Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Agencja Uzbrojenia poszukuje dostawcy granatów zapalających

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Agencja Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu przetargu na dostawy ręcznych granatów zapalających RGZ-1 na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Postępowanie ofertowe trwa do 24 lutego 2023 r.

Reklama

Kilka dni temu, a dokładniej 13 stycznia br. Agencja Uzbrojenia (AU) za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowała ogłoszenie dotyczące dostawy 11 800 egzemplarzy ręcznych granatów zapalających RGZ-1. W komunikacie czytamy, że granaty powinny być w pierwszej kategorii, nowe, wyprodukowane w roku realizacji dostawy. Realizacja zamówienia powinna odbyć się maksymalnie do 30 września 2026 r.

Reklama

Postępowanie jest prowadzone w formie procedury ograniczonej, a czas na składanie ofert trwa do 24 lutego br. do godz. 10:00. W komunikacie czytamy, że zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym. AU informuje, że wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.

Czytaj też

W ogłoszeniu czytamy, że o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w AQAP.

Reklama

Ręczne granaty zapalające (RGZ -1) są produktem jednorazowego użytku, przeznaczonym do użycia w realnym polu walki do zapalania łatwopalnych obiektów i materiałów, wykorzystywanym do rażenia siły żywej przeciwnika, niszczenia pojazdów oraz umocnień, przez ich podpalenie. Granat składa się z zaprasowanej kostki z masy termicznej (termitu), drewnianego trzonka ułatwiającego rzut oraz zapłonnika tarciowego. Granat wyrzucany jest siłą mięśni żołnierza i stanowi jeden z dodatkowych elementów jego uzbrojenia. RGZ-1 może przepalić blachę stalową oraz palić się pod wodą.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama