Reklama

Geopolityka

Prezydent wręczył mianowania Dowódcy Operacyjnemu RSZ i Dowódcy Wojsk OT. Awans gen. Wojciechowskiego

Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.
Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty mianowań na stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dla generała Sławomira Wojciechowskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej dla generała Wiesława Kukuły. Gen. Wojciechowski otrzymał też mianowanie na stopień generała dywizji. 

Jak informuje MON, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz akt mianowania na stopień generała dywizji odebrał generał brygady Sławomir Wojciechowski, natomiast akt mianowania na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej odebrał generał brygady Wiesław Kukuła.

To ważny dzień dla Panów Generałów, ale także dla Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita ma od dzisiaj nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ale i Rzeczpospolita ma dowódcę nowoutworzonej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej

Prezydent RP Andrzej Duda

Andrzej Duda zwrócił między innymi uwagę, że gen. Wojciechowski posiada doświadczenie zdobyte podczas służby na wielu stanowiskach w kraju i poza jego granicami. Zaznaczył, że jest oficerem kompetentnym do pełnienia powierzonej funkcji.

Panie generale jestem przekonany, że tak jak przed chwilą powiedziałem, jast Pan oficerem nie tylko kompetentnym do tego aby wykonywać to niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, ale przede wszystkim, że jako generał dywizji będzie Pan je wykonywał z pełnym zaangażowaniem, czego Panu i Rzeczypospolitej z całego serca życzę

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Duda podkreślił, że gen. bryg. Kukuła objął dowództwo nowoutworzonej formacji Sił Zbrojnych RP. - Formacji niezwykle ważnej, ponieważ jej utworzenie oznacza rozwój polskich sił zbrojnych (…), oznacza także pewien kolejny etap w historii polskiego wojska. Formacja ta ma za zadanie zbliżenie społeczeństwa do polskiej armii, zbliżenie społeczeństwa do służby wojskowej dla dobra Rzeczypospolitej - powiedział Prezydent.

Czytaj więcej: "Zawsze gotowi, zawsze blisko". Gen. Kukuła dla Defence24.pl o zadaniach i szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej 

Jestem przekonany Panie generale, że będąc jej dowódcą zrealizuje Pan wszystkie założenia i cele jakie postawione zostaly przed tą formacją (…), że będzie Pan umiał tak ułożyć ją w strukturze polskich wojsk, aby realizowała wszystkie swoje zadania wspierając zarazem wojska operacyjne

Prezydent RP Andrzej Duda

W dalszej części swojego przemówienia Prezydent Duda odnosząc się do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej podkreślił, że żołnierze tej formacji będą wykonywali zadanie nie tylko czysto bojowe, ale również będą wspierać polskie społeczeństwo. - To mają być Ci, którzy służą blisko obywatela, to mają być Ci obywatele, którzy służą Rzeczypospolitej w ramach polskiej armii (…). To ma być zbliżenie polskiego wojska do społeczeństwa i zarazem społeczeństwa do polskiej armii – podkreślił Andrzej Duda.

Panowie Generałowie, to są zadania dziejowe w trudnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Rozwój polskiego wojska i wzmacnianie jego potencjału jest dzisiaj nie tylko potrzebą chwili, ale jest właśnie zadaniem dziejowym. Wierzę w to, że Panowie zrealizują to zadanie jak najlepiej. Wierzę w to, że także i my ‒ jako ci, którzy od strony politycznej odpowiadają dzisiaj za polskie wojsko ‒ zrealizujemy je ku chwale Rzeczypospolitej i ku jej potędze

Prezydent RP Andrzej Duda

W uroczystości wzięli udział między innymi Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, szef BBN Paweł Soloch, przedstawiciele kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych. Gen. Wojciechowski został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ z dniem 1 stycznia 2017 roku i zastąpił gen. Marka Tomaszyckiego po upływie trzyletniej kadencji.

nominacje
Fot. ppor. Robert Suchy/ CO MON.

Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1987), Akademii Obrony Narodowej (1995), Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii (2001), Kursu Połączonego Centrum Operacji w Oberammergau w Niemczech (2002) oraz Studium Polityki Obronnej w US Army War College w Carlisle (2008).

W latach 2009-2010 stworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005  r. kierował Sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W 2011 r. Dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym, które w tym czasie uhonorowane zostały przyznaniem przez Ministra Obrony Narodowej tytułu „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. Od 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1703 z 11 sierpnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe Zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ  z dniem 1 listopada 2015 roku.

nominacje
Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.

Gen. bryg. Wiesław Kukuła pełni stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Przed objęciem stanowiska, od 2012 roku sprawował funkcję dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Wcześniej, od 2006 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych na stanowisku szefa wydziału dowodzenia i łączności, szefa wydziału planowania operacyjnego oraz szefa pionu operacyjnego - zastępcy szefa sztabu. Służył również w 1 pułku specjalnym, na bazie którego sformowano JWK, na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu pułku.

Reklama

Komentarze

    Reklama