Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Jak sprawnie budować infrastrukturę dla wojska? Moduły i kontenery – szybkie budownictwo na trudne czasy

Konferencja Innowacyjne Budownictwo dla Sił Zbrojnych
Prezentacja rozwiązań kontenerowych
Autor. Dep. Infrastruktury MON

O tym jak innowacyjnie, efektywnie i co w obecnych czasach najważniejsze możliwie szybko budować infrastrukturę wojskową dyskutowano podczas konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Departament Infrastruktury MON. O czym jeszcze rozmawiano i jakie rozwiązania zademonstrowano 8 i 9 listopada w Waplewie?

Reklama

Celem zorganizowanej przez Departament Infrastruktury MON konferencji naukowo-technicznej pn. „Innowacyjne budownictwo w Siłach Zbrojnych" była wymiana informacji i doświadczeń oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybką realizację kluczowych dla sił zbrojnych inwestycjizwiązanych m.in. z rozbudową infrastruktury wojskowej na ścianie wschodniej kraju.

Reklama

Nowa formuła

Reklama

Spotkanie wojska i przemysłu zorganizowano w tej formule po raz pierwszy, we współpracy z Departamentem Innowacji MON i Wojskową Akademią Techniczną. Do Waplewa przybyli wysokiej rangi przedstawiciele sił zbrojnych i resortu obrony narodowej oraz osoby reprezentujące polskie firmy budowlane, które realizują projekty na terenie kraju oraz zagranicą. Resort obrony narodowej reprezentował dr Marcin Mazuryk, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON, a Sztab Generalny Wojska Polskiego reprezentowali generałowie: gen. dyw. dr Dariusz Pluta, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. bryg. Rafał Ostrowski, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5. Uczestnikami konferencji ze strony wojska byli także oficerowie reprezentujący zarządy, szefostwo i oddziały infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Zarządów Infrastruktury, a także Komendy Głównej Policji oraz wojskowych i cywilnych służb specjalnych. 

Plany resortu obrony narodowej

Spotkanie zainaugurował dr Marcin Mazuryk, który przybliżył plan konferencji oraz odczytał list skierowany do uczestników konferencji przez Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa rady ministrów i ministra obrony narodowej. 

Konferencja Innowacyjne Budownictwo w Siłach Zbrojnych
Dr Marcin Mazury, dyr. dep. infrastruktury MON na otwarciu konferencji
Autor. DI MON
Przyjęta w marcu br. ustawa o obronie ojczyzny, a następnie przyjęty pakiet wzmocnienia zapewniły wyższe finansowanie wydatków wojskowych w wysokości rekordowych 3 proc. PKB co przekłada się na kwotę 130 miliardów złotych. Dlatego za priorytetowe i najważniejsze zadanie uznaliśmy zwiększanie liczebności sił zbrojnych oraz modernizację techniczną. Nowo zakupiony sprzęt wojskowy taki jak czołgi Abrams, K2, myśliwce wielozadaniowe F-35, systemy przeciwlotnicze oraz zestawy artylerii Himars wraz z wzrostem liczebności sił zbrojnych wymagają nowej oraz nowoczesnej infrastruktury. Dążymy do tego, aby wojsko polskie było liczne, silne i nowoczesne. W związku z nadchodzącymi dostawami sprzętu wojskowego stoi przed nami zadanie szybkiego zapewnienia infrastruktury w oparciu o nowe, innowacyjne technologie. Dlatego ważne jest wdrożenie w wojsku polskim budownictwa, które daje nam możliwości efektywnego zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych i zerwania z dotychczasową doktryną długiego procesu inwestycyjnego. Wdrażana obecnie strategia obrony Polski oparta o granice RP narzuca potrzebę odtworzenia jednostek wojskowych na wschodzie kraju w oparciu o najnowsze wzorce NATO.
Mariusz Błaszczak, wiceprezes rady ministrów, minister obrony narodowej

Infrastruktura oczkiem w głowie

Gen. dyw. dr Dariusz Pluta w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie i wagę czasu, w którym odbywa się pierwsza edycja konferencji pt. „Innowacyjne budownictwo dla Sił Zbrojnych". 

