Reklama

Polityka obronna

Sejm uchwalił budżet na 2021 r. Utrzymano 2,2 proc. PKB dla MON

Fot. Maciej Szopa/Defence24
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2021 r. z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, jednak żadna z nich nie dotyczyła zmian środków przeznaczonych dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Za uchwaleniem budżetu zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a 1 poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie poparł wniosku KO o odrzucenie budżetu w całości.

Sejm do rozpatrzenia miał niemal 900 poprawek, ponad 600 wniosków mniejszości (poprawek zgłoszonych po pierwszym czytaniu odrzuconych przez komisję finansów publicznych) i prawie 280 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Ostatecznie przychylił się do wniosku zakładającego łączne głosowanie nad poprawkami, które uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów i łączne nad poprawkami, które otrzymały opinię negatywną tej komisji i wnioskami mniejszości w związku z czym zamiast maksymalnie 882 przewidzianych głosowań, posłowie uporali się z budżetem w czterech głosowaniach.

Reklama
Reklama

Sejm zdecydował się na wprowadzenie kilkunastu poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, które w środę uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów publicznych.

Przypomnijmy, że projekt uchwalonego budżetu zakładał nakłady na obronność na poziomie 51,8 mld zł, co stanowi 2,2 proc. PKB przewidywanego na przyszły rok. Z tej kwoty 30,4 proc., czyli 15,78 mld zł przeznaczone zostało na wydatki majątkowe. Z kolei na prace B+R – zgodnie z ustawowym wymogiem – przeznaczono 2,5 proc. nakładów, czyli 1,3 mld zł.

 Pula funduszy została podzielona w następujący sposób:

 • 51,18 mld zł będzie wydanych w części obrona narodowa;
 • 445,8 mln zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa (np. Program Mobilizacji Gospodarki i Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych);
 • 205,7 mln zł to wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe.

Jeśli chodzi o stosunkowo największą pulę, czyli wydatki w części obrona narodowa, została ona podzielona w następujący sposób:

 • 15,64 mld zł to wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO;
 • 12,39 mld zł stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia oraz świadczenia relacjonowane do uposażeń dla żołnierzy i pracowników cywilnych;
 • 9,58 mld zł to wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności;
 • 7,77 mld zł to emerytury i renty dla żołnierzy i funkcjonariuszy;
 • 1,84 mld zł zakwalifikowano jako pozostałe wydatki bieżące;
 • 1,83 mld zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 • 2,14 mld zł zostanie przeznaczone na dotacje i subwencje na zadania związane z obronnością.

Budżet obronny z 2021 roku będzie pierwszym, zakładającym udział wydatków na poziomie 2,2 proc. PKB roku bieżącego, co jest zgodne z nowelizacją ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz ich finansowaniu, przyjętą w 2017 roku. Ta nowelizacja zakładała stopniowy wzrost wydatków na obronę – od 2,1 proc. PKB w roku bieżącym do 2,5 proc. PKB w roku 2030.

Nie ulega wątpliwości, że budżet na 2021 rok będzie przedmiotem wnikliwych analiz i prac senatorów. Jednak można założyć, że wprowadzone w nim przez Senat zmiany zostaną w większości odrzucone przez Sejm. Tak więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że budżety MON na przyszły rok nie ulegnie zmianie.

PAP/Defence24

Reklama

Komentarze

  Reklama