Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Jelcz i WZŁ-2 współpracują na rzecz programu „Wisła”

Fot. PGZ
Fot. PGZ

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej przedsiębiorstwa Jelcz sp. z o.o. (Jelcz) oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2) zawarły umowę na zabudowę i dostawy systemów łączności i informatycznych na podwoziach ciężarówek Jelcz do pierwszej fazy programu „Wisła”. Umowa stanowi kolejny krok mający na celu dostosowanie systemu IBCS/Patriot do wymagań Sił Zbrojnych RP.

Umowa obejmuje realizację przez WZŁ-2 zadania zabudowy sprzętu łączności i informatyki na 73 sztukach podwozi specjalnych produkcji Jelcz, które wejdą na wyposażenie baterii systemu „Wisła”, zakupionych przez rząd RP w 2018 r. Dostawy będą realizowane w latach 2021-2023. Pojazdy Jelcz są kontraktowane bezpośrednio przez polski rząd i zastąpią w roli nośników Patriotów standardowe amerykańskie pojazdy Oshkosh.

Umowa jest kolejnym krokiem, jaki spółki z naszej Grupy stawiają na rzecz realizacji naszych zobowiązań wynikających z udziału polskiego przemysłu w pierwszej fazie programu „Wisła”. Nasze podwozia stanowią fundament systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP i jestem pewien, że wykażą się równie dobrze w wspieraniu naszych przeciwlotników w realizacji stawianych przed nimi zadań

prezes Zarządu Jelcz sp. z o.o. Sławomir Kaleta

Dostarczone Polsce baterie w I fazie programu Wisła będą wyposażone w wyrzutnie, które powstają w krajowym przemyśle obronnym, w Hucie Stalowa Wola S.A., przy istotnym udziale w produkcji ich komponentów innych spółek z Grupy, takich jak Jelcz czy WZŁ-2.

Konsorcjum PGZ-Wisła odpowiadające za realizację programu „Wisła” składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., Mesko S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto kilka innych spółek z Grupy PGZ weźmie udział w programie „Wisła” jako poddostawcy.

Reklama

Komentarze

    Reklama