ilość sprzętu technicznego do kierowania polem walki może być różna i jest zależna od potrzeb (na przykład mogą to być tylko laptopy z oprogramowaniem i radiowym łączem bazowym).

Podsystem łączności, pozycjonowania i zarządzania polem walki

Podsystem zarządzania polem walki i łączności pozwala na obsługę co najmniej strefy działania batalionu. Odbiorniki GPS pozwalają zobrazować na mapie pozycję każdego elementu biorącego udział w ćwiczeniu, a urządzenia łączności na dwukierunkowe przekazywanie informacji pomiędzy obiektami realizującymi ćwiczenie i ośrodkiem kontroli szkolenia nadzorującym jego przebieg.

Ośrodek ten ma nie tylko możliwość śledzenia ćwiczenia, ale również ingerowania w jego przebieg poprzez „przywracanie życia”, eliminowanie z treningu czy np. uzupełnianie amunicji.

TYTAN a GIEWONT

Twórcy systemu GIEWONT podkreślają jego kompatybilność z Indywidualnym Systemem Walki Tytan. Kompatybilność ta wynika z faktu wykorzystywania w obu projektach wiele wspólnych elementów wyposażenia, co dodatkowo ułatwi i urealni szkolenie żołnierza.

System Giewont wyznaczył również pewne standardy i teraz każde wyposażenie żołnierza wyprodukowane w PHO, może z nim być z łatwością zintegrowane. Stanowi on też podstawę, na której opierać się bedą bardziej kompleksowe systemy symulacji, umożliwiające szkolenie nie tylko wyższych szczebli dowodzenia, ale też wspólne, jednoczesne szkolenie różnych szczebli i rodzajów sił zbrojnych w ramach Narodowego Systemu Symulacji w Siłach Zbrojnych RP.

Reklama

Komentarze

    Reklama