Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

IU: prace na „Ślązaku” nie zostały przerwane

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

W czasie III Forum Bezpieczeństwa Morskiego, przedstawiciel Inspektoratu Uzbrojenia, poinformował, że doniesienia medialne o przerwaniu prac na okręcie patrolowym „Ślązak” są nieprawdziwe. Wyjaśniono również, że czasowe ograniczenie zadań realizowanych przy budowie jednostki wynikają wyłącznie z trwającego obecnie procesu przejmowania przez PGZ Stocznia Wojenna majątku Stoczni Marynarki Wojennej. Pierwsze wyjście „Ślązaka” w morze jest planowane na przełom marca i kwietnia 2018 r.

Szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia komandor Krzysztof Olejniczak poinformował w czasie III Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie, że nieprawdziwa jest informacja o wstrzymaniu prac na okręcie patrolowym „Ślązak”. Okresowe spowalnianie robót stoczniowych ma być według niego jedynie wynikiem procesu przekształcania się Stoczni Marynarki Wojennej w nowy podmiot, po jej przejęciu przez PGZ Stocznia Wojenna.

Istniejące uregulowania prawne nakazują przed przejęciem SMW zamknięcie umowy, jaką ta stocznia miała z Inspektoratem Uzbrojenia. Według Olejniczaka: „Infrastruktura została przejęta przez PGZ Stocznia Wojenna i dzisiaj syndyk nie ma zdolności technicznej kontynuacji budowy. Tak więc musimy fizycznie ten okręt przejąć, zinwentaryzować i rozliczyć, co się dzieje równolegle z rozmowami ze Stocznią Wojenną na dokończenie budowy Ślązaka. Ta przerwa jest minimalna”.

Olejniczak ujawnił, że zakończył się już etap „najważniejszych serwisów” na okręcie, w tej chwili kontynuowany jest etap prób portowych, nastąpił już rozruch najważniejszych urządzeń, uruchamiany jest okrętowy system walki oraz szykowany jest z nowym Wykonawcą (ze Stocznią Wojenną) „proces wyjścia na morze”.

Przypomniano przy tym, z punktu widzenia formalnego, „Ślązak” jest nadal jednostką cywilną i nie nosi bandery wojennej. Tak więc to nowy Wykonawca, zgodnie z istniejącymi przepisami, musi sam powołać załogę, zawrzeć odpowiednie porozumienie z Urzędem Morskim i wysłać zgłoszenia potrzebne, żeby jednostka mogła wykonać próby w morzu. „Ona musi być sprawdzona pod względem bezpieczeństwa technicznego, wyposażenia oraz zapewnienia standardów ustalonych przez konwencje międzynarodowe”.

Komandor Olejniczak zaznaczył również, że nie ma sygnałów o zwolnieniu pracowników SMW. „Dla nas ważne są elementy stoczni istotne do budowy korwety, czy okrętu patrolowego. I ten zespół funkcjonuje. Pracują wydziały, które zabezpieczają ten okręt. A zgodnie z uregulowaniem prawnym musimy zamknąć, rozliczyć i podpisać umowę - co się prawdopodobnie stanie w lutym. Planujemy, że na przełomie marca i kwietnia jednostka wyjdzie na pierwsze testy wewnętrzne, stoczniowe w morze”.

Masowych zwolnień pracowników Stoczni Marynarki Wojennej nie potwierdził również obecny na Forum Bezpieczeństwa Morskiego przedstawiciel Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ Stocznia Wojenna) - Cezary Cierzan. Wyjaśnił on, że dokonywana jest „pewna” transformacja SMW, ale „nie wiąże się to z radykalnymi zmianami kadrowymi i zwolnieniami. Nie ma również planów aby takie decyzje radykalne zapadały. Zapadają pewne korekty kadrowe”.

Reklama

Komentarze (16)

 1. robertpk

  prace na Ślązaku nie zostały przerwane, ....zostały spowolnione ... - czyli przerwane ???

  1. Davien

   Ciekawe bo Chiny nałozyły embargo na zakup ropy z Iranu, była nawet potęzna afera z tego powodu bo jedna z firm kupowała nielegalnie rope z Iranu.

 2. Banda debili

  Nazwa powinna być zmieniona na Śląsk a nie Ślązak.

 3. Kick

  Czy jest możliwe żeby Ślązak zapoczątkował linię rodzimych patrolowców? Czy też ma pozostać jedynym w swoim rodzaju, bez szans na kontynuację projektu. Wpompowano już w to przedsięwzięcie tyle pieniędzy że marnotrastwem będzie nie pociągnięcie tego tematu dalej.

  1. zły

   Ślązak (aka Gawron) to niemiecki projekt MEKO A-100. Niemcy zbudowali już kilkanaście jednostek różnych typów. Samych Korvette 130 Braunschweig mają pięć sztuk i drugie tyle w planach.

  2. Marfel

   Tak, ale w takim tempie budowania będziemy wodować po jednej jednostce w każdym stuleciu...

