Polityka obronna

Pierwsza z 45 strzelnic współfinansowanych przez MON oddana do użytku

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. ACM.
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. ACM.

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej prowadzących od 13 lat klasy wojskowe 1 października otrzymali do użytku pierwszą z 45 strzelnic dofinansowaną ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Strzelnica, która została zainstalowana w Zespole Szkół Rolniczych, gdzie uczą się kadeci, stanie się nowoczesnym wsparciem uczniów podczas szkolenia strzeleckiego przewidzianego w programie nauczania klas wojskowych. W zorganizowanym 1 października 2021 roku inauguracyjnym pokazie, podczas którego szkoła dokonała prezentacji systemu, wziął udział pełnomocnik MON – dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak. Otwarciu strzelnicy towarzyszyła uroczystość ślubowania uczniów klas realizujących ministerialny program Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Wirtualna strzelnica to multimedialny, przenośny strzelecki system szkolno-treningowy tworzony na bazie doświadczeń Sił Zbrojnych. System pozwala uczyć m.in. manualnej obsługi broni, celowania z wykorzystaniem celowników mechanicznych i kolimatorów oraz prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i odległości do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności. Całkowita wartość projektu wyniosła 150 tys. zł, z czego dofinansowanie MON to aż 120 tys. zł. Brakujące 30 tysięcy dołożył powiat średzki jako przewidziany w umowie wkład własny.

Powiat średzki znalazł się w gronie 45 beneficjentów, którym Ministerstwo przyznało dofinansowanie na budowę tego typu strzelnic. Ogłoszony marcu konkurs ofert przewiduje utworzenie strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem na potrzeby organizowania szkolenia strzeleckiego – w tym w szczególności dla uczniów klas wojskowych i organizacji proobronnych. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji, których łączna suma wyniosła blisko 6 milionów złotych. Na wykonanie umowy z MON samorządy mają czas do końca tego roku.

Konkurs ofert na strzelnicę wirtualną jest częścią programu „Strzelnica w Powiecie” – w jego ramach można też pozyskać dotację na budowę innych rodzajów strzelnic, np. pneumatycznych czy klasycznych wielkogabarytowych. Tych ostatnich typów strzelnic dotyczy wciąż aktualny konkurs, na który oferty można zgłaszać do 15 grudnia. Szczegóły znajdują się na stronie: Konkurs Ofert "Strzelnica w powiecie 2022".

Reklama
Reklama

Jak się okazało, to była kolejna w ciągu ostatniego roku forma wsparcia materialnego MON dla klas wojskowych w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. W grudniu 2020 roku klasy realizujące IV edycję programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych otrzymały pakiety umundurowania, a w maju br. klasy z programu Oddziały Przygotowania Wojskowego zostały wyposażone przez MON w pakiety umundurowania oraz zestaw wyposażenia specjalistycznego m.in. kamizelki taktyczne, sprzęt do nauki pierwszej pomocy, komplety do zajęć ze sportów walki, broń na bazie systemu kałasznikowa.

Szkoła w Środzie znajduje się w gronie 200 szkół realizujących ministerialne programy. To Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Oddziały Przygotowania Wojskowego i debiutujący w tym roku szkolnym Program „CYBER.MIL z klasą”. Łącznie we wszystkich programach w nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło ponad 15 tys. kadetów uczących się w 630 klasach. Wszystkie projekty edukacyjne podobnie jak program „Strzelnica w Powiecie” koordynuje Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Komentarze