Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

CTM z Gdyni w Brukseli: prezentacja systemów zwalczania min

Specjaliści z polskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) zaprezentowali z powodzeniem w Europejskiej Agencji Obrony (EDA) dwa rozwiązania przygotowywane do zwalczania min: podwodny, stabilizowany dynamicznie, sensoryczny system wykrywania BURMIN oraz demonstrator technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego MLM.

Prezentacja odbyła się w na spotkaniu panelu technicznego „CAP TECH” w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony w Brukseli w dniach 14-15 stycznia 2016 r. Spotkanie zorganizował Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, było ono poświęcone rozwojowi technologii morskich.

Dyrektoriat ds. Badań i Technologii jest wyodrębnionym organem w strukturze EDA, powołanym do nawiązywania współpracy państw członkowskich w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów naukowo-badawczych, których celem jest rozwój technologii obronnych. W tym celu zorganizowano dwanaście paneli technologicznych, z których jeden, poświęcony rozwojowi technologii morskich, obejmuje tematykę dotyczącą m.in.: platform nawodnych i podwodnych, systemów uzbrojenia morskiego, systemów przeciwdziałania zagrożeniom oraz symulatorów i systemów szkoleniowych.

Polskę w panelu „morskim” reprezentowali specjaliści z OBR CTM z Gdyni, którzy wraz z pozostałymi przedstawicielami europejskich sił zbrojnych, podmiotów naukowo-badawczych oraz przemysłu tworzą grupę inicjującą i kierującą pracami badawczo-rozwojowymi we wspomnianej dziedzinie. Wśród projektów dotyczących bezzałogowych platform morskich Polacy są zaangażowani w pracach nad podwodnym, stabilizowanym dynamicznie, sensorycznym systemem wykrywania min BURMIN oraz będą zaangażowani w najbliższej przyszłości w kontynuację zakończonego z powodzeniem projektu MLM (Modular Lightweight Minesweeping) - modułowego lekkiego trału niekontaktowego.

BURMIN (Buried Mines) to projekt ukierunkowany „na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania”. Jest on realizowany w ramach programu „European Unmanned Maritime Systems”. Dla realizacji tego projektu zorganizowano międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi OBR CTM. Polacy odpowiadają w nim m.in. za podwodny, stabilizowany dynamicznie, sensoryczny system wykrywania, który z powodzeniem przetestowano pod koniec 2015 r.

Specjaliści z OBR CTM będą również zaangażowaniu w drugi projekt, który będzie kontynuacją zakończonego z powodzeniem projektu MLM -  również realizowanego w ramach programu European Unmanned Maritime Systems. W jego trakcie Polacy opracowali demonstrator technologii przeznaczony do neutralizacji wielokanałowych, niekontaktowych min morskich.

Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy MLM. Fot. OBR CTM

W przyszłości planowane są dalsze prace nad tym rozwiązaniem, w ramach których powstanie nowa wersja trału. Jego konstrukcja ma pozwolić m.in. na zmianę głębokości holowania w zakresie od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody. Według specjalistów daje to „zdecydowanie szersze możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min”.

Opracowywane przez OBR CTM projekty mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie m.in. na polskich niszczycielach min oraz okrętach patrolowych z funkcją zwalczania min Czapla.

Reklama

Komentarze

    Reklama