Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Bezzałogowce ITWL na filmie

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych opublikował film, promujący rozwijane przez ITWL systemy bezzałogowe.

Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Na filmie promowane są bezzałogowce NeoX, różne systemy rodziny Atrax, a także głowice optoelektroniczne i naziemna stacja kontroli.

ITWL uzyskał dofinansowanie na promocję wyróżnionego w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2017" BSP pionowego startu i lądowania ATRAX. Konkurs zorganizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyróżnienie w konkursie stworzyło możliwość ubiegania się o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji,

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB,

Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 24 989,00 zł. 

Reklama

Komentarze

    Reklama