Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Dzielenie się Defenderem

Inauguracja WAT fot. Joanna Kulhawik
Inauguracja WAT fot. Joanna Kulhawik

Współpraca firm z uczelniami zapewnia  możliwość wykorzystania w praktyce efektów prac badawczych, wykonywanych w laboratoriach ośrodków naukowych. Jest ona także jednym z zasadniczych warunków poprawy sytuacji na rynku pracy. Podobne działania stwarzają perspektywę skorzystania z pieniędzy unijnych, ponieważ preferuje je Bruksela.  Jedną z uczelni, z którą od lat współpracują Zakłady Mechaniczne w Tarnowie jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dlatego przedstawiciele zarządu spółki uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego uczelni.   

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Zakłady Mechaniczne zabiegają jednak o to, by byli jak najlepiej przygotowani do pracy i aktywnie włączali się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. Współdziałanie dotyczy realizacji wspólnych projektów oraz podejmowania działań związanych z rozwijaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów. Współpraca obejmuje także rozwój programów dydaktycznych, między innymi w zakresie staży studenckich.

Podczas inauguracji doszło do przekazania uczelni nagrody DEFENDER, zdobytej przez Zakłady Mechaniczne podczas ostatnich targów branżowych w Kielcach.  – Uzyskaliśmy wyróżnienie za granatnik RGP – 40. Do opracowania konstrukcji doszło we współpracy z WAT. Ponieważ staramy się pamiętać o naszych partnerach odnosząc sukcesy postanowiliśmy podzielić się nagrodą – tłumaczy prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło. Replikę statuetki podczas inauguracji przekazał on na ręce rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka.

W inauguracji uczestniczyła wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria Nałęcz. Podczas przemówienia podkreśliła ona , że „za sprawą działań Akademii poprzez wdrażanie innowacyjności do przemysłu zmienia się Polska”

W uroczystości wzięli także udział zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Anatol Wojtan. Łącznie w Wojskowej Akademii Technicznej kształci się  blisko 10 tys. studentów.

ZM Tarnów

Reklama

Komentarze (1)

  1. Jan

    Wszystko to by ładnie wyglądało i dumnie brzmiało, gdyby nie chodziło bardzo prosty produkt, który do złudzenia przypomina opracowany w 1986 r. przez Amscor (RPA) M32 MGL. Współpraca naukowo przemysłowa jest pożądana, ale nie może ona dotyczyć produktów prostych i przestarzałaych. Smutek mój tym większy, że w takiej uroczystości biorą udział wysocy rangą przedstawiciele naszego państwa. Taki event stawia nas zdecydownie w grupie krajów 3 świata.

Reklama