Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Firmy zbrojeniowe będą mieć reprezentację. Powstaje Forum Zbrojeniowe ZPP

Autor. ZPP

Piątego października w hotelu Hilton Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy polsko-ukraińskiej przy odbudowie Ukrainy „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild toghether”. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych niniejszą współpracą – m.in. zbrojeniówki, energetyki, IT, transportu i logistyki.

Reklama

Polski przemysł zbrojeniowy jest istotną częścią systemu bezpieczeństwa państwa. Zatrudnia ok. 30 tys. pracowników, a jego przychody stanowią powyżej 10 mld PLN rocznie. Podlega on szczególnym regulacjom gospodarczym, a polskie firmy poddawane są presji konkurencji krajowej oraz międzynarodowej. Ta niezwykle ważna część polskiej gospodarki potrzebuje wsparcia oraz ujednolicenia reprezentacji dla partnera rządowego, regulatora, czy też potencjalnych partnerów z zagranicy.

Reklama

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała ogromne zniszczenia i wywołała problemy w funkcjonowaniu ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Sytuacja ta wymaga szybkiego i efektywnego działania. Tworzy też naturalną szansę i konieczność do pogłębienia współpracy firm polskich i ukraińskich, zwłaszcza w kontekście rozwoju przyszłych wspólnych projektów zbrojeniowych.

Autor. ZPP

Przemysł zbrojeniowy jest regulowany zarówno przez przepisy polskie, jak i europejskie. ZPP z centralą w Warszawie, posiada także stałe przedstawicielstwo w Brukseli, gdzie aktywnie wspiera interesy naszych członków. Bruksela jest teatrem sporu o regulacje, ale jest również forum wdrażania projektów inwestycyjnych wzmacniających europejskie bezpieczeństwo. Należy jednocześnie przypomnieć, że w lipcu 2022 r. ZPP otworzył przedstawicielstwo w Kijowie, które pomaga firmom ukraińskim w kontaktach z biznesem polskim.

Reklama

Dążąc do wykorzystania potencjału biur funkcjonujących w Brukseli, Warszawie i Kijowie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów rządowych, jak również krajowego i zagranicznego biznesu, ZPP podjęto decyzję o powołaniu Forum Zbrojeniowego ZPP.

Działania Forum Zbrojeniowego będą naturalnie koncentrowały się na legislacji. Przemysł zbrojeniowy jest regulowany zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, co powoduje, że konieczna będzie jednoczesna aktywność wobec polskich i europejskich interesariuszy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jako ogólnopolska organizacja pracodawców jest od lat aktywnym uczestnikiem debaty publicznej i procesu regulacyjnego w Polsce. 

Ponadto, ZPP jest od 5 lat obecny w Brukseli, gdzie reprezentuje interesy swoich członków i jest partnerem merytorycznym dla instytucji europejskich. W lipcu b.r. ZPP zainaugurował działalność swojego biura w Kijowie, które nakierowane jest na obsługę ukraińskich firm chcących wejść na rynek w Polsce, a także pomocy polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu partnerstw z partnerami ukraińskimi i kontaktami z tamtejszą administracją. ZPP dysponuje zatem pełną infrastrukturą i zapleczem eksperckim, by skutecznie wspierać przemysł zbrojeniowy w rozwoju.

Akt erekcyjny regulujący zasady funkcjonowania Forum Zbrojeniowego ZPP został podpisany w dniu 05.10.2022 roku, w trakcie moderowanego przez Prezesa Defence24 Piotra Małeckiego panelu „Współpraca Przemysłów Zbrojeniowych Polski i Ukrainy – Odbudowa Potencjału, Rozwój Wspólnych Projektów".

Za główny cel istnienia Forum Zbrojeniowego ZPP stawia w szczególności wszechstronne działanie na rzecz tworzenia korzystnego dla sektora klimatu regulacyjnego i instytucjonalnego. Eksperci Forum będą regularnie śledzić kluczowe procesy legislacyjne i uczestniczyć w nich, przygotowywać sektorowe publikacje i reprezentować interesy sektora wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe – od komisji sejmowych, po branżowe konferencje.

Reklama

Komentarze

    Reklama