Polityka obronna

Więcej pieniędzy na obronę. 6 mld jeszcze w tym roku

F-35. Fot. USAF
F-35. Fot. USAF

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w ramach przygotowywanej nowelizacji budżetu wydatki na obronę narodową mają zostać zwiększone o 6,3 mld zł, czyli o 12,2 proc. Oznacza to, że ich udział w PKB może oscylować wokół 2,4 proc, lub nawet przekroczyć tę wartość.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, „Wydatki na obronę narodową zaplanowane w wysokości 51,8 mld zł zostaną zwiększone o 6,3 mld zł, tj. do kwoty 58,1 mld zł (wzrost o 12,2%). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych wojska”.

Tegoroczny budżet obronny został zaplanowany w kwocie 51,8 mld zł, co miało stanowić 2,2 proc. PKB zgodnie z ustawą budżetową. Zgodnie z projektem jej nowelizacji kwota ta ma być zwiększona aż o 6,3 mld zł, do 58,1 mld zł.

Projekt nowelizacji budżetu został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie trafi do parlamentu. Zakłada on znacznie wyższe dochody budżetu (484 mld zł w stosunku do 404,5 mld zł), z uwagi na korzystniejszą niż przewidywano sytuację gospodarczą. Umożliwi to zwiększenie wydatków o 37 mld zł, natomiast pozostałe „dodatkowe” dochody przeznaczone będą na redukcję deficytu budżetowego, który wyniesie 40,4 mld zł.

Na podobne rozwiązanie rząd decyduje się już po raz kolejny. W 2018 roku wydatki na obronę zwiększono, by utrzymać zakładany wskaźnik 2 proc. PKB przy szybszym niż zakładano wzroście gospodarczym. Dzięki temu 1,6 mld złotych trafiło na system Wisła. W 2020 roku, w ramach szerokiej nowelizacji budżetu, zwiększono wydatki z 49,9 do 52,9 mld zł, dodatkowe pieniądze trafiły również na system Wisła.

Reklama
Reklama

W ubiegłym roku stanowiło to swego rodzaju zabezpieczenie przed oczekiwanym, z uwagi na pandemię, spowolnieniem wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. W br., biorąc pod uwagę przewidywane przyspieszenie wzrostu PKB (z 4,0 do 4,9 proc.), finansowanie obronności zostanie znacząco zwiększone, również pod kątem udziału w PKB. Biorąc pod uwagę tak znaczny wzrost wydatków, można oszacować, że ich udział w PKB przekroczy 2,4 proc i może wynieść – w przybliżeniu – nawet 2,44 proc.

Na razie resort finansów nie informował, na co mogą zostać przeznaczone dodatkowe środki na obronę narodową, planowane w ramach nowelizacji budżetu. Niewykluczone, że ich wydatkowanie zależeć będzie od umów, jakie uda się zawrzeć do końca roku, lub też – ewentualnie – w pierwszych miesiącach roku przyszłego, jeśli trafią one do puli tzw. wydatków niewygasających.

Komentarze