Reklama

Polityka obronna

Wojsko rośnie mimo pandemii. Coraz większe zaliczki na sprzęt [RELACJA]

Fot. MON
Fot. MON

Podkomisja Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zaaprobowała realizację budżetu MON za rok 2020. Pomimo wynikających z pandemii ograniczeń udało się go w dużej mierze zrealizować.

W imieniu szefa MON wydatki referował wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Jak poinformował planowane dochody MON wyniosły 401,8 mln PLN a realizacja wyniosła aż 122,8 proc. planu czyli 493,4 mln PLN. Był to znaczny postęp w porównaniu do roku poprzedniego kiedy przychodu MON były mniejsze o 302 mln PLN.

O wiele ważniejszy był oczywiście budżet, który zaplanowano w kwocie 51,79 mld PLN. Z sumy tej 2,67 mld PLN przeznaczono na dotacje i subwencje; 8,966 mld PLN na świadczenia, 23,44 mld na wydatki bieżące i 16,806 mld PLN na wydatki majątkowe. Ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok planowany budżet MON został powiększony o dodatkowe 3 mld PLN, a pieniądze te w całości zostały doliczone do wydatków majątkowych, a dokładnie na modernizacje techniczną Sił Zbrojnych RP.

Reklama
Reklama

Na koniec 2020 roku udało się zrealizować budżet w kwocie 51,403 mld PLN co oznacza realizację 99,1 proc planu. Z niewykorzystanych pieniędzy tylko 52 mln wróciło do ogólnej puli ze względu na to, że nie zostały pobrane przez dysponenta, bądź zwrócił je z różnych przyczyn. Pozostałe niemal 400 mln PLN zostało zaklasyfikowanych jako wydatki niewygasające i nie przepadły tylko zostały przeniesione na wydatki roku bieżącego. Większość z tych środków dotyczyła opóźnionych modernizacji czołgów T-72 do wersji M1R.

Dodatkowymi źródłami finansowania był fundusz modernizacji SZ RP i środki pozyskane przez Agencję Mienia Wojskowego o wartości łącznie 3 mld 173,6 mln PLN (w tym 3 mld ze wspomnianej doliczonej kwoty na wydatki majątkowe)  z czego 15,6 mln PLN pozyskała AMW.

Prawie 26% z całego budżetu wydatków - 13,35 mld PLN – wydano na modernizację techniczną, a łącznie 16,59 mld PLN na wydatki majątkowe. Zwalczanie pandemii, w którą zaangażowany być silnie MON, kosztowało 234,7 mln PLN.

Skurkiewicz przytoczył też dane dotyczące liczebności żołnierzy zawodowych. Na koniec ubiegłego roku było ich 110 100 z czego przyjęto do służby w ubiegłym roku 7529 nowych żołnierzy, a odeszło 5133. Pracowników cywilnych WP w 2020 było 44 869. Jak ocenił przewodniczący podkomisji poseł Michał Jach, wzrost liczebności SZ RP pomimo trudności w prowadzeniu szkoleń i innych przedsięwzięć w tym roku pozwala na patrzenie w przyszłość.

Głos zabrał następnie przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, który poinformował, że jego instytucja poddała kontroli 20,6 proc. wydatków MON i kontrola nie wykazała niecelowego ani niegospodarnego wydawania środków. NIK pozytywnie zaopiniował też sprawozdania finansowe MON. Zauważono też, że MON wykonał uwagi Izby z lat poprzednich, odnoszące się do zaległości w sprawozdaniach. Zmniejszyły się one o 9 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Zgodnie z sugestią NIK MON wyodrębniło także komórkę audytu wewnętrznego. Uregulowana została też kwestia finansowania dróg samorządowych.

Ciekawą informacją była kwota zaliczek na sprzęt dla sił zbrojnych, a za którą MON był krytykowany w roku ubiegłym. Po roku 2020 zwiększyła się ona do ponad 28,6 mld PLN, a zatem jest ona ponad dwukrotnie większa niż roczne wydatki na modernizację techniczną. Wzrost w stosunku do 2019 roku wyniósł 7,4 mld PLN czyli 35 proc. stanu pod koniec 2019 roku. Na posiedzeniu nie podano skąd wziął się ten wzrost, ale przyczyną może być chociażby wpłacenie niemal 2 mld PLN na program Harpia, który dostaw doczeka się dopiero w roku 2025 oraz zapewne program Wisła.

Przedstawiciel NIK nie krytykował jednak zwiększenia się ilości tych niezrealizowanych jeszcze zaliczek. Wskazał, że spośród wspomnianych 28,6 mld PLN aż 16,6 mld PLN stanowią zaliczki w programach Wisła i właśnie Harpia. Dodał też, że w 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia zdołał rozliczyć efektami rzeczowymi niemal 7 mld PLN.

Na koniec podkomisja pozytywnie zaopiniowała Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie  z wykonania budżetu przy pięciu głosach za i jednym wstrzymującym się.

Reklama

Komentarze

    Reklama