Polityka obronna

Modernizacja, logistyka i budżet pod lupą posłów

Fot. Jacek Siminski
Fot. Jacek Siminski

Modernizacja Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych, system logistyczny oraz sport w Wojsku Polskim - to tylko część z zagadnień, którymi w nadchodzących miesiącach będzie się zajmować Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej (SKON) na posiedzeniu rozpatrzyła i zaakceptowała plan prac na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. 

Zgodnie z jego treścią, Komisja zajmie się następującymi kwestiami:

styczniu przewidziano rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Wspomniane w planie posiedzenie już się odbyło - sprawozdanie zostało przyjęte we wtorek 19 stycznia, a 21 stycznia Sejm zaakceptował projekt ustawy w tej sprawie.

lutym na pierwszym z posiedzeń zaplanowano rozpatrzenie informacji na temat stanu sportu w Siłach Zbrojnych RP i funkcjonowania Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego oraz stanu realizacji programu „Strzelnica w powiecie”. Na drugim ze spotkań MON i MSZ przedstawią informację na temat pobytu wojsk amerykańskich i sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowanych na ich potrzeby inwestycjach wojskowych.

marcu posłowie pochylą się nad informacją MON w sprawie funkcjonowania wojskowej służby zdrowia oraz wniosków i doświadczeń z walki z epidemią COVID-19. Na drugim z marcowych posiedzeń planowana jest informacja resortu obrony dotycząca stanu Marynarki Wojennej, jej zdolności do wykonywania zadań oraz planowanej modernizacji technicznej.

kwietniu planowane są aż trzy posiedzenia. Na pierwszym parlamentarzyści zapoznają się z informacją MON na temat Sił Powietrznych, ich zdolności do wykonywania zadań oraz planowanej modernizacji technicznej. Na kolejnym MON i MSZ przedstawią informację w sprawie inicjatyw obronnych realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz wojskowej współpracy regionalnej. Wreszcie, trzecie spotkanie poświęcone będzie funkcjonowaniu i planom rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz stanowi realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP prowadzonych z udziałem krajowego przemysłu.

maju posłowie rozpatrzą informacje MON na temat stanu logistyki wojskowej w Polsce, stanu stanu organizacyjnego i infrastruktury poszczególnych Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Na kolejnym posiedzeniu w tym samym miesiącu MON przedstawi informację dotyczącą udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami państwa.

Na pierwszym posiedzeniu w czerwcu przewidziane jest rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej na temat polityki kadrowej w Siłach Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozwoju poszczególnych korpusów. Na drugim, w którym obok MON informację będzie przedstawiał prezes NIK, komisja rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z analizą NIK w zakresie działania komisji (obrony narodowej). Posłowie będą również rozpatrywać sprawozdanie z działalności Departamentu Obrony Narodowej Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r.

Lipiec zapowiada się szczególnie interesująco, odbędą się aż trzy posiedzenia SKON. Pierwsze będzie poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Obrony Narodowej na temat stanu bezpieczeństwa obiektów, sprzętu wojskowego oraz personelu jednostek wojskowych w związku z rozwojem zdolności bezzałogowych statków powietrznych oraz na temat funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego. Drugie spotkanie posłów ma mieć na celu rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej na temat funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i unormowań prawnych dotyczących żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Wreszcie, na trzecim MON przedstawi informację na temat stanu realizacji programów Wisła i Narew.

W czasie dyskusji poprzedzającej głosowanie wystąpił poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceszef MON w rządzie PO-PSL Czesław Mroczek, który skrytykował ogólne zasady panujące w pracach SKON. W jego ocenie organ ten nie spełnia funkcji kontrolnej wobec MON. Mroczek wskazał sytuacje, w których szef MON decydował o tym o czym ma być mowa na komisji, a ta przecież powinna kontrolować właśnie jego prace. „To nie MON ma dyktować komisji czym ma się zajmować” – podkreślił.

Jak mówił Czesław Mroczek plany te są przyjmowane, a potem i tak dowolnie zmieniane w trakcie roku. Wskazał, że w ten sposób w ubiegłym roku wypadł m.in. punkt dotyczący stanu Sił Powietrznych, który nosi na ten rok numer szósty. Wyraził jednocześnie zadowolenie, iż taki punkt znajduje się w planie prac na pierwsze półrocze tego roku. Zgłosił też wniosek o zamianę miejscami tych prac z lutowym posiedzeniem na temat sportu (nr. 2) w Siłach Zbrojnych RP, który jest jego zdaniem mniej ważny.

Reklama
Reklama

Mroczek wnioskował też o złożenie dezyderatu do przewodniczącego rady ministrów ws. prac Komisji Smoleńskiej. Jak powiedział, jej przewodniczący Antoni Macierewicz jeszcze w lipcu deklarował, że sporządzony przez nią raport jest praktycznie ukończony i lada chwila miał on ujrzeć światło dzienne, a nic takiego się nie stało. W tych wnioskach posła Mroczka poparł poseł Maciej Lasek, także z Koalicji Obywatelskiej.

Oba wnioski zostały poddane do głosowania i nie zostały przyjęte. Z kolei przygotowany wcześniej plan pracy został przyjęty przez komisję.

Komentarze