Polityka obronna

Kazachstan: Rosja mobilizuje lotnictwo transportowe, "desant" na czele misji

Dowódca sil pokojowych w Kazachstanie gen. płk Andriej Sierdjukow
Fot. Ministerstwo Obrony Rosji

Trwa operacja przerzucania tzw. „sił pokojowych" do Kazachstanu, którą zorganizowały państwa wchodzące w skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym czyli Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosję i Tadżykistan. Oczywiście główny ciężar działań spadł na Rosję, a dowódcą sił pokojowych został rosyjski dowódca Wojsk Powietrzno-Desantowych gen. płk Andriej Sierdjukow.

Operacja rozpoczęła się rano 6 stycznia od przerzucenia pojedynczymi samolotami An-124 i Ił-76 pierwszych grup żołnierzy z 38.Gwardyjskiej Brygady Dowodzenia (JW nr 54164) z Miedwieżi Oziera k. Moskwy oraz 45.Samodzilenej Gwardyjskiej Brygady Specjalnego Przeznaczenia (JW nr 28337) z Kubinki k. Moskwy. Mieli oni na celu utworzenie zalążków wysuniętych stanowisk dowodzenia. Przewieziono również stację walki radioelektronicznej, mogącą m. in. zakłócać łączność radiową i komórkową.

W godzinach popołudniowych utworzono most powietrzny Rosja-Kazachstan w celu przerzutu rosyjskich spadochroniarzy oraz żołnierzy z innych państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W tym celu jest używanych 70 samolotów Ił-76 i 5 samolotów An-124. Jeśli dane te są prawdziwe, jest to ogromny wysiłek rosyjskiego Dowództwa Lotnictwa Wojenno-Transportowego, ponieważ dysponuje ono około 100 samolotami Ił-76 i około 5 samolotami An-124. Oznaczałoby to, iż Rosjanie praktycznie natychmiast potrafili uruchomić trzy czwarte sił swojego lotnictwa transportowego. Samoloty te należą do siedmiu pułków wchodzących w skład:

  • 12.Gwardyjskiej Mgińskiej Dywizji Lotnictwa Wojenno-Transportowego (JW nr 21350) w Iwanowie;
  • 18.Gwardyjskiej Taganrogdzkiej Dywizji Lotnictwa Wojenno-Transportowego (JW nr 55000) w Orenburgu.

Tylko nieliczne samoloty Il-76 i An-124 w czasie lotów do Kazachstanu mają włączone cywilne transpondery, które można śledzić na ogólnie dostępnych cywilnych stronach internetowych. Rano 7 stycznia z podmoskiewskiego lotniska Czkałowskij do Kazachstanu poleciały dwa samoloty An-124 o numerach rejestracyjnych RA-82014 i RA-82038. W okolicach granicy samoloty wyłączyły transpondery i nie wiadomo gdzie wylądowały. Prawdopodobnie głównym lotniskiem docelowym rosyjskich spadochroniarzy jest lotnisko w Ałmaty. Jest ono już oficjalnie pod całkowitą kontrolą Rosjan. Również 7 stycznia niespodziewanie, w czasie lotu nad Kazachstanem, na chwilę transponder włączył rosyjski samolot Ił-76MD o numerze RA-76686. Nie wiadomo skąd i dokąd leciał.

Fot. fligthradar24.com
Fot. fligthradar24.com
Fot. fligthradar24.com

                Zasadnicze rosyjskie siły pokojowe przerzucane do Kazachstanu pochodzą z dwóch związków taktycznych:

  • 31.Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej (JW nr 73612) w Uljanowsku;
  • 98.Gwardyjskiej Swirskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej im. 70-lecia Wielkiego Października (JW nr 65451) w Iwanowie.

31.Brygada liczy obecnie około 2.400 żołnierzy i w jej skład wchodzą trzy bataliony desantowo-szturmowe (dwa na transporterach BMD-4M i jeden na starszych BMD-2). 98. Dywizja jest większa i liczy około 5.900 żołnierzy. Do działań w Kazachstanie najbardziej predysponowane są, wchodzące w jej skład:

  • 217.Gwardyjski Iwanowski Pułk Spadochronowo-Desantowy (JW nr 62295) w Iwanowie;
  • 331.Gwardyjski Kostromski Pułk Spadochronowo -Desantowy (JW nr 71211) w Kostomie.

217.Pułk składa się z około 1.700 żołnierzy wyposażonych w transportery BMD-4M (jeden batalion) i BMD-2 (dwa bataliony). 331.Pułk ma podobną liczebność, ale na razie całkowicie uzbrojony jest w wozy BMD-2 (trzy bataliony). Na obecnym etapie działań rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych przerzucani są głównie żołnierze z wyposażeniem osobistym oraz pojedyncze pojazdy specjalistyczne (dowodzenie, łączność, WRE) i lżejsze samochody opancerzone Tajfun.

Rosyjskie siły zbrojne na razie nie weszły do bezpośrednich działań. W pierwszym etapie zabezpieczyły one lotnisko w Ałmaty oraz ważne rosyjskie obiekty na terytorium Kazachstanu jak placówki dyplomatyczne i handlowe. Możliwe, iż w tym lub następnym etapie działań wzmocnią one ochronę dzierżawionego przez Rosję kosmodromu Bajkonour i stałych obiektów wojskowych armii rosyjskiej w Kazachstanie jak 10.Poligon Testowy w miejscowości Sary-Szagań czy 48.Samodzielny Węzeł Radiotechniczny ze stacją radiolokacyjną ostrzegania o ataku rakietowym typu Dniepr w miejscowości Bałchasz-9.

Obecnie działania zbrojne prowadzą jednostki milicji i wojska Kazachstanu. Nie ma na razie doniesień o użyciu broni przez żołnierzy rosyjskich.

Całkowita liczebność kontyngentu sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ma obecnie wynosić do 2.500 żołnierz, ale w przypadku potrzeby może zostać zwiększona. Większość z nich to Rosjanie i Rosja dodatkowo wzięła na siebie zadanie przerzutu wojsk z pozostałych państw organizacji. Na razie zidentyfikowaną jednostką przerzucaną przez Rosjan do Kazachstanu jest białoruska kompania ze 103.Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Powietrzno-Desantowej imienia 60-lecia ZSRR (JW nr 52287) z Witebska.

Przy okazji wydarzeń w Kazachstanie Rosja po raz kolejny demonstruje praktyczną zdolność do natychmiastowego przerzutu sił na stosunkowo dużą odległość. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, iż realizowane jest w czasie prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia i w czasie tradycyjnych w Rosji noworocznych kilku dniach wolnych od pracy (w 2022 roku od 1 do 9 stycznia). Jak zawsze Rosja pokazuje, iż jest gotowa militarnie ratować swoich sojuszników, co stanowi ważny element propagandowy oraz w relacjach dyplomatycznych.

Komentarze