Polityka obronna

NATO: Polska wydała na obronę 1,99 proc. PKB w 2017 roku

FOT. NATO.
FOT. NATO.

Według raportu sporządzonego przez Sojusz tylko cztery kraje członkowskie spełniły w 2017 roku wymóg co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Polska zgodnie z wstępnymi danymi NATO wydała na obronę w ubiegłym roku 1,99 proc. PKB. Większość krajów sojuszniczych pozostaje daleko od wymaganego poziomu 2 proc. PKB na obronę, choć wydatki powoli rosną.

Według obliczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego nasz kraj wydał na obronność w ubiegłym roku 1.99 proc. PKB. Choć wydatki w 2017 roku były wyższe o 4,18 proc. niż w 2016 roku, silny wzrost gospodarczy sprawił, że w relacji do PKB udział wydatków obronnych spadł minimalnie poniżej progu 2 proc. PKB.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacją Sojuszu dane za 2017 rok są szacunkowe. We wcześniejszych latach po aneksji Krymu wskaźnik ten wynosił według NATO odpowiednio: 1,85 proc. w 2014 roku, 2,22 proc. w 2015 roku (z uwagi na płatności za samoloty F-16), 2,00 proc. w roku 2016. 

Warto zwrócić uwagę, że Polska znalazła się bardzo blisko kryterium wydatków NATO, ale tym razem nie przekroczyła go. Do ubiegłego roku wskaźnik 2 proc. PKB jako minimalny poziom wydatków obronnych był w naszym kraju obliczany w odniesieniu do produktu krajowego brutto nie z bieżącego, a z ubiegłego roku. W ustawie budżetowej na 2017 rok został on zapisany na poziomie łącznie 2,01 proc. PKB, uwzględniając dodatkowe środki na zakup samolotów VIP. Metodologia NATO odnosi się natomiast do roku bieżącego.

Znowelizowana ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych przyjęta w ubiegłym roku zakłada, że wydatki obronne będą planowane w wysokości 2 proc. PKB na rok bieżący w latach 2018-2019 (zgodnie z metodologią NATO). Potem mają one stopniowo rosnąć, od 2,1 proc. PKB w roku 2020 do 2,5 proc. PKB w roku 2030.

Z raportu Sojuszu Północnoatlantyckiego wynika, że w ubiegłym roku natowski wymóg wydatków spełniły: Grecja (2,36 proc. PKB), Wielka Brytania (2,12 proc. PKB), Estonia (2,08 proc. PKB) oraz Stany Zjednoczone (3,57 proc. PKB). Całe NATO wydało na obronność 2,42 proc. połączonego PKB krajów sojuszniczych.

Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika było możliwe jednak tylko dzięki dużemu zaangażowaniu USA. Średnia dla europejskich krajów NATO to zaledwie 1,46 proc. PKB. W komunikacie NATO stwierdzono, że ogółem wydatki na obronę zwiększyły się o około 5 procent, i był to kolejny rok wzrostu nakładów. Z drugiej strony większość krajów sojuszniczych jest nadal daleko od spełniania kryterium 2 proc. PKB na obronę narodową. 

Największe wzrosty w wydatkach odnotowano w Rumunii (ponad 34 proc. w 2017 roku porównując do roku 2016), Bułgarii (ponad 26 proc.), na Łotwie (prawie 26 proc.) i Litwie (20,7 proc.). Poza Bułgarią wszystkie wymienione państwa prawdopodobnie osiągną 2 proc. PKB na obronę w roku 2018.

Polska zwiększyła wydatki na obronność w tym samym czasie o 4,18 proc. Jedynie trzy kraje Sojuszu nieznacznie zmniejszyły wydatki: Belgia (-0,73 proc.), Grecja (-0,60 proc.) oraz Wielka Brytania (-0,12 proc.). NATO definiuje swoje wydatki obronne jako płatności dokonywane przez kraje członkowskie w danym roku z wyłącznym przeznaczeniem na siły zbrojne, zarówno własne jak i siły Sojuszu.

PAP/JP

Komentarze