Reklama

Legislacja

Projekt ustawy dot. szczytu NATO w Sejmie

Fot. Wikimedia/CC BY 4.0/ Cezary p
Fot. Wikimedia/CC BY 4.0/ Cezary p

Zakaz spontanicznych zgromadzeń, prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku przez BOR oraz ekwiwalent dla pracujących przy szczycie NATO żołnierzy i funkcjonariuszy - to najważniejsze z założeń przedstawionego w środę w Sejmie projektu specjalnej ustawy związanej z przygotowaniem szczytu.

Projekt ustawy przedstawił w pierwszym czytaniu wiceminister MON Bartłomiej Grabski. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r. został opracowany w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym na świecie. Podczas szczytu NATO 8 i 9 lipca oraz bezpośrednio przed i po jego zakończeniu konieczne jest wzmocnienie bezpieczeństwa - uznał rząd przygotowując projekt.

Grabski referując projekt powiedział, że od północy 7 lipca do 10 lipca, do godz. 24:00, na terenie Warszawy obowiązywał będzie zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach spontanicznych. Funkcjonariusze BOR będą mieli prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał – niezawierający dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – zostanie zniszczony nie później niż po upływie 30 dni od daty zarejestrowania.

Według projektu między 15 czerwca, a 15 lipca będzie można przedłużyć czas służby żołnierzom oraz funkcjonariuszom policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ma to zapobiec grupowemu odbieraniu wolnych dni za godziny nadliczbowe, co mogłoby osłabić kadrowo te służby, a w rezultacie niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli.

Specjalna ustawa ma wyłączyć spod procedury zamówień publicznych zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane związane z organizacją szczytu NATO. Zgodnie z projektem CBA będzie kontrolować te zamówienia.

Spotkanie na szczycie

Szczyt NATO odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ma kosztować ok. 160 mln zł. Przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Szefowie dyplomacji mają się spotkać na roboczym obiedzie w Teatrze Wielkim. Jako miejsce spotkania ministrów obrony wskazano Pałac Prymasowski.

Na czas szczytu ma zostać wzmocniona obrona powietrzna, loty w pewnych rejonach zostaną ograniczone lub zakazane, organizatorzy wstąpili też do Kwatery Głównej NATO o wydzielenie samolotów rozpoznania i wczesnego ostrzegania AWACS. Samoloty tego systemu standardowo są kierowane do nadzoru nad przestrzenią powietrzną podczas dużych przedsięwzięć, nie tylko w czasie szczytów NATO, ale także imprez sportowych. 

PAP - mini

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. ecik

    Wprowadzić prewencyjne kontrole graniczne na 2 miesiące.

Reklama