Konferencja Innowacyjne Budownictwo w Siłach Zbrojnych
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta na otwarciu konferencji Innowacyjne Budownictwo dla SZ RP
Autor. Piotr Jaszczuk Defence24
Dziękuję organizatorom za inicjatywę, za pomysł na zorganizowanie konferencji o niezwykle ważnej tematyce i w szczególnym czasie – czasie wyzwań dla obronności naszego kraju. Podniesienie potencjału sił zbrojnych poprzez zwiększenie ich liczebności oraz skokową modernizację techniczną to absolutny priorytet. Fundamentem zmian jest ustawa o obronie ojczyzny oraz wynikający z jej zapisów pakiet wzmocnienia.
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta

Zwracając się do uczestników konferencji generał podkreślał, że resort obrony narodowej ma zamiar pozyskać w stosunkowo krótkim czasie odpowiednią ilość nowoczesnego sprzętu wojskowego, aby stworzyć warunki do skutecznego odstraszania potencjalnego agresora tak, aby wszelkie analizy, kalkulacje czy symulacje nie pozostawiały cienia wątpliwości, że „atak na Polskę jest po prostu nieopłacalny". 

Stąd też konieczna jest rozbudowa naszego potencjału obronnego, szczególnie na ścianie wschodniej, w tym formowanie nowych jednostek wojskowych. Zwiększenie liczebności polskiej armii, która ma osiągnąć poziom 300 tysięcy w 2035 roku, w tym 50 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej oraz skokowa modernizacja techniczna wymaga rozbudowy infrastruktury. Planujemy przeznaczyć znaczne środki finansowe na zabezpieczenie miejsc służby i zakwaterowanie żołnierzy, a także na przygotowanie infrastruktury dla nowego sprzętu wojskowego, na przykład dla nowych samolotów i czołgów, na budowę garaży, na miejsca obsługowo-naprawcze oraz pod symulatory. Powinniśmy pamiętać również o tym, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest stała obecność sojuszników w naszym kraju, szczególnie wojsk amerykańskich. Aby tak się stało, muszą być spełnione odpowiednie warunki, również związane z przygotowaniem infrastruktury.
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

Generał Pluta zaznaczył, że osobiście jest zainteresowany wnioskami, które pojawią się po pierwszej edycji konferencji, ponieważ nadzoruje działalność Sztabu Generalnego w zakresie opracowania centralnych planów rzeczowych, w tym planu inwestycji budowlanych, przewodniczy komisji inwestycyjnej oraz nadzoruje proces formowania jednostek wojskowych na ścianie wschodniej oraz rozbudowę potencjału uczelni wojskowych. 

Zwiększenie liczebności armii wiąże się także z potrzebą wzrostu potencjału uczelni wojskowych w zakresie przygotowania przeszłej kadry oficerskiej. Możliwości Akademii Wojsk Lądowych zostaną rozszerzone poprzez utworzenie Instytut Rodzajów Wojsk w Żaganiu, co również stanowi wyzwanie inwestycyjne. Poszukujemy rozwiązań alternatywnych dla budownictwa tradycyjnego. Mam tu na myśli rozwiązania modułowe i kontenerowe.
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

Zastępca szefa Sztabu Generalnego w swojej wypowiedzi odniósł się także do doświadczeń, jakie wojsko polskie posiada w zakresie wykorzystania rozwiązań modułowych i kontenerowych. 

Aktualnie rozbudowujemy istniejącą infrastrukturę oraz budujemy nowe obiekty. Uzyskaliśmy nowe tereny, które trzeba wylesić i przygotować pod zabudowę. W wielu przypadkach jesteśmy w momencie wypracowania decyzji, więc poszukujemy optymalnych rozwiązań. Rozwiązania innowacyjne mogą zostać zastosowane jako przejściowe i mobilne, do czasu wybudowania obiektów w systemie tradycyjnym. Wnioski z dzisiejszych wystąpień, pokazów, rozmów i dyskusji wykorzystamy w procesie decyzyjnym. Rozwiązania modułowe i kontenerowe nie są nam obce, bo były i są stosowane. Żołnierze korzystali już z tych rozwiązań na misjach zagranicznych, na poligonach oraz w czasie operacji na granicy z Białorusią. Mamy pewne doświadczenia i innowacyjne rozwiązania nie są nam obce.
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

Generał podkreślił, że kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest czas realizacji przyszłych inwestycji oraz optymalizacja kosztów, zarówno w przypadku rozwiązań tradycyjnych, jak i innowacyjnych.

