Polski Holding Obronny znów szuka prezesa

12 lutego 2019, 08:55
PHO
Źródło: PHO / Facebook
Reklama

Polski Holding Obronny ogłosił konkurs na prezesa firmy. Kandydaci mogą zgłaszać się do 25 lutego br.

PHO to dawna Grupa Bumar, która kiedyś była najważniejszym podmiotem państwowej zbrojeniówki. Dziś jest jednym z trzech najważniejszych akcjonariusz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należą państwowe spółki sektora obronnego.

W poniedziałek rada nadzorcza PHO rozpoczęła konkurs na prezesa spółki. Ogłoszenie ukazało się zarówno na stronie internetowej firmy, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z ogłoszeniem pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 lutego włącznie w siedzibie spółki w Warszawie. Otwarcie ofert kandydatów nastąpi dzień później – zapowiedziała spółka. Na 27 i 28 lutego zostały zaplanowane rozmowy kwalifikacyjne, przy czym spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu.

Wśród warunków, które powinni spełniać kandydaci są: co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, posiadanie (lub deklaracja poddania się procedurze uzyskania) poświadczenia bezpieczeństwa, które uprawnia do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej "tajne", oraz znajomość języka angielskiego. Kandydat musi złożyć m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Podczas rozmowy w szczególności ma być oceniana wiedza kandydatów o spółce i sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, szczególnie z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w takich spółkach, zasad nadzoru właścicielskiego oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu oraz analiza rynku i konkurencji.

Rada nadzorcza PHO zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Od listopada 2017 r. prezesem PHO był Kazimierz Murawski. Przestał nim być w październiku 2018 r. Wtedy rada nadzorcza spółki oddelegowała jej przewodniczącego Wojciecha Arndta do wykonywania obowiązków prezesa. Tymczasowym członkiem zarządu jest także inny członek rady nadzorczej Robert Góral.

Od czerwca do listopada 2017 r. działalnością PHO kierował Jakub Zacharjasz, sekretarz rady nadzorczej oddelegowany wówczas do zarządu. W radzie nadzorczej zasiada on do dziś. Ponadto, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PHO jest Andrzej Jarema. Arndt, Góral, Jarema i Zacharjasz jako członkowie rady nadzorczej będą teraz oceniać kandydatów na prezesa PHO.

84 proc. akcji PHO należy do Skarbu Państwa, zaś niecałe 16 proc. – do państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

PHO (dawna Grupa Bumar) jest jednym z głównych udziałowców Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PHO ma ok. 31 proc. akcji PGZ. Pozostałe należą do Skarbu Państwa (ok. 40 proc.) i ARP (ok. 29 proc.). Spółki zbrojeniowe należące w przeszłości do PHO są obecnie częścią PGZ.

Nadzór nad PHO i pozostałymi państwowymi spółkami przemysłu obronnego od grudnia 2015 r. sprawuje MON.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Reklama
1234
wtorek, 12 lutego 2019, 13:47

połaczyc z Cenzinem i Cenrexem... dalszy rozwoj i tak juz wyznaczony

MajorMajor
wtorek, 12 lutego 2019, 12:25

Za 2 miliony odprawy mogę wam to poprowadzić z miesiąc, czy dwa. Nie muszę nawet pensji brać - wszystko dla dobra państwa...

Dyktatorek
wtorek, 12 lutego 2019, 11:35

No niestety kompromitacji obecnych władz ciąg dalszy...Ja sie pytam , jak i kto ma podjąć efektywne decyzje w sprawie kierunków i modernizacji Polskiej Armii jak od 3 lat trwa karuzela stanowisk , każdy kto następny przyjdzie, nie zna dnia i godziny kiedy zostanie odwołany , ale odprawa się należy !!! .. później mamy takie kompromitacje jak ze śmigłowcami albo teraz kolejna kompromitacja z programem Homar , nie wspomne już o rozwaleniu Brygady Pancernej w Żaganiu ...a może należy to już nazywać SABOTAŻEM ?

Rzyt
wtorek, 12 lutego 2019, 10:51

Darujcie sobie...sprzedac to CZ może coś z tego zrobią

Tweets Defence24