 4. mat

  Prace na Ślązaku zostały przerwane i odbywają się zwolnienia załogi. Głupoty piszą \"korekty kadrowe\".

  1. uważny czytelnik

   Trzech dyrektorów i główna księgowa polecieli jako pierwsi . Tak do 30 pracowników zwolnienia aby nie było zwolnień grupowych bo są to dodatkowe koszty dla pracodawcy czyli PGZ . Reszta ma się tłumaczyć co robią i jakie jest ich zadanie w przedsiębiorstwie . Ślązak jest już zbudowany skoro w marcu są planowane próby morskie i są po próbach portowych uruchamianie systemów i silników . Będą to jednak w większości przypadków firmy zewnętrze odpowiedzialne za silniki czy systemy uzbrojenia . Więc bez siania paniki .

  2. dość ciekawa konstrukcja

   Ta reszta to przed kim ma się tłumaczyć? Przed człowiekiem, który nie ma żadnego doświadczenia w przemyśle okrętowym?

  3. uważny czytelnik

   \"Nowy pracodawca, stare uprawnienia pracowników .Z przejęciem zakładu pracy przez innego pracodawcę mamy do czynienia wtedy, gdy składniki majątkowe, z którymi związane było zatrudnienie pracowników oraz jego dotychczasowe zadania przechodzą na innego właściciela. \"Przejęcie\" nie uprawnia nowego pracodawcy do wypowiedzenia umów dotychczasowym pracownikom. Może on natomiast dostosować ich liczbę do swoich potrzeb. Jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 osób, będzie musiał wypłacić odprawy pracownikom, których zwolnił. Każdy zatrudniony powinien otrzymać od starego i nowego właściciela zakładu pracy, jeśli nie działają przy nim zakładowe organizacje związkowe, pisemne zawiadomienie o przejęciu, jego przyczynach (prawnych, ekonomicznych, socjalnych) oraz planowanych zmianach dotyczących przede wszystkim warunków zatrudnienia, między innymi płacy. Pracownik powinien potwierdzić odbiór takiej informacji. Po zapoznaniu się z nią, w terminie dwóch miesięcy, z siedmiodniowym wyprzedzeniem pracownicy mają prawo rozwiązać stosunek pracy z nowym pracodawcą. Decyzja o rozwiązaniu umowy powinna zostać sporządzona na piśmie. Będzie ona niosła ze sobą takie same skutki jak rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W przeciwieństwie jednak do osób, które rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, takiemu pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Nie ma on natomiast uprawnień do ubiegania się z tego tytułu o odprawę pieniężną. Procedura zmiany warunków umowy będzie się nieco różniła w zależności od stosunku pracy, w jakim pracownicy pozostają z zakładem pracy (osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, o dzieło, zlecenia oraz umowy agencyjnej, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, nie są pracownikami). W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, nowy pracodawca pozostaje z nimi w dotychczasowym stosunku pracy. Zmiana warunków zatrudnienia może nastąpić po otrzymaniu tak zwanego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Pracownicy, którzy nie rozwiążą stosunku z nowym pracodawcą lub/i przyjmą nowe warunki pracy, zachowują wszystkie dotychczasowe uprawnienia. Treść stosunku pracy to nie tylko postanowienia umowy o pracę, ale również uregulowania wynikające z układów zbiorowych pracy (np. prawo do\"trzynastki\" ) czy obowiązujące przepisy prawa pracy. Tworzą one treść stosunku pracy i wiążą nowego pracodawcę. Pracownicy zatrudnieni na podstawie: powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę (m.in. niektórzy urzędnicy państwowi, nauczyciele, sędziowie wymiaru sprawiedliwości) muszą otrzymać pismo z nowymi warunkami pracy i płacy oraz terminem złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków (nie krótszym niż siedem dni), z dniem przejęcia zakładu pracy. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia lub w przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia. Jest on liczony od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Warto zapamiętać, że umowa na czas nieokreślony może być przekształcana na mocy porozumienia stron w umowę na czas określony lub na czas wykonywania pracy. Pracodawca nie może jej natomiast przekształcić w umowę na okres próbny. Okres próbny może jedynie poprzedzać zawarcie innej umowy. Jeśli u starego właściciela firmy mieliśmy podpisane dwie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z przepisami kodeksu pracy trzecia (zawarta po upływie terminu ostatniej umowy) będzie już umową na czas nieokreślony. Kodeks pracy - dział drugi, \"Stosunek pracy\", rozdział 1, art. 23 Uprawnienia pracowników firmy, która przeszła na nowego pracodawcę: * Pisemne zawiadomienie o przejęciu firmy, przyczynach i przewidywanych zmianach co najmniej 30 dni przed przejęciem. * Prawo do rozwiązania stosunku pracy w terminie 2 miesięcy z 7-dniowym uprzedzeniem. * Prawo do zasiłku dla bezrobotnych. * Zmiana dotychczasowych warunków zatrudnienia i uprawnień tylko za wypowiedzeniem zmieniającym.\"

 5. MAR

  A NIE PRAWDA BO ZOSTAŁY PRZERWANE

 6. Ktoś

  Przykro mi, ale to co mówi pan Olejniczak nie jest prawdą.