Modernizacja i wzrost potencjału sił zbrojnych powinny nastąpić relatywnie szybko, więc czas jest dla nas kluczowy – to parametr, którym się kierujemy, ale oczywiście musimy brać pod uwagę koszty. Porównujemy koszty pozyskania rozwiązań modułowych i kontenerowych z kosztami budownictwa tradycyjnego, biorąc pod uwagę nie tylko koszt zaprojektowania i wybudowania obiektów, ale również koszty związane z utrzymaniem inwestycji w przyszłości. Dlatego pełne informacje są niezbędne przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.
Gen. dyw. dr Dariusz Pluta, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

W kolejnych wystąpieniach swoimi doświadczeniami w zakresie budowy i wykorzystania infrastruktury modułowej i kontenerowej dzielili się oficerowie reprezentujących Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo WOT, Jednostkę Wojskową Grom, Wojskową Akademię Techniczną oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Były to m.in. wnioski związane z budową infrastruktury na potrzeby ochrony granicy z Białorusią, budową szpitali tymczasowych oraz rozbudową i budową nowych jednostek wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Swoimi wnioskami dzielili się także inni użytkownicy infrastruktury opartej na modułach i kontenerach – inspektor Andrzej Kropiwiec, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (budowa posterunków policji) oraz osoby reprezentujące Agencję Wywiadu (budowa obiektów agencji). 

Prezentacje i pokaz rozwiązań

Ze strony przemysłu swoje rozwiązania w formie prezentacji oraz demonstracji przybliżyli przedstawiciele firm:

 • budownictwo kontenerowe – PGZ Zurad i Modular, AMW Sinevia;
 • budownictwo modułowe – BartBud, Climatic, KAJA Budowictwo Modułowe, QModular oraz Unihouse;
 • budownictwo modułowe i kontenerowe – Weldon;
 • mosty dla wojska - Mosty Kompozytowe;
 • składy paliw dla wojska – BartBud.

O konferencji

Organizatorzy konferencji naukowo-technicznej podkreślają, że jest ona unikatowym wydarzeniem, ponieważ pozwala na zebranie w jednym miejscu przedstawicieli przemysłu i przedstawienie innowacyjnych rozwiązań modułowych i kontenerowych, będących odpowiedzią na rosnące potrzeby wojska i resortu obrony narodowej, szybką wymianę informacji między armią i przemysłem nt. doświadczeń, dostępnych rozwiązań oraz wymogów związanych z budową infrastruktury dla sił zbrojnych, a także wniosków związanych z wykorzystaniem tych rozwiązań na Ukrainie oraz w działania kryzysowych.

Reklama

Komentarze (7)

 1. Piotr Glownia

  Nadal czekamy na pierwszy prawdziwy przypoligonowy garnizon dla brygady Wojsk Operacyjnych, jeśli nie dywizji. Doczekamy się? Czy też każdego razu, jak potrzeba przyciśnie, to dzięki tym miejskim garnizonom, będzie parę kilometrów do wychodka? Piekło brukowane jest dobrymi intencjami. Miejskie garnizony dla WO tego dowodem. Może WP winno otworzyć przy-garnizonowe miasteczko kontenerowe dla ćwiczącej brygady/dywizji, bo inaczej nie da się naprawiać upolitycznionej lokalizacji tych miejskich garnizonów. Ten analityk wojskowy od strategi i taktyki, który wymyślił profesjonalną armię przepoczwarzyć w garnizonowego gnoma tchórzliwie chowającego się za plecami cywilów i pozbawionego pełni ochrony własnego parasola plot, winien być zastąpiony asap.

