Polski Holding Obronny szuka prezesa

19 października 2017, 16:22
PHO
Fot. pho.pl.
Reklama

Polski Holding Obronny prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Chętni mogą się zgłaszać do 27 października. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 31 października.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane przed tygodniem na stronie internetowej PHO sp. z o.o. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MON.

Wymagania wobec kandydatów to m.in. ukończenie wyższych studiów, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, niekaralność, pełnia praw publicznych i pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "tajne" (lub deklaracja o poddaniu się stosownej procedurze) i znajomość języka angielskiego. Wśród wymaganych dokumentów jest także oświadczenie lustracyjne.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 27 października na nowy, obowiązujący od września adres PHO (Fort Wola 22 w Warszawie). Tego samego dnia ma nastąpić otwarcie ofert.

Z ogłoszenia wynika, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone 31 października. Termin może się jednak zmienić.

Podczas rozmowy w szczególności ma być oceniana wiedza kandydatów o spółce i sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, szczególnie z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w takich spółkach, zasad nadzoru właścicielskiego oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu oraz analiza rynku i konkurencji.

Zobacz także: MSPO 2017: Kontrakt na rozpoznawcze Żmije

Od sierpnia 2016 r. prezesem PHO był Błażej Wojnicz, który w lutym został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a z dniem 19 kwietnia zrezygnował z kierowania Polskim Holdingiem Obronnym. Od 11 maja PHO kierował Dominik Sawicki jako członek zarządu. Z dniem 26 czerwca zrezygnował ze stanowiska. Obecnie obowiązki prezesa pełni jeden z członków rady nadzorczej Jakub Zacharjasz oddelegowany czasowo do zarządu.

84 proc. akcji PHO należy do Skarbu Państwa, zaś niecałe 16 proc. – do państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

PHO (dawna Grupa Bumar) jest jednym z głównych udziałowców Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ma ponad 30 proc. jej akcji. Pozostałe należą do Skarbu Państwa (ok. 40 proc.) i ARP (ok. 29 proc.). Spółki zbrojeniowe należące w przeszłości do PHO są obecnie częścią PGZ.

Nadzór nad PHO i pozostałymi państwowymi spółkami przemysłu obronnego od grudnia 2015 r. sprawuje MON.

Zobacz także: PHO o kontrakcie na WZT-3 do Indii. "Postępy i pozytywna atmosfera prowadzonych rozmów" [News Defence24.pl]

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
Zerwikaptur
czwartek, 19 października 2017, 16:29

tzn. NIKT poza swoją kliką NIE MA SZANS na by próbować wygrać konkurs !!!

X
czwartek, 19 października 2017, 21:40

Wymagania: 1. Ma być nasz. 2. Patrz p.1

Tweets Defence24