Polityka obronna

Więcej pieniędzy na armię. Sejm przyjął nowelizację budżetu i odrzucił propozycje cięć

Fot. st. szer. Michał Chudziński via 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Fot. st. szer. Michał Chudziński via 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana

Sejm w głosowaniu przyjął nowelizację ustawy budżetowej, zwiększającej wydatki obronne o 3 mld zł w stosunku do pierwotnego projektu na 2020 rok. Odrzucono poprawki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, domagających się redukcji budżetu.

Przyjęty przez Sejm projekt tegorocznego budżetu zakłada zwiększenie wydatków na obronę narodową o 3 mld zł, więc łączna pula pieniędzy do dyspozycji resortu obrony zwiększy się z 49,9 do 52,9 mld zł. Co istotne, dodatkowe środki zasilą Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Jego konstrukcja powoduje, że będą mogły zostać wydane na cele związane z poprawą wyposażenia polskiej armii nawet, gdyby nie wykorzystano ich w roku budżetowym.

Zwiększeniu wydatków obronnych sprzeciwiały się Lewica i Koalicja Obywatelska, które zgłosiły poprawki mające obniżyć budżet obronny. Lewica chciała przeniesienia 4 mld z obrony narodowej na subwencję dla gmin rekompensującą utratę dochodów, a w ramach innej poprawki 3 mld – na ochronę zdrowia. Z kolei klub Koalicji Obywatelskiej chciał przeniesienia 2 mld zł z obrony narodowej na ochronę zdrowia, a 3 mld – na subwencję oświatową. Wszystkie te poprawki zostały jednak odrzucone w głosowaniach.

Sejm przyjął nowelizację ustawy budżetowej przy 232 głosach za (231 posłów Zjednoczonej Prawicy oraz jeden poseł Lewicy), 218 przeciw i jednym wstrzymującym się. Nowelizacja została uznana za niezbędną, biorąc pod uwagę skutki pandemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia dochodów budżetu oraz zwiększenia wydatków. Będzie się to wiązało z podwyższeniem deficytu budżetowego do łącznie 109,3 mld zł.

Ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Po jej rozpatrzeniu przez Senat i wniesieniu ewentualnych poprawek wróci do Sejmu, który zdecyduje o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu proponowanych zmian i tym samym ostatecznym kształcie ustawy.

Przeznaczenie dodatkowych 3 mld zł na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych to znaczące wsparcie dla finansowania modernizacji armii, a także przemysłu obronnego. Wyłączenie tej kwoty z budżetu mogłoby utrudnić realizację pilnych zadań modernizacyjnych w najbliższej perspektywie czasowej.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.