Reklama

Polityka obronna

Ukraina: armia będzie liczniejsza?

Fot. mil.gov.ua
Fot. mil.gov.ua

Projekt ustawy złożony  przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego zakłada zwiększenie liczebności sił zbrojnych tego kraju o 11 tys. żołnierzy. Jest to projekt powiązany z nową ustawą „O podstawach narodowego oporu”, której elementem jest m. in. powołanie wojsk Obrony Terytorialnej.

Prezydetn Zełeński złożył oba projekty ustaw jako element kompleksowego planu usprawnienia organizacji i funkcjonowania nie tylko Sił Zbrojnych Ukrainy, ale całego systemu obrony i ruchu oporu w przypadku zajęcia części terytorium kraju przez przeciwnika. Projekty dotyczą organizacji m. in. wojsk Obrony Terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych opartego o służbę ochotniczą oraz rezerwistów. Jest to element wdrażania Strategii Bezpieczeństwa Wojennego Ukrainy uchwalonej na początku 2020 roku.

Zgodnie z projektem prezydenckiej ustawy liczebność sił zbrojnych miałaby być zwiększona do nieprzekraczalnej liczby 261 tys. w tym 215 tys. żołnierzy pełniących służbę. Dotąd maksymalna liczebność wynosiła 250 tys. Decyzja ta jest oceniana pozytywnie, gdyż liczebność zgodna z ustawą z 2014 roku nie pozwalała na pełne skadrowanie obecnie funkcjonujących jednostek. Obecnie możliwa będzie reorganizacja lepiej dopasowana do nowej struktury zadań i funkcjonowania Sił Zbrojnych Ukrainy.

Oprócz zwiększenia liczebności prezydent Zełeński już wcześniej zgłaszał propozycje zmian w strukturze i skadrowaniu, które nie zawsze spotykały się z pozytywną reakcją. Na przykład głównodowodzący SZU gen. Rusłan Chomczuk odmówił zwiększenia liczby etatów kucharzy, co miało pozwolić na rezygnację z outsourceingu żywienia w jednostkach. Planowana jest również redukcja i reorganizacja zespołów muzycznych oraz sportowych funkcjonujących przy sztabach i dowództwach.

Natomiast 21 maja 2021 roku parlament przyjął ustawę „O Duszpasterstwie Wojskowym” której efektem będzie stworzenie Duszpasterstwa Wojskowego jako odrębnej struktury w ramach sił zbrojnych liczącej około 5 tys. etatów. W ustawie ustalono iż liczba kapelanów nie może być niższa niż 0,2% liczebności danej formacji. Określono też prawnie ich obowiązki oraz inne funkcjonalności. Celem jest zapewnienie wolności wyznania i wsparcia duchowego żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (1)

  1. Dropik

    ile u nas orkiestr ? ponoć 17, do tego Pułk Reprezentacyjny jakby nie starczyła Kompania, okręty które nie nadają się do niczego i wiele innych zbędnych formacji i etatów. Spokojnie by z 10 tys etatów wykroił.

Reklama