 2. zLoad

  Wojsko cały czas myśli o sobie a w Polsce nie ma kapsuł sypialnianych dla młodych ludzi którzy chcieliby się przemieszczać po kraju w poszukiwaniu pracy. Jedna hala ogrzewana w każdym większym mieście z udostępnianymi za niewielką opłatą takimi kapsułami i byśmy szybko skończyli z niewolnictwem nad Wisłą. Nawet wbrew lobby wynajmujących mieszkania. Ale to trzeba by mięć na uwadze dobro społeczne..

 3. bc

  Przede wszystkim standaryzacja i upraszczanie wszystkiego co możliwe, jeden projekt koszarowca na ramie H, instalacje podwieszane do stropów, bez sufitów, drogi z betonu, jeden projekt garaży itd taki sam dla wszystkich garnizonów WP.

 4. Filemon19

  Podsumowując 330 mln USD za nową bazę USA w Powidzu Szok tak tanio no i zaoszczędzić na konferencji potrafią

 5. Piotr Glownia

  Co do rozwiązań inżynieryjnych, budownictwa stałych i tymczasowych baz dla armii, marynarki i lotnictwa, pragnąłbym, aby panowie zapoznali się z amerykańskim korpusem inżynieryjnym i korpusem logistycznym. Oni posiadają nie tylko plany, lecz też budowlane gotowce, zapakowane zawczasu w kontenerach. Tylko przewieźć na miejsce i wybudować. Film "The US Military’s Massive Global Transportation System" na YouTube kanale "Wendover Productions" opisuje jak Amerykanie utrzymują w magazynach takie zapakowane kontenery i jak modułowo można je wypakować do budowania tymczasowej bazy. Więc nie tylko same kontenerowe moduły.

  1. Thorgal

   Zastanawiam się czy polskie miasta i wsie są przygotowane na obronę i współpracę z wojskiem? Urbanistyka w Polsce nie istnieje i raczej nikt nie myśli o zabezpieczaniu infrastruktury na ewentualny atak wroga. Myślę że nawet wojna na Ukraine nie zmieni podejścia niektórych włodarzy miast...

  2. Piotr Glownia

   @Thorgal. Formowanie WOT nie zmieniło kwestii OT, choć jakieś legislacyjne ruchy były dokonywane w tym ostatnim czasie. Może dobry materiał na artykuł dla Defence24? Schrony i bunkry więc według mojej starej wiedzy winny znajdować się w gestii komendanta Straży Pożarnej i podległych mu jednostek. PSP obok policji i ratownictwa medycznego to system ochrony ludności cywilnej. Co czyni sens. Cywilna ochrona cywilna to jest w końcu. Acz masz rację, że należałoby i tu zainwestować w schrony i pompy wody dla ludności cywilnej, a także wprowadzić może jakieś regulacje dla budownictwa na poziomie państwa. Format komentarzy na Defence24 raczej wyklucza dłuższe wpisy, a to dość duży temat do skomentowania.

 6. Piotr Glownia

  2000 lat temu rzymski legion, około 5000 legionistów i 2000 mułów, stanął przed rzeką Ren. Przy pomocy prostych narzędzi, które posiadali starożytni Rzymianie, ten legion rzymski w dosłownie 2 dni wybudował tymczasowy drewniany most przez rzekę Ren. Oczywiście nie budowali pod ostrzałem, ani w najszerszym miejscu. W 2023 roku uważam, że Polska winna stworzyć dowództwo rodzaju sił inżynieryjnych, które by służyło za głowę wszystkim polskim inżynierom i saperom. Dowództwo inżynieryjne, które w czas mogłoby zgromadzić odpowiedni sprzęt, materiały i sporządzić plany. Taki nasz polski Korpus Inżynieryjny na wzór amerykańskiego. Budowa infrastruktury dla wojska, przez wojskowych inżynierów, wojskowymi zasobami zalicza się do poligonowego ćwiczenia.

 7. Ma_XX

  potrzeba posiadania gotowych "miasteczek" kontenerowych wraz z osprzętem została już uwidoczniona w czasie konfliktu z emigrantami na granicy z Białorusią - po sieci krążą zdjęcia naszych żołnierzy pod pałatkami przy koksownikach - co trochę nie przystoi już w XXI wieku, mam nadzieję, że MON odrobi lekcję

Reklama