  1. zapytajnik

   ponieważ...

  2. czarny bez

   Ponieważ NIE MA UMÓW, na podstawie których miałyby one być wykonywane. To samo tyczy materiałów i narzędzi. Właścicielem był syndyk i na niego były umowy, teraz właścicielem jest PGZ, a nowych umów nie ma:(

  3. Zeb Zebovsky

   Przecież o tym jest w artykule. Nie ma nowych umów nie ma roboty z PGZ bo inwentaryzuje co dostaje od syndyka. . Będą umowy będzie robota.

 7. spartakus

  Będzie dobrze . ORP Ślązak to bardziej patrolowiec oceaniczny .Takie okręty też są potrzebne .Pod względem uzbrojenia jest podobny do Fregaty typu Thetis – typ czterech duńskich fregat (według oficjalnego oznaczenia – oceanicznych okrętów patrolowych) zbudowanych dla Duńskiej Marynarki Wojennej. Jak zbudujemy prawdziwe Fregaty np. typu Iver Huitfeldt to do patrolownia szlaków żeglugowych koło Afryki lub innych strategicznych z naszego punktu widzenia wyślemy patrolowiec oceaniczny ORP Ślązak - bo to są mniejsze koszty .

  1. Kozi

   Koszt budowy Ślązaka przekroczy koszt budowy 3 okrętów tej klasy, o jakich Ty oszczednosciach mówisz ??

  2. spartakus

   Mówię o oszczędnościach eksploatacyjnych nie o budowy . Koszt budowy to inna bajka i było to przerabiane wielokrotnie .

 8. -CB-

  Polityka informacyjna i cały PR jak zwykle na najwyższym poziomie. Najpierw zarząd i kierownictwo stoczni mówią, że prace zostały przerwane, później MON uznał, że to będzie jednak źle wyglądało w mediach i ustami IU zaprzeczył, po czym tenże sam zarząd potwierdził informację MON, tym samym przyznając, że w pierwszym komunikacie kłamał. I teraz zagadka: to która informacja jest prawdziwa?

  1. Anty C-cal przed 500+

   ta z \"gazety\"? czy obwianie AM za ignorowanie istnienia biedyGawrona? a TO w temacie \"zainteresowania\" poPrzednich (przez 8 lat...): zmiana Nazw i korwety w patrlowiec 2013 - w Korei kontrakt na Fregaty wodowanie biedyGawrona 2014 - wodowanie Fregaty z tej Korei dla Tajlandii...za TRZY lata po Zwodowaniu Fregaty w styczniu 2017 - TESTY MORSKIE listopad 2017

 9. NAVY

  ...to,co dzieje się ze ŚLĄZAKIEM przestało być już nawet śmieszne !

 10. mi6

  Pytanie pierwsze: ile takich okrętów zamówi nasza marynarka? Pytanie drugie: ile sprzedamy za granice? Pytanie trzecie: ile bedzie finalnie kosztowała jedna sztuka tego okrętu i po co nam umiejetność budowy takich okrętów jeżeli wybudujemy tylko jedna sztukę? Jak chcę sobie kupic samochód to nie muszę w tym celu kupowac całej fabryki aut! Wszyscy wiemy ze skonczy sie na jednym okręcie a za te pieniądze można by za granica kupic kilka znacznie lepiej wyposażonych uzbrojonych i sprawdzonych w morzu.

  1. no to powodzenia!

   Chciałbyś kupić za granicą kilka lepiej wyposażonych, uzbrojonych i sprawdzonych w morzu okrętów za ca 400mln. euro?

  2. Jassm

   Do mi6 po sobie zadawać pytania i sobie na nie odpowiadać? To po pierwsze.

  3. mi6

   Pytanie retoryczne - znasz taki termin?

 11. Walduś mam pomysla

  Trza mu zmienić nazwę ze Ślązak na Warszawiak

  1. Koniczyna

   Radomiak

 12. greter

  a co z wymogiem plywalnosci? czy ten oceaniczno miedzygalaktyczny krazownik bedzie plywał?! czy od razu postwawią go jako pomnik?

 13. bosman

  Ślązaka dawno powinna przejąć Remontowa Shipbuilding i skończyć jego budowę.To jest kabaret, który się nigdy nie skończy.

 14. KOLEGO Z WOJSKA

  Jak zwykle BZDURA jesteś chłopie świetnie poinformowany - gratuluje niedouku.

 15. stary człowiek i morze

  Czy ktoś z szanownych państwa może wyjaśnić, jakie doświadczenie w budownictwie okrętowym ma obecny szef SW z Radomia?

 16. a może na mundurze?

  Obywatel komandor Olejniczak wyszedł na morze na koszuli, na czapce, czy na spodniach?

Reklama