Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Horyzont Innowacji. 15 lat NCBR i droga na przyszłość

Autor. NCBR

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odbędzie się konferencja Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR”. W jej trakcie będzie można się przekonać, jak poszerza się i zacieśnia współpraca międzynarodowa na polu innowacji, dotknąć przykładowych wynalazków i porozmawiać z ich twórcami, a nawet poszukać możliwości wsparcia dla swoich pomysłów. W wydarzeniu będzie można wziąć udział stacjonarnie, lub online.

Reklama

Jubileuszowa konferencja NCBR odbywa się w Expo XXI w Warszawie w dniach 27-28 października 2022 roku. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to prawdziwe święto innowacji, podczas którego pokazane zostaną najlepsze praktyki z kraju i ze świata oraz efekty wielu nowatorskich projektów. Tematem dyskusji będą też szanse związane z rewolucją cyfrową i klimatyczną. Duży blok wydarzenia zostanie poświęcony innowacyjnym start-upom oraz współpracy międzynarodowej, a NCBR przedstawi nowe szczegóły swojej oferty.

Reklama

W trakcie konferencji odbędą się dyskusje panelowe, „gorące krzesła" i networking. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania, jak dojść do innowacyjnej gospodarki, czy polskie firmy mają szansę na światowy sukces, kim jest informatyk 4.0 i czy płeć ma znaczenie w B+R. W trakcie wydarzenia będą też prezentowane najnowsze trendy i rozwiązania z różnych dziedzin, począwszy od technologii przemysłowych, poprzez innowacje opracowywane z myślą o neutralności klimatycznej, innowacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służące modernizacji rolnictwa, efektywnemu zarządzaniu zasobami wodnymi, rozwojowi rodzimego potencjału sztucznej inteligencji, po innowacje z branży medtech, biotech, kosmicznej czy gamingowej. Zostaną też zademonstrowane rozwiązania dla edukacji i dostępności.

NCBR – największy ośrodek w regionie

Reklama

Każdy jubileusz to czas podsumowań i planów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstało w lipcu 2007 roku jako pierwsza agencja rządowa powołana do realizowania zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Szybko uruchomiono pierwsze konkursy i już w drugim roku działalności NCBR przejął szereg działań związanych z udziałem Polski w międzynarodowych projektach badawczych. Centrum przygotowało kolejne programy i przedsięwzięcia, obejmujące coraz większą liczbę dziedzin gospodarki i nauki oraz wzmacniające współpracę badawczo-rozwojową polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

W ciągu 15 lat NCBR przekazało ponad 70 miliardów złotych na wsparcie prac B+R polskich innowatorów, tworząc warunki do realizacji wartościowych pomysłów zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność przedsiębiorców i naukowców. Większość tych środków pochodzi z Funduszy Europejskich. Dziś NCBR jest gotowe na nowe wyzwania.

Przy okazji jubileuszu Dyrektor NCBR składa podziękowania wszystkim, którzy od 15 lat tworzą społeczność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Dziękuję moim szanownym poprzednikom – Dyrektorom NCBR. Dziękuję ekspertom służącym swoją wiedzą przy ocenie projektów oraz wszystkim pracownikom, współpracownikom, specjalistom i kadrze menadżerskiej, dzięki którym nasze zamierzenia sprawnie stają się rzeczywistością. Składam podziękowania dla przewodniczących i członków Rady NCBR kolejnych kadencji. Gorąco dziękuję również kierownictwu i przedstawicielom ministerstw oraz wielu instytucji, które wspierają nas w codziennej pracy, przedstawicielom Komisji Europejskiej, a także licznym podmiotom z kraju i zagranicy, z którymi w tym czasie mieliśmy zaszczyt współpracować" – powiedział Dyrektor NCBR,

Konferencja „Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR" jest doskonałą okazją do zastanowienia się, co dziś możemy zrobić, aby z pożytkiem dla dobra wspólnego trafnie odpowiadać na aktualne wyzwania rozwojowe Polski i Unii Europejskiej, a jednocześnie wynieść rodzimy sektor B+R na jeszcze wyższy poziom. Będziemy wdzięczni za każdą życzliwą radę i wskazówkę. Do zobaczenia w Warszawie!

Artykuł przygotowany we współpracy z NCBR

Reklama

Komentarze (1)

  1. Valdi

    Przypomnijmy 36,,mln PLN na, Kryla 🦑🦑 pięknie uwalnony

Reklama