Reklama

Polityka obronna

Polska Policja zacieśnia współpracę z partnerami w Niemczech i Holandii

Fot. Policja
Fot. Policja

Działania policji różnych państw europejskich, z racji specyfiki funkcjonowania państw w ramach UE oraz innych struktur ogólnoeuropejskich (zrzeszających państwa spoza UE), muszą coraz częściej opierać się na zacieśnionej oraz skutecznej współpracy bilateralnej. Polscy policjanci nie są wyjątkiem w tym zakresie i dlatego należy odnotować kolejne przejawy bliskiej kooperacji ze swoimi europejskimi partnerami. Tym razem odnotować trzeba konferencję graniczną, obejmującą relacje Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z Prezydium Policji Landu Brandenburgia oraz udział śląskich policjantów w międzynarodowym, polsko-holenderskim, przedsięwzięciu związanym z przeciwdziałaniem handlu ludźmi.

Polsko-niemiecka współpraca na granicy czyli kolejne już forum „Współpraca bez granic”

W Kostrzynie nad Odrą o specyfice bezpieczeństwa oraz współpracy przy granicy polsko-niemieckiej debatowali policjanci z Polski oraz Niemiec. Zorganizowana tam konferencja graniczna, w założeniach twórców miała stać się forum wymiany koncepcji oraz podsumowania wspólnych inicjatyw podjętych już w celu zapewniania bezpieczeństwa regionalnego. Jest to już, de facto, wydarzenie cykliczne i podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Prezydium Policji Landy Brandenburgia zdecydowała się na dwudniową (29-30 listopada), międzynarodową konferencję graniczną - „Współpraca bez granic”.

Ostatecznie w samej konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele polskiej i niemieckiej Policji, osoby reprezentujące władze państwowe oraz samorządowe, a także instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – Ambasador RP w Niemczech, Karl-Heinz Schröter – Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Landu Brendenburgia, Waldemar Gredka - Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Gospodarzami wydarzenia byli: insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgii.

Czytaj też: Berlińska policja z pojazdem opancerzonym [WIDEO]

Współpraca między policją z Polski i Niemiec trwa już 26 lat. W ramach niej funkcjonariusze współdziałają na zasadach partnerstwa dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w obu krajach, a także zwalczają przejawy przestępczości przygranicznej i transgranicznej. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. Ponadto policjanci szkolą się w znajomości języka niemieckiego i polskiego oraz przepisów prawa obu krajów. „Sercem” wspólnych działań jest bez wątpienia Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, w którym codzienną służbę poza policjantami pełnią także celnicy i strażnicy graniczni.

Polscy i holenderscy policjanci przeciwko handlarzom ludźmi

Handel ludźmi jest jednym z kluczowych wyzwań dla policji w całej Europie i często obejmuje swoim zasięgiem terytoria różnych państw. Wobec tego trzeba zauważyć, że delegacja śląskich policjantów zakończyła niedawno udział w międzynarodowym, polsko-holenderskim, przedsięwzięciu związanym z przeciwdziałaniem tego rodzaju procederowi. W tym roku odbyły się dwie wizyty w Regionie West-Friesland.

Policja holenderska prowadzi działania ukierunkowane na przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Jednym z celów takiej inicjatywy jest pomoc tzw. migrantom zarobkowym, w tym ludności polskiej zamieszkującej i pracującej w Holandii. W ramach przedsięwzięcia, policja holenderska zaprosiła do współpracy policjantów garnizonu śląskiego, którzy wspólnie z nimi realizują zamierzenia. 

Czytaj też: Trzy nowe śmigłowce dla Policji

Jednym z podstawowych zadań śląskich policjantów w czasie wizyty były spotkania z Polakami pracującymi w Holandii, podczas których poruszano zagadnienia prewencji kryminalnej. Wspólnie z policją holenderską oraz przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, mundurowi sprawdzali także warunki socjalno-bytowe oraz dokumentację związaną z zatrudnieniem, a także weryfikowali czy któraś z osób nie padła ofiarą wyzysku pracowniczego. Ponadto funkcjonariusze informowali gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz pomagali w kontaktach z lokalnymi władzami. 

Źródło: Policja

Reklama

Komentarze (2)

 1. rozczochrany

  W obecnej sytuacji w Europie Polska powinna wystąpić za strefy Schengen i wprowadzić przejścia graniczne obsługiwane przez celników na granicy z Niemcami oraz patrole graniczne. I nie było by tematu.

  1. Veratio

   Bo jak wiadomo przemyt znika po wprowadzeniu przejść granicznych. Tak jak po otwarciu posterunku policji wszelka przestępczość rozpływa się jak śnieg na wiosnę.

 2. rozczochrany

  Ciekawy jestem czy polska policja może ścigać przestępców na terenie Niemiec jeśli ci przejadą przez granicę, albo dokonywać na terenie Niemiec kontroli drogowych, bo w druga stronę były takie akcje. Więc powinna być wzajemność w relacjach.

  1. MO

   Tylko, że zawsze ścigani uciekają w kierunku wschodnim a nie odwrotnie.

  2. Sanczo

   Mogą. Wynika to z przepisów strefy Schengen dot. np. pościgu transgranicznego. Kilka takich akcji było już w różne strony np. z Czechami.

  3. Max Mad

   Mogą ścigać, istnieje przepis pościgu transgranicznego. Radiowóz ściga podejrzanego aż pościg przejmie jednostka policji z innego kraju.

Reklama