Reklama

Siły zbrojne

Prezydent upoważniony do podpisania umowy o obiektach NATO w Polsce

Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl.
Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl.

Ustawa upoważniająca prezydenta do ratyfikacji umowy dotyczącej obiektów NATO w Polsce została uchwalona przez sejm.

Za ustawą zagłosowało 425 posłów. Przeciw był jeden, również jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ustawa upoważnia prezydenta do ratyfikacji umowy, która uszczegóławia i uzupełnia umowę o statusie wojsk NATO-SOFA i tzw. protokół paryski o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO.

Umowa reguluje status i sposób funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych NATO na terenie Polski, zarówno tych już istniejących, jak i przewidywanych. Określa prawa i obowiązki personelu wojsk i cywilnego tych dowództw, ich rodzin oraz status pracowników kontraktowych. Umowa została zawarta między rządem RP a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (SACT) i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR). Umowę podpisali 9 lipca podczas szczytu Sojuszu w Warszawie szef MON Antoni Macierewicz oraz najważniejsi dowódcy NATO - gen. Denis Mercier i gen. Curtis Scaparrotti.

Jak wyjaśniało MON, umowę zawarto, by sprostać potrzebie dostosowania sposobu działania dowództw do współczesnych warunków. "Zarówno NATO-SOFA, jak i protokół paryski zostały sformułowane w latach 50., nikt wówczas nie zakładał, że część działań, np. budowlanych czy remontowych, może być realizowana przez podmioty prywatne" – mówił na posiedzeniu sejmowych komisji w połowie listopada wiceminister Wojciech Fałkowski.

Według MON umowa przyspieszy proces tworzenia w Polce struktur dowódczych i innych elementów sojuszniczych sił zbrojnych. Ministerstwo argumentuje także, że umowa otworzy szanse dla miejscowości, w których będą lokowane sojusznicze obiekty i dla tamtejszego rynku pracy.

Umowom o ulokowaniu sojuszniczych obiektów, takich jak np. Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy czy baza amerykańskiego systemu przeciwrakietowego w Redzikowie, towarzyszą umowy o statusie obsługującego ją personelu (status of forces agreement - SOFA), z którymi wiążą się liczne porozumienia wykonawcze.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama