Reklama

Polityka obronna

USA krajem-gościem Warsaw Security Forum [Defence24 TV]

Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w rozmowie z Defence24 TV mówi o tegorocznej edycji Warsaw Security Forum. Podkreśla, że tematyka wydarzenia wykracza poza aspekty militarne, a krajem-gościem w tym roku są Stany Zjednoczone. 

Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego mówi o organizacji Warsaw Security Forum. Krajem-gościem tegorocznej edycji są Stany Zjednoczone, w związku z czym obszernie omawiane są tematy związane ze współpracą transatlantycką, opartą o filar bezpieczeństwa pomiędzy Europą i USA. Z tego też powodu w tegorocznym forum uczestniczy wyjątkowo liczna reprezentacja amerykańska, na czele z delegacją Kongresu USA, a w panelach bierze udział szereg amerykańskich ekspertów, w tym wojskowych.

Zbigniew Pisarski mówi również o pewnych założeniach, przyświecających organizacji WSF. W trakcie forum bezpieczeństwo jest traktowane szeroko - nie jest ograniczone jedynie do tematyki militarnej. Zdaniem prezesa Pisarskiego działania militarne są bowiem ostatnią formą utraty bezpieczeństwa, wskazują na porażkę wspólnoty międzynarodowej, jeśli chodzi o zapewnienie pokoju. Dlatego też Forum obejmuje szereg innych obszarów rywalizacji - finansowy, energetyczny, cyberbezpieczeństwo, aspekty edukacyjne i relacje międzyludzkie.

Dbamy o to, aby na Forum tematyka była dość szeroka, ale odpowiadała przede wszystkim temu, gdzie w danym roku, okresie największe porażki ponosi wspólnota międzynarodowa, jeżeli chodzi o ochronę bezpieczeństwa.

Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Prezes Pisarski wspomina w tym kontekście o największej wrażliwości współczesnych społeczeństw, czyli tzw. miękkim bezpieczeństwie, z czym związane jest pojęcie wojny nowej generacji, która nie zaczyna się od konfrontacji militarnej, tylko od walki wywiadów, wojny informacyjnej i  wpływania na nastroje społeczne. Jego zdaniem to właśnie te obszary są obecnie najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o państwa wspólnoty "liberalnej", podatne na rożnego rodzaju działania destabilizacyjne ze strony tych podmiotów, które nie są ograniczone normami międzynarodowymi lub ich nie przestrzegają.

Ostatnia część wypowiedzi poświęcona jest wyzwaniom na polu bezpieczeństwa, przed jakimi stoi Polska. Zdaniem prezesa Pisarskiego większość tego typu zagrożeń dla Polski leży obecnie na Wschodzie - przy czym Wschód ten to już nie tylko Rosja, lecz również Chiny, aktywnie działające na terenie naszego państwa i starające się wywierać wpływy w różnego rodzaju dziedzinach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 

Reklama

Komentarze

    Reklama