Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

I Kongres Naukowy Logistyki Wojskowej

Autor. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Facebook

Badania i raport na temat systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostaną zaprezentowane na I Kongresie Naukowym Logistyki Wojskowej, który odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w Auli im. Gen. Andersa Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem kongresu jest także popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń w obszarze logistyki wojskowej oraz integracja środowiska logistycznego. Tematyka kongresu skupia się na funkcjonowaniu systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wyzwań związanych z: pandemią COVID-19, tworzeniem i osiąganiem gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 18. Dywizji Zmechanizowanej, zabezpieczeniem logistycznym wojsk biorących udział w operacji „Gryf”, a także konfliktem wojennym Rosja-Ukraina i zwiększoną obecnością sił sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I Kongres - RAPORT 2024 WAT
I Kongres - RAPORT 2024 WAT1
Autor. WAT1

Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie w oparciu o prezentację wyników badań zespołu autorskiego publikacji „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2024”. Redaktorami naukowymi raportu są: Szymon Mitkow, Marek Bodziany, Tomasz Jałowiec, Artur Kępczyński, Andrzej Lis, Bartłomiej Pączek, Mariusz Skulimowski i Krzysztof Urban.

Stacjonarna formuła kongresu obejmuje krótkie wystąpienia autorów poszczególnych rozdziałów publikacji, która zostanie wydana w dwóch częściach – jawnej i niejawnej, w formie elektronicznej i papierowej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Kongres jest organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Współorganizatorami wydarzenia są: Sztab Generalny Wojska Polskiego – Zarząd Logistyki P-4, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Akademia Sztuki Wojennej – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Wojsk Lądowych – Wydział Zarządzania, Akademia Marynarki Wojennej – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Lotnicza Akademia Wojskowa – Instytut Logistyki i Transportu oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Defence24 jest patronem medialnym Kongresu.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama